Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Statens vegvesen motsetter seg boliger på Fiskebrygga.

Statens vegvesen refser Plan- og bygg for Bjørvika-prosjekt

Plan- og bygningsetaten ba Vegvesenet om å trekke innsigelse mot boligplaner på kommunens tomt ved tunnelmunning. Dette til tross for at konsentrasjonen av nitrogendioksid er opptil 10 ganger så høy som grenseverdien.

Tore Årdal

fredag 8. september 2017 4:00 (Oppdatert 8. september 2017 2:54)

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Hav Eiendom AS, som gjennom Oslo Havn KF er 100 prosent eid av Oslo kommune, ønsker å oppføre et bygg med 22.000 kvadratmeter næring og 24 leiligheter på vestsiden av Bjørvika. Prosjektet har fått navnet Fiskebrygga.

Les også: Fiskefarsen vokser på Rådhusplassen

Som i alle saker der Oslo kommune er grunneier og tiltakshaver, oppstår det dermed en trippelrolle som kommunen selvsagt må være seg særdeles bevisst. I tillegg til å eie og utvikle eiendommen, er kommunen også planmyndighet (Plan- og bygningsetaten) og forurensningsmyndighet.

Det som gjør denne saken spesiell, er at Plan- og bygningsetaten (PBE) har bedt Statens vegvesen om å trekke en innsigelsen knyttet til miljøkvalitet, basert på rapporter for støy- og luftkvalitet. I henvendelsen påpeker PBE at denne detaljreguleringen, med en stor andel boliger, «er et nøkkelprosjekt og positivt vendepunkt i utviklingen for å få til flere boliger i og ved Bjørvika og Kvadraturen».

Til tross for advarslene fra Statens vegvesen om at området er svært utsatt for luftforurensning, skriver PBE at «boligene er en viktig forutsetning for å utvikle området til et inviterende, levende og flerfunksjonelt område i overgangen mellom Bjørvika, Kvadraturen og sentrum».

Statens vegvesen reagerer kraftig på denne innblandingen fra PBE. I et brev til etaten skriver Vegvesenet:

«Det er et paradoks at kommunen i samarbeid med Statens vegvesen jobber iherdig med tiltak for å begrense luftforurensning fra vegtrafikk, og samtidig presser på for etablere nye boliger på de mest forurensete områdene. Kommunen har som forurensningsmyndighet ansvar for å påse at dette ikke skjer.»

Ettersom planområdet er svært utsatt for luftforurensing fra tunnelmunning, er det etter Vegvesenets vurdering ikke egnet til boligformål.

– Forurensningsforskriftens krav til luftkvalitet vil bli overskredet for boligbebyggelsen og medføre helsekonsekvenser for beboere, skriver Statens vegvesen til PBE.

I brevet utdyper Statens vegvesen at planområdet er påvirket av høye konsentrasjoner av luftforurensning fra det statlige vegnettet i området, spesielt fra tunnelmunningen /rampen fra E18 Operatunnelen, samt Skippergata, Langkaia og Rådhusgata som her er riksvei. Havnetrafikken til og fra fergeterminalen på Vippetangen med en stor andel tungtrafikk, kjører i disse gatene for å komme til E18 Operatunnelen. Videre vil riksvegene i området fungere som omkjøringsveger i situasjoner med stengt tunnel. Rett sør for planområdet ligger vegtrafikksentralen der det også er ventilasjonstårn for utlufting av tunnelluft fra Operatunnelen.

I planområdet er det jevnt over overskridelser på grunn av utslipp fra tunnelmunningen. Ifølge Vegvesenet har beregninger angitt at utslipp av Nitrogendioksid (NO2) fra tunnelmunningen har store overskridelser for timemiddel i forhold til grenseverdien i forurensningsforskriften, som er 150 μg/m3. Flere steder der beboere vil ferdes vil det være opptil 10 ganger så høye konsentrasjoner.

– Vi motsetter oss ny boligutbygging som på sikt kan utløse krav om umulige eller svært kostbare tiltak, og at mennesker blir bosatt i et planområde som ligger langt over helsebaserte kriterier, skriver Statens vegvesen, som dermed opprettholder innsigelsen mot planforslaget.

Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom, sier prosjektet først ble planlagt uten boliger basert på de samme vurderingene som Statens vegvesen legger til grunn. PBE ønsket imidlertid leiligheter i prosjektet for å øke antallet boliger i Kvadraturen, dermed ble dette tegnet inn.

– Vi har havnet litt mellom de faglige vurderingene til PBE og Statens vegvesen. Nå har imidlertid Statens vegvesen kommet med en veldig klar uttalelse, og da er vi tilbake der vi var i starten, nemlig at det ikke blir boliger i dette prosjektet, sier Kalland.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Ny høyesterettsdom om løsningsretter i festeforhold

Nyheter / fredag 17. november 2017

Veidekke skal bygge logistikksenter

Nyheter / fredag 17. november 2017

Kan redusere kostnader med 30 prosent

Nyheter / fredag 17. november 2017

Presenterte bygget som skal redde verden

Nyheter / fredag 17. november 2017

Kjøper og passerer 300 000 m2 utleid areal

Nyheter / fredag 17. november 2017

Avvikler etter å ha tapt 100 mill. på miljøsatsing (+)

Pluss / fredag 17. november 2017

Mest leste nyheter Estate Norge
Tar helt av for SpacemakerTar helt av for Spacemaker 15. november 2017
Nye Oslo S åpner for storstilt byutviklingNye Oslo S åpner for storstilt byutvikling 16. november 2017
Höegh med storsatsning på coworkingHöegh med storsatsning på coworking 15. november 2017

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Tar imot gjestene i skyen

Nyheter / fredag 17. november 2017

Den skybaserte besøksregistreringen Proxyclick har blitt en suksess internasjonalt og spesielt i Norge.

Fullt utleid

Nyheter / torsdag 16. november 2017

Et halvt år før ferdigstillelse er OKK Gruppens nybygg i Nedre Storgate 19 i Drammen nå fullt utleid.

Pop up-shop på THE THIEF

Nyheter / onsdag 15. november 2017

I samarbeid med Nina Jarebrink presenterer THE THIEF designerens første pop up-shop i Norge.

Konkurrerer med Stavanger sentrum

Nyheter / tirsdag 14. november 2017

Det er mye ledig kontorareal på Hinna Park, som nå får økt konkurranse om leietakerne fra Stavanger sentrum.

Flytter fra Kongensgate til Prinsensgate

Nyheter / mandag 13. november 2017

Kollektivselskapet AtB har signert en 15 år lang leieavtale med E.C. Dahls og flytter dermed fra Kongensgate til Prinsensgate.

Tilbake i sin fordums prakt

Nyheter / søndag 12. november 2017

Etter en omfattende renovering fremstår Hermetikken som en moderne publikumsvennlig eiendom med både kontorplasser og restaurant.