Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Statens vegvesen motsetter seg boliger på Fiskebrygga.

Statens vegvesen refser Plan- og bygg for Bjørvika-prosjekt

Plan- og bygningsetaten ba Vegvesenet om å trekke innsigelse mot boligplaner på kommunens tomt ved tunnelmunning. Dette til tross for at konsentrasjonen av nitrogendioksid er opptil 10 ganger så høy som grenseverdien.

Tore Årdal

fredag 8. september 2017 4:00 (Oppdatert 8. september 2017 2:54)

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Hav Eiendom AS, som gjennom Oslo Havn KF er 100 prosent eid av Oslo kommune, ønsker å oppføre et bygg med 22.000 kvadratmeter næring og 24 leiligheter på vestsiden av Bjørvika. Prosjektet har fått navnet Fiskebrygga.

Les også: Fiskefarsen vokser på Rådhusplassen

Som i alle saker der Oslo kommune er grunneier og tiltakshaver, oppstår det dermed en trippelrolle som kommunen selvsagt må være seg særdeles bevisst. I tillegg til å eie og utvikle eiendommen, er kommunen også planmyndighet (Plan- og bygningsetaten) og forurensningsmyndighet.

Det som gjør denne saken spesiell, er at Plan- og bygningsetaten (PBE) har bedt Statens vegvesen om å trekke en innsigelsen knyttet til miljøkvalitet, basert på rapporter for støy- og luftkvalitet. I henvendelsen påpeker PBE at denne detaljreguleringen, med en stor andel boliger, «er et nøkkelprosjekt og positivt vendepunkt i utviklingen for å få til flere boliger i og ved Bjørvika og Kvadraturen».

Til tross for advarslene fra Statens vegvesen om at området er svært utsatt for luftforurensning, skriver PBE at «boligene er en viktig forutsetning for å utvikle området til et inviterende, levende og flerfunksjonelt område i overgangen mellom Bjørvika, Kvadraturen og sentrum».

Statens vegvesen reagerer kraftig på denne innblandingen fra PBE. I et brev til etaten skriver Vegvesenet:

«Det er et paradoks at kommunen i samarbeid med Statens vegvesen jobber iherdig med tiltak for å begrense luftforurensning fra vegtrafikk, og samtidig presser på for etablere nye boliger på de mest forurensete områdene. Kommunen har som forurensningsmyndighet ansvar for å påse at dette ikke skjer.»

Ettersom planområdet er svært utsatt for luftforurensing fra tunnelmunning, er det etter Vegvesenets vurdering ikke egnet til boligformål.

– Forurensningsforskriftens krav til luftkvalitet vil bli overskredet for boligbebyggelsen og medføre helsekonsekvenser for beboere, skriver Statens vegvesen til PBE.

I brevet utdyper Statens vegvesen at planområdet er påvirket av høye konsentrasjoner av luftforurensning fra det statlige vegnettet i området, spesielt fra tunnelmunningen /rampen fra E18 Operatunnelen, samt Skippergata, Langkaia og Rådhusgata som her er riksvei. Havnetrafikken til og fra fergeterminalen på Vippetangen med en stor andel tungtrafikk, kjører i disse gatene for å komme til E18 Operatunnelen. Videre vil riksvegene i området fungere som omkjøringsveger i situasjoner med stengt tunnel. Rett sør for planområdet ligger vegtrafikksentralen der det også er ventilasjonstårn for utlufting av tunnelluft fra Operatunnelen.

I planområdet er det jevnt over overskridelser på grunn av utslipp fra tunnelmunningen. Ifølge Vegvesenet har beregninger angitt at utslipp av Nitrogendioksid (NO2) fra tunnelmunningen har store overskridelser for timemiddel i forhold til grenseverdien i forurensningsforskriften, som er 150 μg/m3. Flere steder der beboere vil ferdes vil det være opptil 10 ganger så høye konsentrasjoner.

– Vi motsetter oss ny boligutbygging som på sikt kan utløse krav om umulige eller svært kostbare tiltak, og at mennesker blir bosatt i et planområde som ligger langt over helsebaserte kriterier, skriver Statens vegvesen, som dermed opprettholder innsigelsen mot planforslaget.

Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom, sier prosjektet først ble planlagt uten boliger basert på de samme vurderingene som Statens vegvesen legger til grunn. PBE ønsket imidlertid leiligheter i prosjektet for å øke antallet boliger i Kvadraturen, dermed ble dette tegnet inn.

– Vi har havnet litt mellom de faglige vurderingene til PBE og Statens vegvesen. Nå har imidlertid Statens vegvesen kommet med en veldig klar uttalelse, og da er vi tilbake der vi var i starten, nemlig at det ikke blir boliger i dette prosjektet, sier Kalland.

 

Siste nyheter Estate Norge

Prestisjepris for masteroppgave

Nyheter / torsdag 21. september 2017

18 butikklokaler mister leietaker i Moods-konkursen

Nyheter / torsdag 21. september 2017

NRP kjøpte handelseiendom

Nyheter / torsdag 21. september 2017

OBOS jakter grønne penger

Nyheter / torsdag 21. september 2017

Oslo Spektrum kan få tårn på 24 etasjer

Nyheter / torsdag 21. september 2017

Beste eiendomsrådgiver i Norge

Nyheter / torsdag 21. september 2017

Mest leste nyheter Estate Norge
Siste eiendom solgtSiste eiendom solgt 18. september 2017
Thon-senter utvides for milliarderThon-senter utvides for milliarder 19. september 2017
Westerdals-bygget er til salgsWesterdals-bygget er til salgs 15. september 2017

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Best Western Plus til Trondheim

Nyheter / torsdag 21. september 2017

Hotel Bakeriet, tidligere Clarion Collection, går inn i Best Western Hotels & Resorts 1. januar 2018, og blir et Best Western Plus hotell.

Nytt restaurantkonsept til THE THIEF

Nyheter / onsdag 20. september 2017

Fra høsten blir det store forandringer på mat- og drikkesiden på THE THIEF i Oslo. Én «gammel frue» pensjoneres, mens to nye fjes kommer til.

Svensk flagship-butikk til GlasMagasinet

Nyheter / tirsdag 19. september 2017

KICKS har åpnet sin første flagship-butikk i Norge.

Kantinedrift i endring

Nyheter / mandag 18. september 2017

Fazer Food Services AS utvider med nye konsepter.

Sykkelvennlig arbeidsplass

Nyheter / fredag 15. september 2017

Avantor er den første bedriften som mottar gull for å tilrettelegge for sykling til jobben.

Først i Norden

Nyheter / torsdag 14. september 2017

Spaces Kvadraturen er først i Norden med nytt kontorkonsept.