BOLIGUNDERSKUDD: Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening etterlyser at byens politikere «tar ansvar for at den faktiske boligutviklingen over år har bidratt til et underskudd i boligforsyningen».
BOLIGUNDERSKUDD: Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening etterlyser at byens politikere «tar ansvar for at den faktiske boligutviklingen over år har bidratt til et underskudd i boligforsyningen».

– Oslo kan bli forbeholdt den aldrende befolkningen

Boligprodusentenes Forening frykter at Oslo vil bli preget av en økende andel aldrende befolkning, mens de unge må flytte ut av byen for å kunne eie sin egen bolig.

Publisert

– Den forventete økningene i folketallet skaper behov for mange flere boliger i Oslo. Dette er en stor utfordring etter flere år med underskudd i byens boligforsyning, skriver administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening i en høringsuttalelse i forbindelse med at kommuneplanens arealdel (KPA) i Oslo skal revideres.

Han mener det er urovekkende at planprogrammet mangler det viktigste overordnede målet eller hovedtema i behandling av revisjon av arealdelen; ambisjonen om å sikre alle en mulighet til å komme inn på boligmarkedet og eie sin egen bolig.

– Uten å prioritere bolig for alle, vil mange havne utenfor boligmarkedet, og i alle fall utenfor Oslo. Oslo vil da preges av en økende andel aldrende befolkning, mens de unge vil måtte må flytte ut av byen for å kunne eie sin egen bolig, skriver han i henvendelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Boligprodusentenes Forening etterlyser at byens politikere «tar ansvar for at den faktiske boligutviklingen over år har bidratt til et underskudd i boligforsyningen».

– Det som Oslo mangler mest av alt, er samlende politisk vilje til å løfte boligutviklingen til et nivå som ikke forsterker sosiale forskjeller og utestengning fra boligmarkedet og som fører til at unge mennesker må etablere seg andre steder enn i Oslo. Boligprisveksten i Oslo er dessuten en lokal epidemi, som får ringvirkninger i hele Norge

Det skjer ved at manglende boligforsyning i Oslo skaper behov rasjonering av boliglån gjennom boliglånsforskriften. Oslo bidrar dermed til å eksportere finansieringsproblemer til unge mennesker som trenger ny bolig i andre deler av landet, skriver Jæger.

Han mener det er enkelt å fastslå at de kommersielle aktørene ikke leverer nok boliger til å dempe den urovekkende boligprisveksten i Oslo.

– Boligutviklere kan vanskelig gjøre annet enn å tilpasse seg de rammebetingelsene som ligger i regelverk og politiske beslutninger, og kan derfor ikke gjøre noe vesentlig med boligunderskuddet med mindre rammebetingelsene endres.

Foreningen mener også at utviklingen av Gjersrud-Stensrud må prioriteres.

– Oslo kommune må få regjeringene til å bygge ut Åsland stasjon på Follobanen. Infrastruktur er nøkkelen for å få i gang en større utbygging på Gjersrud-Stensrud. Derfor må kommunen tilrettelegge for kommunal infrastruktur slik at utbyggingen kan komme i gang raskest mulig.

Boligprodusentenes Forening ber om at det legges inn kvantitative mål for boligbyggingen i planprogrammet og revidert kommuneplan for å prioritere nødvendig boligforsyning i Oslo.