Aktuelt

Frykter ikke yieldoppgang

Eiendomsinvestorene ser for seg flat yieldutvikling i tiden fremover.

3,75 PROSENT: Investorene i undersøkelsen til Malling & Co tror prime yield i Oslos CBD vil holde seg flatt på 3,75 prosent. Foto: Shutterstock.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Det kommer frem i en undersøkelse som Malling & Co gjennomfører hos ulike eiendomsinvestorer. Gjennom de seneste 2,5 årene har Malling & Co gjennomført en kvartalsvis undersøkelse blant en gruppe eiendomsinvestorer, med spørsmål om hva yielden er i dag og hvor de venter den går i ulike eiendomssegment. Respondentene har også svart på spørsmål om deres eksponering i eiendom og i de ulike segmentene.

Malling & Co mener det mest interessante i investorenes svar i undersøkelsen er at de mener at prime yield vil holde seg relativt flatt fra dagens 3,75 prosent. Næringsmegleren viser til at for ett år siden var forventningene hos flesteparten av makroøkonomene og markedsaktørene at rentene skulle stige mot et mer «normalt» rentenivå.

Undersøkelsen til Malling plukker også opp investorenes skift i markedssyn tidlig. «Veldig tidlig i undersøkelsesperioden, og langt tidligere enn mediene og andre begynte å ta opp de strukturelle endringene som slo inn over norsk retailsektor, så vi data som støttet opp om at noe var på vei til å skje i retailsegmentet», skriver Malling og viser til at forventningene om prime yield i retail nå er et halvt prosentpoeng høyere enn de historisk lave anslagene på 3,50 prosent.

Investorene som har svart i undersøkelsen er fortsatt mer interessert i å øke eksponeringen innenfor næringseiendom enn å redusere den. 70 prosent av respondentene sier at de planlegger å være netto kjøpere de neste 12 månedene. Innenfor kontorsegmentet planlegger 85 prosent av eiendomsinvestorene i undersøkelsen å være netto kjøpere.

Ukens profil: Fikk sluttpakke – havnet i eiendom (+)
Karriere
Nå skal milliardprosjektet bygges
Utvikling
Solgte til Bergesen-familien (+)
Transaksjoner
Skeptisk til Tollefsen-prosjekt (+)
Bolig
Ny sjef hos Enerhaugen
Karriere
Les alle PLUSS-sakene ett sted Klikk her!
– Vi skal ikke selge mer, snarere tvert imot (+)
Analyse
Utstillingsplassen Eiendom sikter mot rekordresultat i år (+)
Analyse
Markedsplassen fra A til Å innen ombruk
Play
Startskuddet har gått for den nye bydelen (+)
Bolig