DRENERING TIL BESVÆR: Finansklagenemnda slår fast at dreneringen på et hus fra 2007 bør være velfungerende, og gir medhold til en kjøper som opplevde det stikk motsatte.

Boligen fikk «TG1» i tilstandsrapporten. Kjøper fant feil og mangler for over 800.000 kroner

Kan man stole på en tilstandsrapport? Finansklagenemnda setter problemstillingen på spissen, etter at kjøperen av en bolig fra 2007 vant frem med store deler av sitt mangelskrav.

Publisert Sist oppdatert

En tre-etasjes eierseksjonsleilighet fra 2007 ble solgt "som den er" for 6,38 millioner kroner, og overtatt av kjøper den juni 2019. Boligen ble beskrevet ved salget som meget pen og normalt vedlikeholdt, og drenering ble gitt TG 1. Den samme tilstandsgraden fikk «grunn og fundamenter», «yttervegger, vinduer», «trapper og ramper», «frittbærende dekker» samt «gulvsystemer og kjøkkeninnredning».

Fant feil ved drenering, vinduer og gulv

Etter overtakelsen reklamerte kjøper over en rekke feil og mangler, blant annet et fuktproblem i kjelleren, i form av buler på tapet og maling på innvendige vegger. 

I tillegg ble det påpekt avvik ved ventilasjon, avvik ved terrengforhold (vann renner mot bygningen), avvik ved vinduer (feil ved fuging/tetting rundt vinduer og vannbrettbeslag), sprekk i mur (utvendig fasade), diverse avvik ved balkong i 2. etasje (rustdannelse, sprekk i dekke/bærekonstruksjon, puss løsner, løse fliser og fuger, innfesting av rekkverk, feil ved membranløsning), feil ved utvendig solavskjerming, svikt/svank i gulv på kjøkken/stue, feil ved stekeovn, feil fall på badegulv i 2. etasje, el-avvik (løse kontakter på våtrom og brent/kortsluttet utekontakt), etc.

Det fremgikk av egenerklæringsskjemaet at selger hadde eid og bodd i boligen siden 2014. Det var krysset av "nei" på spørsmål om kjennskap til problemer med drenering/fukt i underetasjen, sprekker i mur/skjeve gulv, utettheter i/utførte arbeider på terrasse/fasade, utførte arbeider på/kontroll av el-anlegg mv. Samtidig var det fra selger vist til fuktinnslag fra markterrassen og synlig rest av rustvann under balkongen.

Saken ble bragt inn for Finansklagenemnda, som ble forelagt flere reklamasjonsrapporter utarbeidet av fagkyndige

Krevde erstatning for redusert salgsgevinst

I klagen til Finansklagenemnda oppga kjøper at boligen ble videresolgt for 7,35 millioner kroner. Eiendomsmegleren som gjennomførte salget har forklart at gjennomsnittlig verdistigning for eiendommer i området hadde vært på syv prosent, hvilket tilsa en salgspris på 8,1 millioner kroner. Megleren uttalte videre at det var stort fokus på manglene på eiendommen både i forkant og på visning. 

Megleren forklarte videre at han var «ganske sikker» på at «det ville vært flere som ville lagt inn bud dersom det var mulig å flytte rett inn uten å måtte gjøre utbedringer og risikoen som dette ga ved at man ikke visste hva prisen på utbedringen var».

På bakgrunn av dette har kjøper fremsatt krav om prisavslag tilsvarende verdiavviket ved videresalget, prisavslag/erstatning for manglene og sakkyndigkostnader – tilsvarende 810.000 kroner.

Eierskifteselskapet har vist til at de sakkyndige er delt i sine kostnadsvurderinger på det som må gjøres, og at rimeligste alternativ må legges til grunn. Det er Finansklagenemnda enig i, og har dermed konkludert med at vesentlighetsvilkåret i dette tilfellet ikke er oppfylt.

Men nemnda har samlet sett kommet til at det må sies å foreligge en mangel, herunder med bakgrunn i fuktproblematikken. Nemnda har kommet til at verdiavviket ved videresalget ikke er tilfredsstillende godtgjort. Finansklagenemnda har landet på at et prisavslag skal knyttes opp mot manglene, med hovedvekt på fuktproblematikken, hvor det påpekes at referansenivået skal være «en velfungerende drenering fra 2007».

- Nemnda finner at prisavslaget passende kan settes til kr 350.000, som også inkluderer utgift til sakkyndig, heter det i Finansklagenemndas enstemmige avgjørelse.

Powered by Labrador CMS