Nyheter

Sier nei til boliger her

Fylkesmannen fremmer innsigelse til planforslag med 75 boliger nordøst i Oslo.

Ifølge Fylkesmannen legger forslaget opp til boliger uten tilfredsstillende støyforhold. (Illustrasjon: Kontur AS)
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

På vegne av Borgen Utvikling AS har Planconsult AS sendt inn planforslag for Årvollveien 15. Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av Årvollsenteret med boliger over, torg med fortau mot Årvollveien og park sør for Bård Skolemestersvei.

Estate Nyheter omtalte prosjektet i mai, i forbindelse med at utbygger hadde gitt gass i første fase, og manglet 3.000 kvadratmeter til bolig.

Nå har Fylkesmannen fremmet innsigelse til planforslaget på bakgrunn av at «det legges til rette for bygging av boliger uten tilfredsstillende støyforhold».

– Planforslaget legger opp til boliger i rød støysone. Planområdet ligger utenfor avvikssone for støy i Oslo og har ikke god nok kollektivdekning til å regnes inn under kravene for avvikssonen. Planforslaget har heller ikke dokumentert behovet for den aktuelle plasseringen og utformingen av bygget, slik kravet er, og omfanget av avviket kan ikke forsvares med bakgrunn i foreliggende planforslag, skriver Fylkesmannen til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Planforslaget omhandler utbygging av til sammen 76 boliger i en leilighetsblokk på 6 etasjer over bakkeplan, pluss én underetasje og parkeringskjeller. Første etasje og underetasje reguleres til næring kjøpesenter og offentlig/privat tjenesteyting.

I planbeskrivelsen pekes det på at området har god kollektivdekning med ekspressbuss inn til Oslo sentrum, og at området derfor bør kunne behandles etter kravene for avvikssoner, til tross for at det ligger utenfor de geografiske avgrensningene.

– Fylkesmannen kan unntaksvis akseptere en slik praksis, men bare dersom kollektivdekningen er svært god, og under den forutsetning at kravene til avvikssoner følges opp til fulle. Planområdet er pr i dag ikke dekket av skinnegående kollektivtrafikk, og til tross for hyppig bussforbindelse til Oslo sentrum regner ikke vi dette som svært god kollektivdekning, heter det i uttalelsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

130 boliger for 290 millioner kroner
Aktuelt
Fortetter for 550 millioner – i første omgang (+)
Bolig
Nå blir det forbudt å selge boligen «som den er»
Juss
Styrker eiendomsutviklingen etter et godt år
Karriere
Ny sjef i Fazer Food Services
Karriere
Se alle pluss saker
Betaler godt for boligeiendom i rød støysone i Bærum
Utvikling
Blå Kors med store planer i Oslo sentrum (+)
Utvikling
Ung i Næringseiendom Årets navn
Play
Vegvesenet sinker kjempeprosjekt (+)
Bolig