Aktuelt:

KONGRESSENTER: Stiftelsen Norges Varemesse ønsker å fullføre eksisterende Oslo Spektrum «med det fullverdige kongressenteret Oslo trenger».
KONGRESSENTER: Stiftelsen Norges Varemesse ønsker å fullføre eksisterende Oslo Spektrum «med det fullverdige kongressenteret Oslo trenger».

Mener reguleringsplanen for Oslo Spektrum bør settes på vent

Bymiljøetaten setter i gang en mulighetsstudie for Vaterlandsparken, og mener reguleringsplanen for Oslo Spektrum bør avvente videre behandling
inntil denne er ferdig.

Publisert

I forbindelse med begrenset høring av reguleringsplanen for Oslo Spektrum har Bymiljøetaten (BYM) i Oslo sendt en høringsuttalelse til Plan- og bygningsetaten (PBE). Der fremgår det at BYM nå setter i gang en mulighetsstudie for Vaterlandsparken. Arbeidet skal pågå frem til august 2022. Forslagsstillere for reguleringsplanene i området vil bli invitert til å delta i dette arbeidet.

– I mulighetsstudie for Vaterlandsparken skal løsninger for parkeringssituasjonen på Lilletorget og utformingen av de offentlige arealene undersøkes nærmere, og man vil anbefale en løsning for fremtidig innhold og bruk av parken. Det er derfor ikke avklart hvilke funksjoner Lilletorget og Vaterlandsparken skal løse, skriver BYM.

Dette kan også ha betydning for hvordan Sonja Henies plass bør reguleres.

– I denne forbindelse kan for eksempel plasseringen av nytt tilbygg til Oslo spektrum med tilhørende rømningstrapp, komme i konflikt med fremtidige behov. Det kan også bli behov for endringer i hvordan kjørearealene på plassen skal utformes, heter det i uttalelsen.

På denne bakgrunn mener BYM at denne reguleringsplanen bør avvente videre behandling
inntil mulighetsstudien er ferdig, slik at denne plansaken kan koordineres med anbefalingen fra mulighetsstudien.

Etaten påpeker at Sonja Henies plass er et viktig byrom som kopler sammen Grønland og Oslo S. Det er samtidig stor knapphet på arealer for å løse alle behovene tilknyttet plassen.

– Slik reguleringsplan, og landskapsplan, er foreslått nå, vil persontransport og varelevering til Plaza og Oslo spektrum være prioritert over gående. Størrelsen på bilene som skal kunne snu, gjør at det må anlegges en snuplass som krever nesten hele tverrsnittet av plassen. I tillegg gjør høydeforskjeller at mye av arealet for gående vil bestå av langsgående trapper.

Resultatet av dette er at gangpassasjene blir smale.

– Grunnet alle funksjonene som skal løses på plassen, blir det lite handlingsrom til å gjøre endringer som kan bedre forholdene for gående, samt legge mer til rette for opphold på plassen.

I henvendelsen til PBE viser BYM også til at den reduserte høyden gir noe forbedrede solforhold i Vaterlandsparken.

– BYM anser det som positivt at skyggevirkningene er redusert. Uansett ser det fortsatt ut til at det blir store slagskygger over Vaterlandsparken, noe vi fremdeles mener er negativt, da parken allerede er skyggefull. Det er behov for å styrke parken, ikke gjøre den mer uegnet for bruk og opphold.

Powered by Labrador CMS