Juss

«Søkemegler» fikk ikke betalt – må i stedet ut med en halv million kroner i rettskostnader

To rettsinstanser slår fast at konsulentens arbeid med å finne nye lokaler for oslobedriften ikke skal honoreres.

TVIST: Oslo-bedriften Bergs Automatservice nektet å betale regningen fra «søkemegleren», og verkstedet får nå støtte fra Borgarting lagmannsrett. (Foto: Bergs Automatservice)
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Tidlig på våren i 2015 fikk Bergs Automatservice beskjed av utleier av Lørenfaret 18 om at bygget skulle rives, og at selskapet måtte flytte ut av lokalene. En bekjent av verkstedinnehaveren tilbød seg å finne nye lokaler. Kompisen hadde utført tilsvarende jobb for verkstedet ti år tidligere, og satte i gang med søk etter lokaler og forhandlinger med aktuelle utleiere.

Flere aktuelle lokaler ble vurdert. I mai 2015 var mannen og verkstedinnehaveren på befaring i et passende lokale i Østre Aker vei 206. Etter noen forhandlinger ble det inngått avtale om leie av lokalene, og etter noen tilpasninger flyttet verkstedet inn.

I august sendte mannen en regning til Bergs Automatservice, pålydende 45 000 kroner. Regningen var merket «A Konto, Deloppgjør». Verkstedinnehaveren utbetalte kr. 20.000,- og merket betalingen med «A konto konsulentoppdrag ØA.v 2016 F».

LES OGSÅ: Gårdeier og leietaker saksøkte hverandre. Taperen måtte ut med 2,6 millioner kroner

Så, i desember 2015, sendte mannen en ny regning til Bergs Automatservice, pålydende 312 000 kroner inkl. mva. Regningen var merket «[a]rbeidsbeskrivelse Østre Aker vei 206 F inkl. faktura stor kr 45.000,-, hvorav mottatt kr. 20.000,- a konto».

Verkstedet betalte ikke denne regningen, og bestred kravet da det gikk til inkasso. Ved stevning for Oslo tingrett 5. juli 2016, fremsatte mannen krav om at Bergs Automatservice betaler et beløp fastsatt etter rettens skjønn, begrenset oppad til 267 500 kroner. Bergs Automatservice ble frifunnet for kravet av tingretten.

Mannen anket saken videre til lagmannsretten, hvor han møtte med advokat Eric Augustin Krogh. Verkstedets prosessfullmektig var advokat Thor Tidemann Bjønnes, mens retten ble satt med lagdommerne Ida Skirstad Pollen og Jane Wesenberg.

Avtale – eller ikke?

Lagmannsretten måtte ta stilling til om det var inngått en bindende avtale mellom partene om at Kjus skal utføre konsulenttjenester for Bergs Automatservice, mot et vederlag. I retten kom det frem at mannen krevde betalt for 1000 timers arbeid, eller tilsvarende et halv årsverk. Utfordringen for mannen var at det ikke var utformet noen skriftlig avtale mellom partene.

– Det sentrale spørsmålet i saken er om partene har inngått en bindende muntlig avtale, innleder retten og poengterer at det er mannen som har bevisbyrden for at det er inngått en avtale.

Lagmannsretten er ikke enig med mannen i at bevisbyrden er snudd fordi det er enighet om at han fikk utføre tjenester for selskapet.

LES OGSÅ: Hissig leiekrangel på Lysaker

Som tingretten kom lagmannsretten til at det ikke er sannsynliggjort at det forelå en avtale om vederlag.

– Sentralt for vurderingen er at det ikke foreligger noe skriftlig materiale som kan underbygge at det ble inngått en slik avtale, hverken da avtalen påstås å være inngått eller i etterkant. Det foreligger ikke noe møtereferat eller andre nedtegnelser. Det foreligger heller ingen e-postkorrespondanse, notater eller lignende som kan bekrefte at det er inngått en slik avtale.

Mannen forklarte for lagmannsretten at han hadde en notatbok, der han fortløpende førte timer han arbeidet. Boken det ble forklart om, ble ikke fremlagt i forbindelse med rettssaken. Mannen kunne heller ikke noen rimelig forklaring på hvorfor boken ikke ble lagt frem.

Lagmannsretten mener det må kunne forventes at mannen, i alle fall da han fremsatte krav om betaling på 45 000 kroner i august 2018, ville fremlagt en oversikt over timene som frem til da var påløpt.

Lagmannsrettens konklusjon er etter dette at det ikke er sannsynliggjort at det er inngått en bindende avtale mellom partene om at mannen skulle utføre konsulenttjenester for Bergs Automatservice mot vederlag. Rettens konklusjon innebærer at mannen har bistått Bergs Automatservice på frivillig basis uten å ha krav på vederlag.

Kravet ble derfor avvist og verkstedet ble frifunnet.

Mannen ble dømt til å betale verkstedets saksomkostninger for behandlingen i lagmannsretten og tingretten, samlet på 264.000 kroner. Av rettspapirene fremgår det at mannen i tillegg har pådratt seg kostnader på 273.000 kroner til egne advokater.

De samlede sakskostnadene for mannen beløp seg dermed til 537.000 kroner.

Dommen i Borgarting lagmannsrett ble avsagt 21. desember og er ikke rettskraftig.

LES OGSÅ: «Aber Bergen» måtte punge ut i husleietvist

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Unge som tenker nytt: Fra storkjøp til brukeropplevelser (+)
Karriere
KLP Eiendom kjøper stort i København
Transaksjoner
Selvaag Eiendom styrker utviklingsavdelingen
Karriere
Passerer milliarden i sommer
Bolig
Slipper 161 nye leiligheter i markedet
Bolig
Ser du hele bildet i eiendom?
Estate PLUSS gir deg tilgang til alt!
Nye PLUSS artikler hver dag,
bestill Estate PLUSS her
Braathen øker stort i kontor som service
Transaksjoner
Kommunen selger 82 mål til 700 boliger (+)
Transaksjoner
Ny sjef i Veidekke
Karriere
Leieprisene vil fortsette å stige. Her er grunnen
Aktuelt