Aktuelt:

NYBYGG: Boliggiganten bygger alt de klarer om dagen, her fra Frysjaparken i Oslo.

Bygger mer enn noen gang - tross krevende tider

Obos fikk et resultat før skatt i første halvår på 1,2 milliarder kroner, mot 3121 milliarder i første halvår 2021.

Publisert Sist oppdatert

Nedgangen skyldes ifølge en pressemelding hovedsakelig salg av aksjene i den svenske boligutvikleren JM som ga en regnskapsmessig gevinst på 2,2 milliarder kroner i fjor.

Giganten omsatte for over 6,921 milliarder kroner i første halvår, opp 1,8 milliarder mot samme periode i 2021.

I første halvår ble det igangsatt bygging av 1.964 boliger, 4,6 prosent mer enn samme periode i 2021. Totalt har Obos ved utgangen av første halvår, 6,272 boliger i produksjon, 10,5 prosent flere enn på samme tid i fjor.

Har aldri bygd så mange boliger

Inklusive eierskapet i Solon og minoritetsandeler i samarbeidsprosjekter har konsernet over 8.300 boliger under bygging.

- Vi bygger flere boliger enn noen gang. Vår strategi er at vi skal opprettholde en høy boligbygging både i gode og i mer usikre tider. Første halvår i år har vært preget av internasjonale hendelser, økt finansiell uro, inflasjonspress og varslede renteøkninger, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Obos Boligutvikling solgte 1.692 boliger verdt over 7,6 milliarder kroner i første halvår 2022. Det er ned 20 prosent målt i volum og 11,5 prosent målt i verdi sammenlignet med fjoråret.

- Reduksjonen har vært størst i småhussegmentet. Økte boligpriser, høyere energikostnader og utsikter til økte renter ser ut til å treffe småhussegmentet hardere enn leilighetssegmentet. Leilighetssegmentet i de større byene er fremdeles godt, med stor etterspørsel etter nye boliger som følge av lav nybyggingstakt. Vi forventer at denne tendensen fortsetter utover høsten, sier Siraj.

Etterspørsel etter boligkjøpsmodeller

Det har blitt solgt 316 boliger med boligkjøpsmodellene Bostart og Deleie i første halvår. Hos Obos Nye Hjem og Obos Fornebu, som opererer i leilighetssegmentet i storbyene i Norge, har ca. 40 prosent av boligene vært solgt med enten Bostart eller Deleie de seneste månedene.

- Boligkjøpsmodellene sikrer at flere har mulighet til å skaffe egen bolig og avlaster risiko for boligkjøperen under mer usikre markedsforhold. Ordningene fungerer like godt i Ås og Jessheim som i Oslo og Trondheim, poengterer Siraj.

Totalt sett har Obos tilbudt ca. 2.000 boliger med slike boligkjøpsmodeller siden starten i 2018. Ved utgangen av andre kvartal 2022 har rundt 950 medlemmer brukt Deleie eller Bostart ved kjøp. I enkelte prosjekter er boligkjøpsmodeller så populært at konsernet stanger i taket på hvor mange leiligheter man kan tilby som følge av begrensningene i lovverket.

Usikre tider

Ifølge pressemeldingen er høye materialkostnader fremdeles en utfordring, selv om flere leverandører har flagget prisreduksjoner. Kombinert med økte lønninger, mangel på arbeidskraft, renter og energikostnader vil lønnsomheten i byggeprosjektene være under press, både innen bolig og næring.

- Kostnadsøkninger, økte renter og større makroøkonomisk usikkerhet forventes å gi høyere absolutte boligpriser, som igjen gir en forventning om redusert etterspørsel etter nybygde boliger, spesielt utenfor de største byene, sier Siraj.

Egenkapitalen utgjorde 34,189 milliarder kroner ved utgangen av første halvår 2022, mens verdijustert egenkapital utgjorde 52,175 milliarder kroner.

Powered by Labrador CMS