Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Jøran Kallmyr i Advokatfirmaet Ræder representerer eierselskapet Sjøfartsbygningen Eiendoms og Investment AS.

Fnyser av varelevering med sykkelbud i Oslo sentrum

Eierne av Sjøfartsbygningen mener omlastningssoner til varelevering med sykkelbud er praktisk uholdbart og gir økt risiko for matforgiftning.

Tore Årdal

torsdag 17. august 2017 4:00 (Oppdatert 16. august 2017 22:55)

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

«I Plan- og bygningsetatens informasjonsmøte 22.06.17 kom det frem at man ser for seg omlastingssoner til varelevering, slik at vareleveringen kan skje med for eksempel sykkelbud. En slik løsning virker både praktisk, økonomisk og juridisk uholdbar.»

Det skriver partner Jøran Kallmyr i Advokatfirmaet Ræder i en høringsuttalelse til Plan- og bygningsetaten (PBE) i forbindelse med områderegulering for gater og byrom i Oslo sentrum, hvor et bilfritt byliv står sentralt. Ræder representerer eierselskapet bak Sjøfartsbygningen i Kongens gate 6.

– Oss bekjent eksisterer det ikke sykler som er i stand til å frakte større mengder med kjøle- og frysevarer uten at kvaliteten påvirkes, skriver Kallmyr, som tidligere var byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune og senere byutviklingskomiteleder i Oslo bystyre.

Sjøfartsbygningen ble oppført i 1914-1915, og regnes for å være en av Oslos første moderne forretningsgårder. Helt siden bygget var nytt, altså i over 100 år, har bygningen hatt varemottak fra gateplan.

Bygningen, som er på ca. 18.500 kvadratmeter, har ulike leietakere som driver næringer som forretning og café, samt kontorer og Kreftforeningens vitensenter. Bygningen huser i tillegg en restaurant, som også er kantine for leietakerne.

Hver dag leveres det 6-8 paller med varer til Sjøfartsbygningen, og hver uke er det over 30 leveringer til bygget. En del leveranser er så store og tunge at de vanskelig kan fraktes mange meter på annen måte enn med bil.

Mange av leveransene er frysevarer og ferskvarer. I brevet til PBE påpeker Kallmyr at varene ved omlasting vil forringes kvalitetsmessig både som følge av støt og temperaturendring, samt ved at ferskvarene blir liggende i kortere eller lengre tid i omlastestasjonene før de er klare til å kjøres videre.

– Løsningen gir dårlig mathygiene og økt risiko for matforgiftning. Vi kan heller ikke se at frakt av større kvanta fersk- og frysevarer er mulig ved bruk av sykler. Oss bekjent eksisterer det ikke sykler som er i stand til å frakte større mengder med kjøle- og frysevarer uten at kvaliteten påvirkes. Dette forholdet må utredes i samråd med næringen og Mattilsynet, heter det i brevet til PBE.

Eierne av Sjøfartsbygningen mener det må utredes hvem som skal dekke de økte kostnadene med omlastestasjoner og merkostnadene for transport.

I brevet vises det også til at «PBE legger raskt til grunn i planprogrammet at det å fjerne parkeringsplasser skaper et mer attraktivt byrom».

– Vi frykter at planens intensjon, nemlig å skape mer liv i gatene i Kvadraturen, ikke vil bli mulig gjennom planen. Snarere tvert i mot, vil planen kunne innebære at det blir mindre attraktivt å bevege seg til Kvadraturen. PBEs forutsetning om at bilfri gater skaper yrende folkeliv, er ikke på noen måte dokumentert, skriver Kallmyr, og fortsetter:

– En forutsetning for at formålet til planprogrammet skal ha en mening, er at det finnes en «kritisk masse» til å faktisk fylle gatene med mennesker. Det er fokus i planprogrammet på hvordan byrommet skal utformes og lignende for at folk skal oppholde seg der. Men det er ikke slik at det er titusenvis av mennesker i Oslo hver dag, vinter som vår, som på grunn av bymøbler og lignende, vil trekke ned til sentrum for å oppholde seg utendørs.

Kallmyr mener det er en svært risikabel idé å gjøre store deler av Oslo sentrum fullstendig bilfritt.

