VEKSTEN FORTSETTER: Henning Lauridsen kan konstatere en usedvanlig sterk økning i boligprisene i år.

Boligprisene: – Langt sterkere enn det vi så for oss

Oppgangen i mai var klart sterkere enn normalt for måneden.

Publisert Sist oppdatert

KVADRATUREN (Estate Nyheter): Maitallene fra Eiendom Norge viser en oppgang på 0,9 prosent prosent. Korrigert for normale sesongsvingninger, var det en økning på 0,6 prosent. Så langt i år har boligprisene steget med hele 8,2 prosent.

Gjennomsnittsboligen i Norge koster nå 4,79 millioner kroner. Det tilsvarer 55.000 kroner kvadratmeteren.

– Det er fortsatt krutt i boligmarkedet. Boligprisutviklingen er langt sterkere enn det vi så foran oss ved begynnelsen av året. Sett i ettertid overvurderte vi renteøkningenes og undervurderte lønnsøkningenes virkning på boligprisene, sier adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Nærmer seg 100.000 per m2

Oslo hadde en helt ordinær oppgang med en nominell vekst på 0,2 prosent, det samme som den sesongjusterte økningen. En typisk bolig i hovedstaden koster nå 6,8 millioner kroner. Det tilsvarer 97.418 kroner per kvadratmeter. Prisene i Oslo har i snitt økt med 6,9 prosent siden nyttår.

I Bergen var det en oppgang i mai på 1,5 prosent, 1,0 prosent sesongjustert. I Stavanger steg boligprisene nominelt med 1,5 prosent, 0,3 prosent hvis vi korrigerer. Trondheim opplevde en økning på 2,0 prosent totalt, uendret sesongjustert.

Bergen kan vise til en økning i år på hele 11 prosent. Det er sterkest i landet. I Stavanger er oppgangen på 10 prosent. Bergen og Stavanger holder følge med den generelle prisveksten i Norge det seneste året. Økningen i disse store regionbyene er på drøyt 4 prosent. 

Men på landsbasis er det en realprisnedgang, med en årsvekst på 1,7 prosent. I Oslo er økningen de seneste tolv månedene på 2,5 prosent. Det gir en reell nedgang på rundt 1 prosent.

Tidenes maisalg

I mai ble det solgt 10.900 boliger i Norge. Det er 5,1 prosent flere enn tilsvarende måned i 2023. Så langt i år er det solgt 41.657 boliger i Norge, 4,6 prosent flere enn i mai 2023.

– Det er både solgt og lagt ut et stort antall boliger i mai, og det er faktisk aldri solgt så mange boliger i løpet av en mai-måned noen gang som i år. Det illustrerer hvor mye krutt det er i boligmarkedet om dagen, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 44 dager å selge en bolig i mai ned fra 54 dager i april. Kortest salgstid hadde Oslo og Bergen med 23 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 104 dager.

Norges Bank lavest

Norges Bank spådde i mars en økning på 0,3 prosent hvis vi justerer for sesongvariasjoner. Handelsbankens eksperter så for seg en sesongjustert prisvekst i mai på 0,5 prosent, DNB 0,6 prosent. Det tilsa en nominell økning i området 0,8-0,9 prosent. 

Den sesongjusterte prisveksten har holdt seg rundt 0,7 prosent i måneden gjennom de fire første månedene av året. I april steg boligprisene med 1,2 prosent nominelt.

I mai 2023 økte boligprisene med 0,8 prosent, i 2022 med 1,2 prosent og i 2021 med 1 prosent. Mai er altså tradisjonelt en sterk måned, men 2023 er preget av hele fire ekstra helligdager. 

Handelsbanken venter fortsatt en positiv sesongjustert månedsvekst frem mot sommeren. Først mot høsten tror de veksten vil dabbe midlertidig litt av igjen.

Flertallet venter økning

Men optimismen i bruktboligmarkedet har tatt seg godt opp så langt i år. Et stadig stigende flertall som tror på økte boligpriser det kommende året. 

Renten skal fortsatt  ned, og  jobbtryggheten er god. Et flertall venter at boligprisene skal enda mer opp det kommende året. Det gir intensiver til å by desto mer i dag. 

Utover mot høsten venter Handelsbanken en mer avmatning i månedsveksten. Årsveksten vil likevel gå opp hele veien. Det skyldes at boligprisene viste en svak utvikling fra sommeren i fjor.

Og den kommende avmatningen blir ifølge banken heller kortvarig. Prisveksten vil kunne få betydelig medvind av rentekuttene fra Norges Bank. Samtidig forblir lønnsveksten høy, og tilbudet er begrenset.

Powered by Labrador CMS