Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Ifølge Fylkesmannen legger forslaget opp til boliger uten tilfredsstillende støyforhold. (Illustrasjon: Kontur AS)

Sier nei til boliger her

Fylkesmannen fremmer innsigelse til planforslag med 75 boliger nordøst i Oslo.

Tore Årdal

fredag 3. august 2018 4:00 (Oppdatert 2. august 2018 22:17)FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

På vegne av Borgen Utvikling AS har Planconsult AS sendt inn planforslag for Årvollveien 15. Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av Årvollsenteret med boliger over, torg med fortau mot Årvollveien og park sør for Bård Skolemestersvei.

Estate Nyheter omtalte prosjektet i mai, i forbindelse med at utbygger hadde gitt gass i første fase, og manglet 3.000 kvadratmeter til bolig.

Nå har Fylkesmannen fremmet innsigelse til planforslaget på bakgrunn av at «det legges til rette for bygging av boliger uten tilfredsstillende støyforhold».

– Planforslaget legger opp til boliger i rød støysone. Planområdet ligger utenfor avvikssone for støy i Oslo og har ikke god nok kollektivdekning til å regnes inn under kravene for avvikssonen. Planforslaget har heller ikke dokumentert behovet for den aktuelle plasseringen og utformingen av bygget, slik kravet er, og omfanget av avviket kan ikke forsvares med bakgrunn i foreliggende planforslag, skriver Fylkesmannen til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Planforslaget omhandler utbygging av til sammen 76 boliger i en leilighetsblokk på 6 etasjer over bakkeplan, pluss én underetasje og parkeringskjeller. Første etasje og underetasje reguleres til næring kjøpesenter og offentlig/privat tjenesteyting.

I planbeskrivelsen pekes det på at området har god kollektivdekning med ekspressbuss inn til Oslo sentrum, og at området derfor bør kunne behandles etter kravene for avvikssoner, til tross for at det ligger utenfor de geografiske avgrensningene.

– Fylkesmannen kan unntaksvis akseptere en slik praksis, men bare dersom kollektivdekningen er svært god, og under den forutsetning at kravene til avvikssoner følges opp til fulle. Planområdet er pr i dag ikke dekket av skinnegående kollektivtrafikk, og til tross for hyppig bussforbindelse til Oslo sentrum regner ikke vi dette som svært god kollektivdekning, heter det i uttalelsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Vil bygge boliger ved skytebane

Utvikling / mandag 22. oktober 2018

Endret varehandel dobler lagerkapasiteten til Swixsenteret

Utvikling / mandag 22. oktober 2018

Store utbyggingsmuligheter ved T-banestasjon (+)

Utvikling, Pluss / mandag 22. oktober 2018

Vil ha 61,5 mill. for tomt på havna (+)

Transaksjoner, Pluss / mandag 22. oktober 2018

Ukens tips: Håndtering av skatte- og avgiftsfunn i transaksjoner

Juss / mandag 22. oktober 2018

Forventer lavere transaksjonsvolum i år enn i fjor

Nyheter / fredag 19. oktober 2018

Mest leste nyheter Estate Norge
Feil kryss i egenerklæringsskjema kostet dyrtFeil kryss i egenerklæringsskjema kostet dyrt 18. oktober 2018
Solgt for 1,2 milliarderSolgt for 1,2 milliarder 18. oktober 2018
Byutviklingsgigant til OsloByutviklingsgigant til Oslo 19. oktober 2018

Siste nytt fra Estate Vest-Norge

Stor utbygging av eksklusive boliger i Fana

Nyheter / mandag 22. oktober 2018

Utbyggeren av Slåtten terrasse mener dette er «blant boligprosjektet i Bergen med noen av de fineste kvalitetene». Men det er ikke det eneste prosjektet i høy prisklasse som er lansert i Fana.

Universitetet selger to leiegårder

Nyheter / torsdag 18. oktober 2018

Lokalene er blitt bruk til kontor og undervisning, men Eiendomsmegler Vest har også interessenter som vil gjøre om til boliger.

Klokkertro på Nesttun

Nyheter / onsdag 17. oktober 2018

Zurhaar & Rubb AS eier nær 80 prosent av næringseiendommene på Nesttun.

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Ny møteplass

Nyheter / mandag 22. oktober 2018

Bonum åpner nytt næringskonsept i Henrik Ibsensgate.

Kronikk: Et sentrum på godt, og litt vondt

Nyheter / fredag 19. oktober 2018

Oslo er den siste byen i Norge uten en sentrumsorganisering, og den eneste av de nordiske storbyene. Samtidig er det den mest energiske, spennende, levende og offensive byen i hele Nord-Europa. Betyr det at vi ikke trenger et sterkt, organisert og koordinert sentrum?

Kunsten å menneskeliggjøre retail – igjen

Nyheter / torsdag 18. oktober 2018

Den gode, gamle «kjøpmannen på hjørnet» som kjente navnet ditt og preferansene dine er i ferd med å bli effektivisert bort. Det samme er skredderen som kjenner målene dine, og hvordan dress du kjøpte i fjor.