UAKTUELT Å RIVE: – For oss er det helt uaktuelt å rive et nytt og moderne bygg som Karenslyst Alle 49-53 for å få til boliger, sier Marianne Tvenge.
UAKTUELT Å RIVE: – For oss er det helt uaktuelt å rive et nytt og moderne bygg som Karenslyst Alle 49-53 for å få til boliger, sier Marianne Tvenge.

Oppgitt over Skøyenplanen: «Vi river ikke velfungerende næringsbygg for å bygge boliger»

Marianne Tvenge i Fram Eiendom mener intensjonene med Skøyenplanen er gode, men at Byrådets anslag om opptil 5.000 nye boliger er urealistisk.

Publisert

I april la Byrådet i Oslo frem forslag til områderegulering for Skøyen som setter rammene for videre utvikling av området. «Ferdig utbygget kan Skøyen få ca. 5.000 nye boliger og 3.400 nye arbeidsplasser» uttalte byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen i en pressemelding.

Det familieeide Torstein Tvenge-selskapet Fram Eiendom er den største grunneieren på Skøyen, og har der en bygningsmasse på ca. 300.000 kvadratmeter. Marianne Tvenge sier til Estate Nyheter at tallet på 5.000 nye boliger er helt urealistisk.

Marianne Tvenge.
Marianne Tvenge.

– Dette forutsetter at velfungerende næringsbygg rives, og erstattes av nye bygg med redusert utnyttelse og en boligandel på minimum 20 prosent. Men hvem vil gjøre dette når det ikke er økonomi i det? spør hun.

Tvenge forteller at grunneierforumet på Skøyen har beregnet det reelle utbyggingspotensialet til rundt 800 nye boliger med Byrådets forslag til områderegulering.

Hun mener også at miljøaspektet er helt fraværende i forslaget.

– Det er jo ikke miljøvennlig å rive alt for å bygge nytt. Nesten alle våre eiendommer på Skøyen ligger inne i planen med en boligandel på minimum 20 prosent og vil måtte rives for å kunne realisere planen, men det kommer ikke til å skje, sier Tvenge.

Som et eksempel viser hun til Karenslyst Alle 49-53 – et bygg med kontor og handel som er beliggende inntil Skøyen stasjon.

– For oss er det helt uaktuelt å rive et nytt og moderne bygg for å få til boliger. Det gir mye lavere verdi og utnyttelse enn dagens situasjon. Med en slik beliggenhet ville vi dessuten aldri ha klart kravene som stilles for boliger med hensyn til luftforurensning, støy og uteoppholdsarealer, sier hun.

Tvenge vil ikke spekulere i hvor mange av Byrådets 5.000 nye boliger som er knyttet til Fram Eiendoms portefølje på Skøyen. Med en bygningsmasse på ca. 300.000 kvadratmeter, er det imidlertid grunn til å tro at denne utgjør minst 1.000 av Byrådets 5.000 nye boliger.

– Skøyen trenger boliger, og vi vil veldig gjerne bidra til å nå målet om flere boliger og bedre tilbud til beboere på Skøyen, men det er ingen realisme i det Byrådet legger opp til. Vi grunneierne på Skøyen har ikke fått ha noen dialog med Plan- og bygningsetaten om områdeplanen i de syv årene de har holdt på med planen. Det er veldig synd, for sammen kunne vi ha funnet gode løsninger med både boliger, uteområder og mange av de fasilitetene beboere på Skøyen etterspør, sier hun.

– Nå håper vi virkelig at politikerne gjør noen justeringer av planen som medfører at de gode intensjonene bak planen lar seg realisere. Det er fortsatt mulig. Hvis ikke, frykter vi at veldig lite vil skje på Skøyen de nærmeste 20 årene, sier Tvenge.

Powered by Labrador CMS