FØLGER TERRENGET: Hovedgrepet består av tre bygningsvolumer som følger terrengformen.
FØLGER TERRENGET: Hovedgrepet består av tre bygningsvolumer som følger terrengformen.

Spektakulært prosjekt i Holmenkollen

Woxenaasen Panorama AS ønsker å utnytte den stasjonsnære beliggenheten for utvikling av moderne boligbebyggelse.

Publisert

– De fremste kvalitetene ved eiendommen er utsyn, lys og luftighet. Forvaltningen av disse kvalitetene ser vi på som den viktigste oppgaven i utviklingen av et konsept for eiendommene, skriver Dark Arkitekter i henvendelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE).

På vegne av Woxenaasen Panorama AS har arkitektselskapet bestilt oppstartsmøte for det 3,8 dekar store planområdet Lillevannsveien 63 A-C, som ligger ved Skogen T-banestasjon. Eiendommene er i dag er i dag bebygget med tre bygg, som ifølge Dark Arkitekter er i dårlig forfatning og ikke tilfredsstiller en moderne bostandard. Bebyggelsen på den ene eiendommen planlegges flyttet for gjenbruk, mens resten skal rives.

– Fremfor å maksimere utsynet for noen få, ønsker vi å kultivere og dyrke denne kvaliteten for å kunne gi flest mulig av leilighetene del i dette unike ved situasjonen, og samtidig balansere spektakulært utsyn, uønsket innsyn og private situasjoner, heter det i henvendelsen til PBE.

Det skisseres 26 boenheter med et samlet bruksareal på 3.500 kvadratmeter.

Prosjektet har til hensikt «å utnytte en stasjonsnær beliggenhet for utvikling av moderne boligbebyggelse».

– Videre har prosjektet en ambisjon om at boligbebyggelsen i mest mulig grad skal tilpasse seg eksisterende terreng. Hensikten er at en god terrengtilpasning gir mindre masseuttak/grunnarbeider, bedre forutsetning for å bevare eksisterende vegetasjon og jordsmonn og vil samlet sett gi en redusert fjernvirkning.

Hovedgrepet består av tre bygningsvolumer, som følger terrengformen og er orientert rundt et felles uteoppholdsareal. Bygningsvolumene orienteres slik at de sammen skaper et åpent gårdstun.

Woxenaasen Panorama AS eies av Redback AS, som igjen eies av familien Grimnes.