NEDKJØLING: Juni ble en klart dårligere måned enn mai, viser tallene fra Eiendom Norge og Henning Lauridsen.

Nå koster en gjennomsnittlig bolig i Oslo nesten 7 millioner

Men boligprisene har steget mindre enn konsumprisveksten det seneste året.

Publisert Sist oppdatert

Junitallene til Eiendom Norge viser at boligprisene falt med 0,2 prosent. Korrigert for det som er normale sesongvariasjoner, var det en oppgang på 0,4 prosent.

Så langt i år har boligprisene steget med 8 prosent. I Oslo er oppgangen på 6,7 prosent, i Bergen og Stavanger hele 10,2 prosent. Gjennomsnittsboligen i Norge kostet ved utgangen av juni 4,81 millioner kroner. 

I Oslo koster en typisk bolig hele 6,94 millioner. Det tilsvarer 96.463 kroner per kvadratmeter. Til sammenlikning koster en typisk Bergen-bolig 4,5 millioner, det samme i Stavanger. I Trondheim er gjennomsnittsprisen 4,8 millioner.

I Oslo var det også en prisnedgang i juni på 0,2 prosent. Sesongkorrigert var det en økning på 0,3 prosent.

Sterk utvikling

– Det er fortsatt en sterk utvikling i boligmarkedet. Boligprisutviklingen hittil i 2024 har vært sterk. Vi venter at den sterke utviklingen vedvarer etter et lite hvileskjær i juli som normalt, sier adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Juni er normalt en måned med en svak prisnedgang nominelt. I fjor falt prisene med 1,2 prosent, i 2022 med 0,3 prosent. Norges Bank så i juni for seg en sesongjustert økning på 0,6 prosent. Handelsbanken nøyde seg med 0,3 prosent.

Uventet sterkt

I mai steg boligprisene med 0,9 prosent. Det var en langt sterkere oppgang enn det Eiendom Norge hadde sett for seg.

I Bergen falt boligprisene i juni med 0,7 prosent, men det var likevel mindre enn vanlig. I Tromsø var oppgangen hele 1,8 prosent, også hvis vi justerer for det som er normalt. 

Stavanger opplevde en nominell prisvekst på 0,3 prosent, men det er klart bedre enn normalt.

Ser vi på prisene det seneste året, viser landsgjennomsnittet en økning på 2,2 prosent. I Oslo er økningen på 3,2 prosent, omtrent som den generelle prisveksten. Bergen og Trondheim har en prisvekst en del over KPI, med respektive 4,7 prosent og 5,6 prosent.

Lauridsen sier det for øyeblikket er usikre prognoser når den første rentenedsettelsen fra Norges Bank kommer. Eiendom Norge tror kuttet kan komme raskere enn ventet. Den såkalte rentebanen er ofte høyere enn det som blir realiteten.

Blodfattig

– Dessuten er utviklingen i norsk økonomi blodfattig om dagen, blant annet på grunn av den lave boligbyggingen. Derfor tror vi renten skal ned, noe som vil gi en stimulans i bruktboligmarkedet og nyboligmarkedet, sier Lauridsen.

I juni ble det solgt 11.329 boliger i Norge. Det er 0,8 prosent flere enn tilsvarende måned i 2023. Så langt i år er det solgt 53.095 boliger i Norge, og det er 4 prosent flere enn i samme periode i 2023.

I juni ble det lagt ut  11.758 boliger for salg i Norge. Det er 8,8 prosent flere/færre enn i mai 2023.

Det tok i gjennomsnitt 41 dager å selge en bolig i juni. Det er ned fra 44 dager i mai. Kortest salgstid hadde Bergen med 20 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 71 dager.

Powered by Labrador CMS