Utvikling:

STORT: Dette skal bli det nye terminalbygget i sentrum.
STORT: Dette skal bli det nye terminalbygget i sentrum.

Gigantens dyreste prosjekt

Totalentreprisen på 722 millioner kroner er Bane NOR Eiendoms største til nå.

Publisert

– Trondheim S blir et moderne kollektivknutepunkt for tog og buss som legger til rette for at flere kan sykle og gå, sier prosjektsjef Arne Hognestad i Bane NOR Eiendom i en pressemelding.

Veidekke har fått i oppdrag å bygge det nye terminalbygget i tillegg til kontor- og serviceareal. Prosjektet har vært under planlegging i to år. Byggestart ble vedtatt rett før jul og nå går startskuddet for det store byutviklingsprosjektet som går over jernbanesporene og binder sammen byen og havnen.

Stor byutvikling

Det nye bygget blir på 17.500 kvadratmeter fordelt på 4.500 kvadratmeter terminalfunksjoner knyttet til kollektivtrafikk og 13.000 kvadratmeter kontorer for utleie. I tillegg omfatter prosjektet om lag 2.400 kvadratmeter utearealer på nivå med Sjøgangen.

Terminalbygget skal etter planen stå ferdig i 2025. På sikt skal det også bygges boliger, slik at flere kan jobbe og bo i sentrum. Det blir også et større tilbud av parkering, handel og service.

Nye Gryta parkeringskjeller ferdigstilles senhøsten 2022 og flytter 200 parkeringsplasser fra gateplan ned under bakken. Samtidig blir nytt gate- og trafikkmønster fra Jernbanebrua til Brattørbrua etablert i tråd med vedtatt reguleringsplan og gjennomføres med bidrag fra Miljøpakken.

– Dette blir Norges mest moderne kollektivknutepunkt med tilhørende servicefunksjoner, attraktive kontorlokaler og byens beste kollektivtilbud, sier Hognestad.

Powered by Labrador CMS