TILPASNING: Fridtjof Eiendom ønsker en økning og modernisering av bygningsmassen, samtidig som den tilpasser seg det historiske bymiljøet.
TILPASNING: Fridtjof Eiendom ønsker en økning og modernisering av bygningsmassen, samtidig som den tilpasser seg det historiske bymiljøet.

Vil øke og modernisere ved Colosseum kino

Ikke bare har Fridtjof Eiendom kjøpt Colosseum kino – ved siden av ønsker selskapet å oppføre et nytt næringsbygg.

Publisert

På vegne av Fridtjof Eiendom har Grape Architects søkt om rammetillatelse for Fridtjof Nansens vei 12. Søknaden gjelder oppføring av et næringsbygg for å kunne tilrettelegge for en økning og modernisering av bygningsmassen.

– Nybygget vil få en mer hensiktsmessig utnyttelse og bedre tilpasning til omgivelsene, samtidig som det vil bidra til en estetisk oppgradering mot Fridtjof Nansens vei og Colosseum kino, heter det i redegjørelsen.

Estate Nyheter skrev nylig at Fridtjof Eiendom kjøpte nettopp Colosseum kino av Edgar Haugens Ragde Eiendom.

– Kjøpet muliggjør en helhetlig tilnærming til utviklingen av området, uttalte Fridtjof Eiendom.

KJØPTE: Eiendommen ligger ved Colosseum kino, som Fridtjof Eiendom nylig kjøpte.
KJØPTE: Eiendommen ligger ved Colosseum kino, som Fridtjof Eiendom nylig kjøpte.

I søknaden for Fridtjof Nansens vei 12 skriver arkitektselskapet at tiltakshaver ønsker en økning og modernisering av bygningsmassen, samtidig som den tilpasser seg det historiske bymiljøet ved bruk av innovativ og stedstilpasset arkitektur av høy kvalitet. I tillegg skal arealene rundt bygget oppgraderes.

Selskapet ønsker å oppføre et kontorbygg i syv etasjer med to kjelleretasjer og én mellometasje.

– Bygget ligger som en kile inn i et kvartal med historiske bygg som NHO, NVE og Colosseum kino. Det innordner seg i en samling med bygg med tydelige geometriske former, fremgår det av redegjørelsen.

Eksisterende bygg på tomten som skal rives, består av deler fra flere utbygginger. Den eldste bygningsdelen er fra1919. Senere er bygget utvidet.

På gateplan skal det etableres utadrettet virksomhet i form av en bedriftskantine med en tilhørende café-del, som også fungerer som resepsjon til bygget.