Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

PRINSIPIELL DOM: Mange som er eiendomsbeskattet for maskiner og driftsutstyr har god grunn til å klage på eiendomsskatten etter en dom i lagmannsretten, skriver advokat Morten H. Christophersen.

Eiendomsskatt på for mange produksjonsanlegg

Norske kommuner skriver ut eiendomsskatt på maskiner i alt for stor grad, og det er god grunn til å sende inn klager på dette etter at en dom fra august nå er rettskraftig.

Morten H. Christophersen

torsdag 23. november 2017 4:00 (Oppdatert 23. november 2017 5:50)

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

6Eidsivating lagmannsrett avsa 21. august en prinsipiell dom om eiendomsskatt, der de kom til at maskiner og driftsutstyr i en fabrikk som produserte vinduer, ikke skulle eiendomsbeskattes. Lagmannsretten fant støtte for dette i flere tidligere dommer.

Les også: Eiendomsskatt – medvind for skattyter hos domstolene

Hva er nytt?
Lagmannsretten slo fast følgende:
• Det er kun i tungindustri-, prosess- eller spesialanlegg med liten eller ingen annen utnyttelsesmulighet for eiendommen det er hjemmel for å ilegge eiendomsskatt på maskiner og driftsutstyr.
• For «vanlige industribygg» er det bare i unntakstilfeller maskiner og driftsutstyr skal tas med.
• Eiendommens beliggenhet skal ikke tillegges vekt, slik at svakt lokalt marked for annen drift på eiendommen er uten betydning. Eiendommer i distriktene skal dermed likestilles med eiendommer i sentrale strøk.
• Det er de økonomiske konsekvensene av å tilpasse bygget til annen virksomhet som er avgjørende. Hvis det ikke utgjør «uforholdsmessige økonomiske ofre» å tilpasse bygget til annen virksomhet, så skal maskiner og driftsutstyr ikke ilegges eiendomsskatt.

Dommen ble ikke anket av kommunen, og er dermed nå rettskraftig.

Les også: Kommune tapte rettssak om eiendomsskatt (+)

Hva nå?
Dommen innebærer at mange som er eiendomsbeskattet for maskiner og driftsutstyr nå har god grunn til å klage på eiendomsskatten, herunder mange eiendomsaktører i Oslo kommune.

Klagefristen for 2017 har løpt ut, men man kan likevel forsøke å anmode kommunen om å endre eiendomsskatten i lys av denne dommen. De som allerede har klaget men ikke fått svar, har mulighet til å sende inn et tillegg til klagen.

Alternativet er å vente til eiendomsskatten for 2018 utskrives, og klage innen den klagefristen som løper fra man mottar ny eiendomsskatteseddel. Da vil klagen gjelde først fra og med 2018, slik at man mister muligheten for å få redusert eiendomsskatten for 2017.

I alle tilfeller bør man sette seg inn i lagmannsrettens dom, og skrive en velbegrunnet klage eller tillegg til klage. Det er neppe tilstrekkelig å vise til dommen, da den må knyttes opp mot det enkelte produksjonsanlegget.

Eiendomsskatt på maskiner foreslått fjernet
I statsbudsjettet for 2018 har regjeringen foreslått å fjerne eiendomsskatt på maskiner og driftsutstyr. Forslaget innebærer en nedtrapping av eiendomsskatten fra 2019 til 2023. Dersom forslaget går igjennom under Stortingets budsjettbehandling, vil 2024 bli første året uten eiendomsskatt på maskiner og driftsutstyr. Det er altså flere år igjen med eiendomsskatt på produksjonsanlegg selv om regjeringens forslag blir vedtatt.

Artikkelforfatteren er advokat og partner i RSM Advokatfirma AS

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Selger kombinasjonsbygg til Pareto Eiendomsfellesskap

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Ny toppleder i J.B.Ugland Eiendom

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Selger 16 utleieleiligheter

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Rett til utbyggingsområder i sjø

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Her satser Stor-Oslo Eiendom på boliger

Nyheter / torsdag 24. mai 2018

AKA nærmer seg 200 eiendommer

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Tradisjonelle kontorløsninger svekker konkurranseevnen

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Den fjerde industrielle revolusjon snur opp ned på måten vi jobber, og dermed også måten vi organiserer bedriftene på.

Sparer stort på få meter

Nyheter / torsdag 24. mai 2018

Bedrifter kan spare store beløp på å flytte noen hundre meter vekk fra kollektivknutepunktene.

Ny form for kontrakt

Nyheter / onsdag 23. mai 2018

Leverandøren får betalt etter hvor fornøyde leietakerne blir.

Milano: Mangler du utstillingslokale, lager du et selv

Nyheter / tirsdag 22. mai 2018

Du vet ikke hva mangfold er før du har besøkt møbelmessen i Milano.

HCL Technologies til Forus

Nyheter / mandag 21. mai 2018

HCL Technologies flytter i løpet av sommeren fra Jåttavågen til Vassbotnen 23 på Forus.

Vi er alltid der for kunden

Utleier har ordet / onsdag 16. mai 2018

Som et av Rogalands eldste selskap er Øgreid opptatt av å gi leietakerne forutsigbarhet og å imøtekomme deres krav om fleksibilitet.