Utvikling

Nytt utviklingsprosjekt ved Slottet

Bertel O. Steen Eiendom AS og Aspelin Ramm Eiendom AS foreslår «oppgradering og transformasjon av et særdeles sentralt og viktig område i Oslo sentrum».

Her arbeides det med planer for boliger og sentrumsformål.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

– Dette er et kvartal med utviklingspotensial. Omgivelsene er preget av historie, ulike stilarter og mange forskjellige funksjoner, rundt dette som en gang i tiden var bilverksted og -forretning. Her må man ty til «kirurgiske snitt» for å gjøre noe som er bra for området, sier Sverre Landmark, direktør Samfunn og plan i Aspelin Ramm Eiendom.

Prosjektet er knyttet til del av kvartalet langs Parkveien i forlengelse av hjørnet Hegdehaugsveien og Parkveien, tilstøtende krysset Wergelandsveien og Parkveien. Planområdet omfatter eiendommene Parkveien 27-31, Uranienborgveien 5, samt at deler av tilstøtende eiendommer er under vurdering.

– Vi har fått utarbeidet fem forslag fra fem arkitekter. I stedet for å ta avgjørelsen i et lukket rom, har vi nå invitert nabolaget til å se på forslagene. Vi har en ambisjon om å skape involvering i tidligfase på en ny måte, sier Landmark om prosjektet, som Aspelin Ramm Eiendom og Bertel O. Steen Eiendom står bak på 50/50-basis.

Programmet for funksjoner i kvartalet er foreløpig nokså åpent, og dette er noe av det nabolaget inviteres til å komme med innspill til. Hovedformålet er foreløpig vurdert med hovedvekt på boliger og sentrumsformål.

– Forslaget innebærer oppgradering og transformasjon av et særdeles sentralt og viktig område i Oslo sentrum. Arkitektene er invitert til å utarbeide et skisseprosjekt for området som viser en mulig utvikling av eiendommene. Skisseprosjektet skal hensynta de fredede bygningene og vektlegge den verneverdige bebyggelsen, samt fortette bebyggelsen i randsonen av området, uttaler Landmark om bakgrunnen for og hensikten med prosjektet.

Sammen vil utviklingspartnerne transformere et urbant område og samtidig ivareta store deler av et historisk bygningsmiljø.

– Sammen med Aspelin Ramm har vi ambisjoner om å skape et godt prosjekt som er nyskapende, samtidig som det viser respekt for dette sentrale området i byen, uttaler markedsdirektør Thomas Howard i Bertel O. Steen Eiendom.

I tråd med intensjonene i overordnede planer foreslås høyere utnyttelse av området. Planarbeidet skal samordnes med Byantikvarens pågående arbeid med en overordnet plan for området, og forslagsstillerne opplyser at slik dialog er innledet.

Skjerpet tidsfrist for inngåelse av justeringsavtaler
Juss
Ringnes og Sundt på tysk hotellraid
Aktuelt
Dømt for å ha overført millionbeløp til seg selv (+)
Analyse
Har de mest fornøyde leietakerne
Aktuelt
Storhandel i Trøndelag
Transaksjoner
Skjer'a? Få med deg alt. Bli abonnent her!
Ansetter med tanke på samfunnsansvar
Karriere
Utleiers ABC – Del 24 – Tinglysning og pantsettelse
Juss
Starter sentrumsutviklingen med 350 mill. (+)
Bolig
Unngår rollekonflikt ved Veidekke-salg
Nyheter

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.