LEIESTRID: Ved denne Shell-stasjonen har St1 leid ut et verksted hvor det ble strid om leieprisen ved forlengelse av kontrakten. Foto: Google Street View
LEIESTRID: Ved denne Shell-stasjonen har St1 leid ut et verksted hvor det ble strid om leieprisen ved forlengelse av kontrakten. Foto: Google Street View

Like vilkår ga dobling i husleien (+)

En leietaker trodde opsjon på forlengelse med «ellers like vilkår» skulle gi samme leiekostnader som før. En fersk dom gir dobling i husleien.

Publisert Sist oppdatert

Det var i Sør-Trøndelag tingrett at bensinstasjonselskapet St1 Norge AS og Leif Hastadklev AS braket sammen etter uenighet om leiepris for en servicehall ved siden av bensinstasjonen i Stjørdal. Leiekontrakten ble opprinnelig inngått i 2002 for 15 år, med rett til forlengelse i to perioder på fem år.

Da leiekontrakten skulle reforhandles ble det strid om hvilke betingelser leietakeren kunne forlenge leiekontrakten til. St1 mente leiekontrakten slo fast at leien skulle justeres til markedsmessig nivå, mens Hastadklev mente leiesummen skulle være uforandret i opsjonsperioden. Partene var også uenige om antall parkeringsplasser som Hastadklev hadde rett til å bruke i henhold til leiekontrakten. Etter å ha forhandlet uten å bli enige, hadde de ikke noen felles forståelse av kontraktens regulering da leiekontrakten gikk ut ved utgangen av 2016.

St1 sto på sitt og sendte fakturaer med et nytt leienivå. Leietaker betalte ikke den økte husleien, men fortsatte å betale det samme beløpet som hadde blitt betalt i perioden 2002 til 2016.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.