– Oslo kommune tar en høy risiko med Oslo sentrums fremtid. Sentrum har blitt bygget opp gjennom århundrer med næringsvirksomhet. Det har skjedd mange endringer gjennom årene, men aldri før har det blitt vedtatt så raske endringer at næringene ikke har fått muligheten til å omstille seg på en bærekraftig måte, skriver Kallemyr på vegne av Sjøfartsbygningen Eiendoms og Investment AS.

Bak eierselskapet til Sjøfartsbygningen står Major og Advokat Eivind Eckbos Legat.

Sjøfartsbygningen ble oppført i 1914-1915, (Foto: Google Street View)

 

 • Kurt Ivarsson

  Den som kjenner noen som har kjøpt et kjøleskap i sentrum eller kan påvise å ha observert et slikt utsalg der de siste ti årene han rekke opp hånda.
  Retoriske grep er vel og bra, men de får holde på vannet i det minste en liten stund.
  Kallemyr har vel ikke lagt sin FrP-politikk helt oppe på hylla.

  • Jan Helge Hammer

   Selv om de ikke selger kjøleskap i Oslo sentrum, så må det leveres kjøleskap og andre hvite- og brunevarer der!

 • Jonny Johnsen

  Jeg bor ikke i Oslo, så jeg må nesten uttale meg på generelt grunnlag. Hvis byrådet med Lan berg i spissen kan vise i praksis at det som de har skissert opp angående omlasting, da er jeg overbevist. Inntil da, velger jeg å anslå de planene som luftslott. For Kallemyr har unektelig et poeng her. Hvor finnes de varesyklene som kan ta over for bilen, når det gjelder store kvanta av gods? En sånn palle vil nok veie to – trehundre kilo på det verste, og så skal det godset fraktes med varesykkel? lykke til med tråkkinga, sier jeg bare! Stakkars den som skal utføre dette, han får lov til å jobbe for pengene.

  • Thorbjørn Andersen

   Siden Lan foreslår dette vill jeg foreslå att det ho som skal SYKLE leveringa.. Tipper det bare blir med 1 levering da

 • Tor M Karlsen

  2-300kg pr palle e ønsketenkning, du kan nok doble den vekta
  ei vanlig mat palle e rundt 400-600kg å e palla med brus e rundt 500-800kg. men den vekta kan også dobles hvis det e riktige varetypen oppå.

Siste nyheter Estate Norge

Kjøper to eiendommer

Nyheter / fredag 20. oktober 2017

Norion henter fra DNB Næringsmegling

Nyheter / fredag 20. oktober 2017

Colliers styrker laget

Nyheter / fredag 20. oktober 2017

Dagens trippel fra Npro – tjente over 600 mill. i tredje kvartal

Nyheter / fredag 20. oktober 2017

Eks-byutviklingsbyråd lanserer kjempeprosjekt på hjemmebane

Nyheter / fredag 20. oktober 2017

Billigbutikker løfter leieprisene på Karl Johan (+)

Pluss / fredag 20. oktober 2017

Siste nytt fra Naringseiendom.no

God aktivitet på Bryn-Helsfyr

Nyheter / fredag 20. oktober 2017

Over 500 nye boliger, to nye skoler, ny kultur- og idrettspark, nye servicetilbud og en rekke spennende kontorbygg er under oppføring. Og det tegnes store, nye leieavtaler.

Sveriges første utekontor

Nyheter / torsdag 19. oktober 2017

Castellum har testet et helt nytt konsept i Växjö; Et utendørskontor spesielt designet for både konsentrasjonsarbeid og møter i fri natur.

Justering til markedsleie ved forlengelse av leieforholdet

Nyheter / onsdag 18. oktober 2017

Ved inngåelse av leieavtale i næringsforhold ønsker gjerne leietaker opsjon på forlengelse av leieforholdet ved utløpet av leieperioden. Stadig vekk oppstår det uenighet mellom utleier og leietaker om partenes rettigheter ved en eventuell forlengelse. Ved å innarbeide gjennomtenkte forlengelsesklausuler ved inngåelse av leieavtalen kan forutberegneligheten økes og ressurskrevende tvister i etterkant forhindres.

Tre nye coworking-tilbud

Nyheter / tirsdag 17. oktober 2017

Bryn-Helsfyr får snart tre nye cowworking space.

Morgendagens medarbeidere

Nyheter / mandag 16. oktober 2017

– Hva ønsker de?

Millenials

Nyheter / fredag 13. oktober 2017

Slik kommuniserer du med den nye generasjonen.