IKKE GJENNOMFØRBART: Ifølge Skøyen grunneierforum skjer det ikke at eieren av et næringsbygg plusser på med en boligetasje på toppen.
IKKE GJENNOMFØRBART: Ifølge Skøyen grunneierforum skjer det ikke at eieren av et næringsbygg plusser på med en boligetasje på toppen.

Grunneierne om Skøyenplanen: «Blitt avvist av PBE»

Leder av Skøyen grunneierforum, Emil Paaske, sier at Plan- og bygningsetaten ikke har invitert eiendomsbesitterne til dialog om gigantplanen, som det har tatt nesten 10 år å utarbeide. PBE kjenner seg ikke igjen i påstandene.

Publisert

Rammene for reguleringsarbeidet med Fornebubanen ble fastsatt av Oslo bystyre i juni 2013. Samtidig ba bystyret om en vurdering av fortettingsmulighetene langs strekningen fra Majorstuen via Skøyen og Vækerø til Fornebu i samsvar med vedtatt knutepunktstrategi.

Emil Paaske.
Emil Paaske.

I april i år la Byrådet i Oslo frem forslag til områderegulering for Skøyen som setter rammene for videre utvikling av området. «Ferdig utbygget kan Skøyen få ca. 5.000 nye boliger og 3.400 nye arbeidsplasser» uttalte byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen i en pressemelding.

Emil Paaske, partner i Agate Utvikling AS og leder av Skøyen grunneierforum, sier til Estate Nyheter at disse tallene ikke har rot i virkeligheten.

– Vi har gjennomført en analyse av eksisterende portefølje til de mer enn 20 grunneierne, og den viser at det kan bli bygget nesten 800 boliger i tillegg til 2-3 næringsbygg med den foreslåtte områdeplanen. Vi er ikke i nærheten av 5.000 nye boliger og 3.400 nye arbeidsplasser, sier han.

Paaske mener også at grunneierne ikke har blitt invitert til dialog med Plan- og bygningsetaten (PBE) om områdeplanen.

– Dette er veldig spesielt, og vi mener at det bryter med nasjonale retningslinjer. Det er viktig å komme tidlig i dialog med grunneierne for å få en god og realistisk plan, sier han.

Skøyenplanen

I april la Byrådet i Oslo frem forslag til områderegulering for Skøyen som setter rammene for videre utvikling av området. «Ferdig utbygget kan Skøyen få ca. 5.000 nye boliger og 3.400 nye arbeidsplasser» uttalte byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen i en pressemelding.

Skøyen grunneierforum mener at disse tallene ikke har rot i virkeligheten, og har beregnet at det bare blir ca. 800 nye boliger og et par nye næringsbygg med den foreslåtte planen.

Marianne Tvenge i Fram Eiendom, som er den største eiendomsbesitteren på Skøyen, sier også at det er uaktuelt å rive velfungerende næringsbygg for å bygge boliger.

Storebrand Eiendom mener planen legger opp til et «utrolig sløseri med offentlige midler» fordi trikketraseen helt unødvendig skal flyttes. De uttaler at prislappen på denne flyttingen blir på over 2 milliarder kroner, hvorav ekspropriasjon av Storebrands bygninger i Hoffsveien utgjør nesten halve beløpet.

Grunneierforumet har sendt høringsuttalelser til områdeplanen, men ifølge Paaske er disse i all hovedsak blitt avvist av PBE.

– Områdeplanen har to vesentlige svakheter. For det første er utnyttelsen for lav i forhold til at Skøyen er Norges tredje største kollektivknutepunkt. Det skjer ikke at eieren av et næringsbygg plusser på med en boligetasje på toppen. Alternativet er da å rive og bygge nytt, men det er det heller ikke økonomi i, og dessuten ikke miljøvennlig.

– I tillegg er detaljeringsgraden i planen uhensiktsmessig stor. Grunneierne har en frykt for at de ikke kan kjøre noe som helst med byggene uten at det krever detaljregulering, sier Paaske.

Han opplever imidlertid at politikerne i Oslo bystyre er oppriktig interessert i utviklingen av Skøyen.

– Problemet er at PBE har holdt på med planen siden 2014, og da går den jo ut på dato. Områdeplanen bør gjøres mer generell og strategisk, sier Paaske, som har stor tro på at dialogen med politikerne vil gi resultater.

Avdelingsdirektør Hanne Sophie Solhaug i PBE sier at de ikke kjenner seg igjen i påstandene om manglende dialog om områdeplanen for Skøyen.

– Siden 2015 har vi hatt mye kontakt med grunneierne. Det er arrangert flere workshops, åpne kontordager, kafedialoger, åpne møter, brukerforum og flere høringer frem til midten av 2021. I april 2021 sendte vi planen over til politisk behandling for andre gang, sier Solhaug.

Powered by Labrador CMS