SALVER TIL BESVÆR: Om naboen skal sprenge på nabotomten, kan det være grunn til å sjekke fundamenteringen på din egen bygning. Det kan også lønne seg å ta en titt på forsikringsvilkårene.
SALVER TIL BESVÆR: Om naboen skal sprenge på nabotomten, kan det være grunn til å sjekke fundamenteringen på din egen bygning. Det kan også lønne seg å ta en titt på forsikringsvilkårene.

Konkursras i bygg og anlegg – tar ikke økt risiko på alvor

Antallet konkursåpninger i bygg- og anleggsbransjen gjorde i 2018 et hopp på hele 35 prosent. Noe av årsaken kan være stadig større og mer krevende prosjekter.

Publisert

– Det er mange årsaker til at selskaper går konkurs, men én forklaring til økningen kan være en utvikling hvor prosjektene blir stadig større. Dette innebærer økt risiko, noe kanskje ikke alle tar inn over seg, sier Samuel Skrunes, partner og advokat i Advokatfirmaet Kluge.

En stor kontrakt kan sikre driften til selskapet for flere år fremover, men kontrakten innebærer også betydelig økt risiko. Større totalentrepriser innebærer nemlig også at kontraktene med underentreprenører blir større, samt at prosjektgjennomføringen blir lenger.

ADVOKAT OG PARTNER: Samuel Skrunes.
ADVOKAT OG PARTNER: Samuel Skrunes.

– Skulle det oppstå uenigheter, for eksempel med byggherre, så rammer dette ofte også underentreprenør. I større prosjekter vil slike tvister normalt ta lenger tid å løse, noe som kan gi betydelige likviditetsproblemer, spesielt for mindre selskaper, sier Skrunes.

Krever mer av aktøreneTall fra Brønnøysundregistrene viser at antallet konkursåpninger innen bygg- og anleggsbransjen har hatt en betydelig vekst fra 2017 til 2018. Mens det i 2017 var cirka 1000 konkursåpninger i den aktuelle bransjen, så var det i fjor hele 1350. Det er en vekst på hele 35 prosent.

Ser vi tilbake til 2016 var tilsvarende tall 831 konkursåpninger, mens det i 2015 var bare 473.

– Det kan selvfølgelig være flere årsaker til denne utviklingen, men større prosjekter krever ofte mer av de involverte aktørene. Det handler både om planlegging og gjennomføring, men også om profesjonalitet i selve kontrakthåndtering. For mange mindre selskaper er det ofte krevende å forholde seg til en profesjonell oppdragsgiver. Utfordringen ved å ikke ta denne delen av arbeidet på alvor er at man fort kan bli skadelidende, sier Skrunes.

LES OGSÅ: Ny Høyesterettsdom om direktekravsadgang i entrepriseforhold

Viktig at bestemmelser overholdesDette er kanskje noe av årsaken til at Kluge opplever stor interesse for et frokostseminar som de arrangerer i slutten av måneden. Advokatfirmaet setter da fokus på hvilke bestemmelser entreprenør og byggherre må forholde seg til ved overlevering og sluttoppgjør av et prosjekt.

SENIORADVOKAT: Kjetil Synsvoll Sangolt.
SENIORADVOKAT: Kjetil Synsvoll Sangolt.

– Dersom prosjektet har vært preget av konflikter, så topper det seg gjerne ved overlevering, når alt skal sluttføres og oppsummeres. Da kommer de ulike kravene på bordet og det er viktig for begge parter at alle gjeldende bestemmelser er overholdt, sier senioradvokat Kjetil Synsvoll Sangolt.

Han forteller at det også kan skape problemer dersom eventuelle uenigheter ikke er håndtert underveis for «å holde god stemning» i prosjektet.

– Standardkontraktene i bransjen inneholder bestemmelser som bidrar til en ryddig håndtering både av overtakelse og sluttoppgjør. Svikter man på dette området kan det likevel fort bli dyrt, både for utbygger og entreprenør, sier Sangolt.

Reduserer konfliktnivåetEt tema som ofte kan være kilde til diskusjon er dagmulkt, noe som kan utgjøre store summer.

– Er entreprenøren forsinket kan det tenkes at byggherren ønsker å ta deler av bygget i bruk. Det kan få betydning både for dagmulkten og for risikoen for bygget. For entreprenøren er det nyttig å være oppmerksom på at ikke alt trenger å være 100 prosent ferdig før man kan kreve overtakelse og stanse dagmulkten, sier Sangolt.

Han viser også til at det er en rekke andre bestemmelser tilknyttet håndtering av overtakelse og sluttoppgjør som har stor betydning for partene.

– God kjennskap til disse er både en forutsetning for å kunne ivareta egen posisjon på en optimal måte, og bidrar til en ryddig avslutning av byggeprosjektet, sier Sangolt.

LES OGSÅ: Dette kan koste dyrt i utviklingsprosjekter

Løs problemene underveisMed tvister øker også faren for likviditetsproblemer og i verste fall konkurs. For en mindre entreprenør som er involvert i et større prosjekt som pågår over flere år kan risikoen være betydelig.

– Skulle det oppstå en uenighet, så kan dette pågå over lang tid og betyr at selskapet ikke får utbetalt de pengene som de gjerne trenger for å betale både regninger og lønne sine ansatte. I verste fall kan en slik tvist føre til at selskapet går konkurs. Å sette seg godt inn i kontrakten og gjeldende bestemmelser, og ikke minst forsøke å løse tvister underveis, kan bidra til at man styrer unna dette, sier Skrunes.

LES OGSÅ: Ukens Tips: Standard byggekontrakter

Powered by Labrador CMS