TROR PÅ FLERE OPPKJØP: Max Barclay i Newsec tror det blir oppkjøp og kjøp av posisjoner i børsnoterte selskaper i særlig det svenske markedet, drevet frem av historisk svake valutakurser.

Svak kronekurs kan gi utenlandske kjøpere av eiendom

Max Barclay i Newsec ser et krevende transaksjonsmarked, men tror svak kronekurs kan vekke interessen hos opportunistiske internasjonale investorer.

Publisert

Newsecs Deputy CEO, Max Barclay, slo av en prat med Estate Nyheter i forbindelse med Newsecs ferske Property Outlook-rapport for våren 2023. Selv om det har gått over ett år siden Russland invaderte Ukraina og finansmarkedene tilsynelatende har «roet seg» for krigsuroen, mener Barclay det fortsatt er risiko.

– Politisk er usikkerheten minst like stor i dag enn for ett år siden. Vi var nok mest sjokkert for ett år siden over at det ble krig i Europa. Det er usikkerhet i forbindelse med energiprisene, men den er noe mindre nå. Europa har planer for å gjøre seg uavhengig av russisk gass, sier Barclay.

Ifølge Newsec er en del av den «nye normalen» høyere inflasjon og renter enn man så på 2010-tallet. Samtidig konkluderer rapporten med at de langsiktige utsiktene for eiendomsmarkedene i Norden er sterke, med gode underliggende nøkkeltall. Analysesjef Øyvind Johan Dahl skriver i rapporten om det norske markedet at investorenes appetitt har skiftet mot eiendommer med kortere leiekontrakter i både kontor- og logistikkmarkedet, som begge har opplevd sterk vekst i leieprisene de seneste årene. I andre halvår i fjor ble det bare omsatt næringseiendom i Norge for 30 milliarder, noe som er halvparten av snittet for de seneste åtte årene. Men nå ser Newsec at markedsaktiviteten er i ferd med å komme noe tilbake. Yieldene har stabilisert seg på høyere nivåer og det er mindre usikkerhet blant investorene.

Max Barclay sier til Estate Nyheter at de nordiske markedene er svært lokale, med aktører som er aktive i sine naboland.

–De internasjonale investorene står for en liten del av markedet. Samtidig har de utenlandske investorene profesjonalisert markedet og kommet med nisjekonsepter i Norden, blant annet innen logistikk. Men ser vi fremover, så tror jeg både Norge og Sverige står i en særstilling mot de andre nordiske landene når det gjelder internasjonal interesse for kjøp av eiendom. Norge og Sverige har svake valutaer, så det gir økt interesse. Amerikanske optimister og opportunister ser den svake valutaen og det at det er krevende nå, de kan se muligere i det norske og svenske markedet. Om det vil lede til konkrete transaksjoner, gjenstår å se, sier Barclay.

Han tror det også kan bli flere som tar store eierposter eller rett og slett kjøper opp noen av de børsnoterte selskapene.

– I Norge er det ikke så mange børsnoterte selskaper, men vi har opp mot 50 noterte eiendomsselskaper i Sverige. Jeg tror det blir oppkjøp og kjøp av posisjoner i børsnoterte selskaper. Det blir drevet frem av den historisk svake valutakursen i Norge og Sverige, sier Barclay.

– Hva tror du svenskene som har kjøpt i det norske markedet i 2020 til 2022 gjør i Norge?

– Jeg tror ikke svenskene kommer til å være så aktive i Norge det neste året, Jeg tror flere vil selge i det norske markedet, sier Barclay.

Sist uke nedgraderte Moody’s kredittratingen til Entras storeier Balder. Den usikrede gjelden fikk ratingen junk, noe som betyr en kraftig økning i rentekostnadene når gjelden skal refinansieres.

– Jeg vil ikke kommentere enkeltselskaper, men nedgraderingene er ikke heldig for markedet. Samtidig vil det komme muligheter. Det bygges nesten ingen nye boliger og vi har økende befolkning. Her burde bankene se at det ikke er så stor risiko. Men det er klart at denne typen hendelser gjør ikke situasjonen bedre for markedet. Relasjonene til bankene blir stadig mer viktige fremover, sier Barclay

Powered by Labrador CMS