Juss

Mot nye tvisterunder i boligprosjekt

Skanska fikk raskt på plass ny rammetillatelse for boligprosjektet som skal gi 80 nye boenheter i Trondheim. Men naboene varsler at også denne rammetillatelsen vil bli påklaget.

PARKERINGSTVIST: Fylkesmannen opphever vedtaket som gir rammetillatelse til Skanskas planlagte prosjekt på Ranheimsfjæra i Trondheim.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

I midten av januar omtale Estate Nyheter tvisten rundt Skanskas boligprosjekt i Ranheimsfjæra i Trondheim. Parkeringsdekningen i prosjektet var dels basert på fradeling av areal fra naboene. Saken havnet til slutt på Fylkesmannens bord, som opphevet vedtaket om rammetillatelse.

LES OGSÅ: Skanska-prosjekt i parkeringstvist

Fikk ny rammetillatelse etter endringer
Utbygger svingte seg rundt og leverte inn en ny søknad om rammetillatelse rett før jul, og her ble søknaden om fradeling av naboarealet frafalt. Igangsettingstillatelse for grunnarbeidene ble gitt av Trondheim kommune i begynnelsen av januar i år.

– Som det fremkommer av rammesøknaden påpekte fylkesmannen at krav til parkering på rammesøknadstidspunkt skal legges til grunn for hvilken faktor som skal benyttes for parkeringsdekning for de enkelte byggetrinn i prosjektet, sier prosjektsjef Kari Sollie i Skanska Eiendomsutvikling.

Med dette som bakgrunn oppdaterte Ranheimsfjæra Utbyggingsselskap parkeringsregnskapet i ny søknad om rammetillatelse, sier hun.

– Noen av beboerne som kjøpte bolig hvor parkeringsdekningen var på 1,5 – mener denne faktoren skal gjelde for hele området. Videre mener de at parkeringsplasser foran rekkehusene ikke skal telle inn i det totale parkeringsregnskapet – og hevder det derfor er for lite parkeringsplasser i prosjektet, sier prosjektsjefen.

Sollie poengterer følgende:

– Selv om parkeringsplasser er private – teller de like mye i et parkeringsregnskap på lik linje med en privat parkeringsplass i kjeller. Dette er vanlig praksis i feltutbygging.

LES OGSÅ: Dette sameiet kostet utbygger dyrt

– I strid med forutsetningene i plan- og bygningsloven
Det er advokat Elling André Lillefuhr i Legalconsult Advokat som har bistått forbrukerkjøperne i saken. Han er kjent med at Trondheim kommune etter Fylkesmannens vedtak har gitt ny rammetillatelse for prosjektet.

– Det ligger i kortene at også denne rammetillatelsen vil bli påklaget av leilighetseiere, sier Lillefuhr.

– Dette fordi boligeierne i tre blokker fortsatt er gitt redusert parkeringsdekning med totalt 20 parkeringsplasser på grunn av Trondheim kommunes tolkning om at det er anledning å gå ned fra 1,5 til 1,2 parkeringsplasser per leilighet, når igangsettingstillatelser ble gitt etter at ny kommuneplan ble vedtatt våren 2013.

– Fortsatt anser forbrukerkjøperne at dekning av 29 plasser ved å parkere bak rekkehuseiers bilport/garasje er urealistisk og i strid med forutsetningene i plan- og bygningsloven. Leilighetseierne krever at det bygges 49 parkeringsplasser mer enn parkeringsregnskapet legger til grunn, avslutter advokat Elling André Lillefuhr.

LES OGSÅ: Oslo kommune må bla opp 12 millioner kroner for et bygg de ikke vil ha

Bøhler og Hagen dropper boliger
Utvikling
Syndikeringsaktør tjente 44 mill. (+)
Analyse
Kjøpte utleieboliger – skal pusse opp og selge (+)
Transaksjoner
Planer for kjøpesenter krympet kraftig
Utvikling
Her kommer det hjelpesenter for smådyr
Utvikling
Med PLUSS får du faglig påfyll i hele sommer! Bli PLUSS-abonnent her!
Nok et gigantisk milliardprosjekt
Bolig
Pecunia kjøpte leiegård (+)
Transaksjoner
Solgte eiendomsportefølje til Pareto
Transaksjoner
Byråden trakk seg fra stillingen
Aktuelt