KJØRTE VIDERE: Etter samtaler med DNB kjørte Cura Eiendom prosjektet videre med byggherrestyrt delentreprise.
KJØRTE VIDERE: Etter samtaler med DNB kjørte Cura Eiendom prosjektet videre med byggherrestyrt delentreprise.

Brutal snuoperasjon etter at entreprenøren gikk konkurs

Alt så ut til å gå på skinner for Cura Eiendom-prosjektet med 36 leiligheter på Tveita i Oslo, men så ble entreprenøren slått konkurs.

Publisert

– Alle banker ønsker å ha totalentrepriser, men det er ikke dermed sagt at det er trygt, sier Martin Bremnæs i Cura Eiendom.

Selskapet skulle ha overlevering av leilighetene 1. april i år, men 2 måneder ut i byggeperioden ble Trio Entreprenør slått konkurs.

– Etter samtaler med vår bank, DNB, ble vi enige om å kjøre prosjektet videre med byggherrestyrt delentreprise. Vi kjører alltid prosjekteringsledelsen selv fra kjøpt tomt til ferdig bygget, så vår styrke er at vi har inngående detaljkunnskap om prosjektene. Rune Scheele i Cura Utvikling AS, tidligere ansatt i AF Bygg, står for prosjekteringsledelsen i Cura sine boligprosjekter, forteller Bremnæs.

– Jeg tror vi hadde 20-25 møter de første 5 dagene etter konkursen. Vi bestemte oss raskt for å ikke varsle kjøperne, men å forsere prosjektet i egen regi. Enkelte leverandører ble litt paffe da vi sa at det var oppstart om 3 uker.

De måtte bestemme seg raskt om de ble med videre i prosjektet.

Ifølge Bremnæs var betongavdelingen i Trio veldig bra, og «kjent som de beste i bransjen». De gikk derfor sammen med betongavdelingen hos entreprenøren og etablere ett rendyrket betongfirma.

– Det var en fin opplevelse å sette fremdriftsplanen. Prosjektleder i Trio betong satte støp betong kl. 12:30, 2 måneder frem i tid. Den tiden ble styrende, og siste støp skjedde på minuttet 2 måneder senere. Det var en imponerende prosess, sier Bremnæs.

I løpet av påskeuken, og etterfølgende uke etter konkursen, hadde de signert de viktigste leverandørene, endret ansvarsretter, fått forhåndsgodkjenning av Arbeidstilsynet til å starte arbeid uten organisasjonsnummer, samt etablert Trio Betong AS. Sammen med det sistnevnte selskapet hadde de også denne uken kjøpt ut alt betongutstyret i boet. (tårnkran, containere, kassetter, biler etc.).

På denne måten medførte konkursen bare fire uker stopp i prosjektet, og disse ukene klarte de å ta igjen. Bygget med 36 leiligheter stod klart 1 måned før opprinnelig avtalt fremdrift og 12 måneder etter konkursen.

I tillegg til konkursen kom korona-krisen, men Cura Eiendom har likevel solgt jevnt og trutt, og har nå bare noen få enheter igjen i Tveita-prosjektet med adresse Lavrans vei 1B.

Cura Eiendom ble etablert av Martin Bremnæs (tidligere Stor-Oslo Eiendom) og Lars Håvi (tidligere Höegh Eiendom) i 2016. Selskapet har pågående ett leilighetsprosjekt på Grunerløkka med ca. 25 leiligheter og byggestart i første kvartal 2021. På Stabekk har selskapet kjøpt et næringsbygg, som de nå har fått regulert om til ca. 20 leiligheter og én enebolig, I tillegg har selskapet ca. 30 leiligheter under regulering på et nærsenter, som ble ervervet i 2019.

– Vi ser nå aktivt etter prosjekter i Stor Oslo Regionen for 100 prosent kjøp og/eller utvikling i regi med samarbeidspartnere, forteller Bremnæs.

Typiske prosjekter i Cura Eiendom er fra 15 til 80 leiligheter.