Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Ifølge Fylkesmannen legger forslaget opp til boliger uten tilfredsstillende støyforhold. (Illustrasjon: Kontur AS)

Sier nei til boliger her

Fylkesmannen fremmer innsigelse til planforslag med 75 boliger nordøst i Oslo.

Tore Årdal

fredag 3. august 2018 4:00 (Oppdatert 2. august 2018 22:17)FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

På vegne av Borgen Utvikling AS har Planconsult AS sendt inn planforslag for Årvollveien 15. Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av Årvollsenteret med boliger over, torg med fortau mot Årvollveien og park sør for Bård Skolemestersvei.

Estate Nyheter omtalte prosjektet i mai, i forbindelse med at utbygger hadde gitt gass i første fase, og manglet 3.000 kvadratmeter til bolig.

Nå har Fylkesmannen fremmet innsigelse til planforslaget på bakgrunn av at «det legges til rette for bygging av boliger uten tilfredsstillende støyforhold».

– Planforslaget legger opp til boliger i rød støysone. Planområdet ligger utenfor avvikssone for støy i Oslo og har ikke god nok kollektivdekning til å regnes inn under kravene for avvikssonen. Planforslaget har heller ikke dokumentert behovet for den aktuelle plasseringen og utformingen av bygget, slik kravet er, og omfanget av avviket kan ikke forsvares med bakgrunn i foreliggende planforslag, skriver Fylkesmannen til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Planforslaget omhandler utbygging av til sammen 76 boliger i en leilighetsblokk på 6 etasjer over bakkeplan, pluss én underetasje og parkeringskjeller. Første etasje og underetasje reguleres til næring kjøpesenter og offentlig/privat tjenesteyting.

I planbeskrivelsen pekes det på at området har god kollektivdekning med ekspressbuss inn til Oslo sentrum, og at området derfor bør kunne behandles etter kravene for avvikssoner, til tross for at det ligger utenfor de geografiske avgrensningene.

– Fylkesmannen kan unntaksvis akseptere en slik praksis, men bare dersom kollektivdekningen er svært god, og under den forutsetning at kravene til avvikssoner følges opp til fulle. Planområdet er pr i dag ikke dekket av skinnegående kollektivtrafikk, og til tross for hyppig bussforbindelse til Oslo sentrum regner ikke vi dette som svært god kollektivdekning, heter det i uttalelsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Kjøpte verdiløs eiendom, men fikk ikke heve kjøpet

Nyheter / fredag 17. august 2018

Vil bygge 90 boliger ved knutepunkt

Nyheter / fredag 17. august 2018

Vil ha 42 mill. for næringsbygg (+)

Pluss / fredag 17. august 2018

Dropper hotell – går for boligprosjekt (+)

Pluss / fredag 17. august 2018

Utvikler storhotell

Nyheter / torsdag 16. august 2018

Bønder i byen

Nyheter / torsdag 16. august 2018

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Innovasjonsmiljø i verdensklasse

Nyheter / fredag 17. august 2018

I høst åpner Epicenter i Oslo, i Pilestredet 33.

Dette blir Trondheims største hotell

Nyheter / torsdag 16. august 2018

Scandic Hotels åpner det som vil bli det største konferansehotellet utenom Oslo-området.

Åpent Bakeri åpner på Tjuvholmen   

Nyheter / onsdag 15. august 2018

Selvaag Eiendom har signert leiekontrakt med Åpent Bakeri, som åpner i løpet av vinteren i Tjuvholmen allé 15.

Hotellfølelsens inntog

Nyheter / tirsdag 14. august 2018

Enten det er på kontoret, hos en klinikk eller serviceleverandør stiller vi stadig høyere forventinger til interiøret.

Fleksibel arbeidsdag

Nyheter / mandag 13. august 2018

Bør vi jobbe hjemme eller på kontoret?

Frihet under ansvar

Nyheter / søndag 12. august 2018

Vi lever i en verden der endringer skjer vanvittig raskt, og bedrifter er helt avhengig av å fornye seg for å overleve. For at et selskap skal lykkes med dette, må de ha evne til å legge til rette for kreative prosesser, som vil si å skape nye og nyttige resultater.