Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Statens vegvesen motsetter seg boliger på Fiskebrygga.

Statens vegvesen refser Plan- og bygg for Bjørvika-prosjekt

Plan- og bygningsetaten ba Vegvesenet om å trekke innsigelse mot boligplaner på kommunens tomt ved tunnelmunning. Dette til tross for at konsentrasjonen av nitrogendioksid er opptil 10 ganger så høy som grenseverdien.

Tore Årdal

fredag 8. september 2017 4:00 (Oppdatert 8. september 2017 2:54)

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Hav Eiendom AS, som gjennom Oslo Havn KF er 100 prosent eid av Oslo kommune, ønsker å oppføre et bygg med 22.000 kvadratmeter næring og 24 leiligheter på vestsiden av Bjørvika. Prosjektet har fått navnet Fiskebrygga.

Les også: Fiskefarsen vokser på Rådhusplassen

Som i alle saker der Oslo kommune er grunneier og tiltakshaver, oppstår det dermed en trippelrolle som kommunen selvsagt må være seg særdeles bevisst. I tillegg til å eie og utvikle eiendommen, er kommunen også planmyndighet (Plan- og bygningsetaten) og forurensningsmyndighet.

Det som gjør denne saken spesiell, er at Plan- og bygningsetaten (PBE) har bedt Statens vegvesen om å trekke en innsigelsen knyttet til miljøkvalitet, basert på rapporter for støy- og luftkvalitet. I henvendelsen påpeker PBE at denne detaljreguleringen, med en stor andel boliger, «er et nøkkelprosjekt og positivt vendepunkt i utviklingen for å få til flere boliger i og ved Bjørvika og Kvadraturen».

Til tross for advarslene fra Statens vegvesen om at området er svært utsatt for luftforurensning, skriver PBE at «boligene er en viktig forutsetning for å utvikle området til et inviterende, levende og flerfunksjonelt område i overgangen mellom Bjørvika, Kvadraturen og sentrum».

Statens vegvesen reagerer kraftig på denne innblandingen fra PBE. I et brev til etaten skriver Vegvesenet:

«Det er et paradoks at kommunen i samarbeid med Statens vegvesen jobber iherdig med tiltak for å begrense luftforurensning fra vegtrafikk, og samtidig presser på for etablere nye boliger på de mest forurensete områdene. Kommunen har som forurensningsmyndighet ansvar for å påse at dette ikke skjer.»

Ettersom planområdet er svært utsatt for luftforurensing fra tunnelmunning, er det etter Vegvesenets vurdering ikke egnet til boligformål.

– Forurensningsforskriftens krav til luftkvalitet vil bli overskredet for boligbebyggelsen og medføre helsekonsekvenser for beboere, skriver Statens vegvesen til PBE.

I brevet utdyper Statens vegvesen at planområdet er påvirket av høye konsentrasjoner av luftforurensning fra det statlige vegnettet i området, spesielt fra tunnelmunningen /rampen fra E18 Operatunnelen, samt Skippergata, Langkaia og Rådhusgata som her er riksvei. Havnetrafikken til og fra fergeterminalen på Vippetangen med en stor andel tungtrafikk, kjører i disse gatene for å komme til E18 Operatunnelen. Videre vil riksvegene i området fungere som omkjøringsveger i situasjoner med stengt tunnel. Rett sør for planområdet ligger vegtrafikksentralen der det også er ventilasjonstårn for utlufting av tunnelluft fra Operatunnelen.

I planområdet er det jevnt over overskridelser på grunn av utslipp fra tunnelmunningen. Ifølge Vegvesenet har beregninger angitt at utslipp av Nitrogendioksid (NO2) fra tunnelmunningen har store overskridelser for timemiddel i forhold til grenseverdien i forurensningsforskriften, som er 150 μg/m3. Flere steder der beboere vil ferdes vil det være opptil 10 ganger så høye konsentrasjoner.

– Vi motsetter oss ny boligutbygging som på sikt kan utløse krav om umulige eller svært kostbare tiltak, og at mennesker blir bosatt i et planområde som ligger langt over helsebaserte kriterier, skriver Statens vegvesen, som dermed opprettholder innsigelsen mot planforslaget.

Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom, sier prosjektet først ble planlagt uten boliger basert på de samme vurderingene som Statens vegvesen legger til grunn. PBE ønsket imidlertid leiligheter i prosjektet for å øke antallet boliger i Kvadraturen, dermed ble dette tegnet inn.

– Vi har havnet litt mellom de faglige vurderingene til PBE og Statens vegvesen. Nå har imidlertid Statens vegvesen kommet med en veldig klar uttalelse, og da er vi tilbake der vi var i starten, nemlig at det ikke blir boliger i dette prosjektet, sier Kalland.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Krefting vant Årets navn

Nyheter / lørdag 20. januar 2018

– Skal gjøre vondt å ta over en leietaker som har vært hos oss

Nyheter / fredag 19. januar 2018

Volmax kjøper tomt

Nyheter / fredag 19. januar 2018

Finanstopper mener eiendom bør skattlegges mye hardere

Nyheter / fredag 19. januar 2018

Kreditorene ser gode tider i næringseiendom

Nyheter / torsdag 18. januar 2018

Ser stigende leiepriser

Nyheter / fredag 19. januar 2018

Mest leste nyheter Estate Norge
Proteststorm mot trikkProteststorm mot trikk 18. januar 2018
Nærmer seg tidenes største eiendomshandel i StavangerNærmer seg tidenes største eiendomshandel i Stavanger 15. januar 2018
Bonum etablerer prosjektselskapBonum etablerer prosjektselskap 15. januar 2018

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Dette er de beste gårdeierne

Nyheter / fredag 19. januar 2018

R8 Property, Entra og Mustad Eiendom har de mest fornøyde leietakerne.

The post Dette er de beste gårdeierne appeared first on NE.no.

Flere kontorbygg benytter bilpool

Nyheter / torsdag 18. januar 2018

Hertz forventer en kraftig vekst i bildelingsordninger.

The post Flere kontorbygg benytter bilpool appeared first on NE.no.

Unge ønsker å jobbe hjemmefra

Nyheter / onsdag 17. januar 2018

Det er en økende etterspørsel blant unge etter å kunne være mer fleksible i arbeidet. De ønsker ikke å være bundet til det fysiske kontoret fem dager i uken.

The post Unge ønsker å jobbe hjemmefra appeared first on NE.no.

Samstemt, men aldri kjedelig

Nyheter / tirsdag 16. januar 2018

Wikborg Reins nye kontorer i Dronning Mauds gate 11 har fått en egen identitet og uttrykk, som referer til selskapets historikk.

The post Samstemt, men aldri kjedelig appeared first on NE.no.

Morgendagens medarbeider

Nyheter / mandag 15. januar 2018

Hva ønsker de?

The post Morgendagens medarbeider appeared first on NE.no.

Kommunens utvidelse av gårdeiers ansvar

Blogg / fredag 12. januar 2018

Etter utvidelsen av fortauet har kommunens ansvar blitt redusert, mens arealet gårdeier skal vedlikeholde har vokst. Hva vil det si for leietaker?

The post Kommunens utvidelse av gårdeiers ansvar appeared first on NE.no.