OPPTATT AV HELSE: Anders Tegnell tror det blir mer fokus på generell folkehelse når byene skal utvikles videre.
OPPTATT AV HELSE: Anders Tegnell tror det blir mer fokus på generell folkehelse når byene skal utvikles videre.

Tror byene vil endres etter Covid-19

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell ser store forandringer i hvordan vi organiserer byene etter koronaviruset.

Publisert Sist oppdatert

Det var på byutviklingskonferansen Oslo Urban Arena at Anders Tegnell holdt foredrag via en videostream. Han mener det er ekstremt relevant å diskutere de urbane områdene i disse Covid-19-tider. Tidligere pandemier og helsekriser har gitt byer flere parker og uteområder og kloakkanlegg.

– Vi kommer til å se endringer som vil påvirke de urbane områdene etter korona, sier Tegnell.

Han er opptatt av at Covid-19 særlig rammer de med dårlig helse, og tror alle land vil ha mer fokus på folkehelsen. Blant faktorene som har direkte implikasjoner for både spredning av viruset og folkehelsen, lister han opp:

· Store og tette folkemengder

· Bokvalitet (for eksempel trangboddhet)

· Innendørs luftkvalitet

· Tilgang til grønne områder

· Nærhet til sosiale tjenester

· Transport og veitrafikk

· Segregering

Tegnell forventer økt interesse for det han kaller «aktiv mobilitet», det vil si sykling gåing osv. Han tror også det vil bli mer fokus på hvordan ulikhet slår ut folkehelsen og smittespredningen.

– Det vil også bli mer vanlig å jobbe hjemme fra, samt handle på nett. Hvordan vil dette slå ut i byene? Det vil gi både positive og negative effekter for byene, næringslivet og helsen, sier Tegnell.

Han tror på et skifte når det gjelder utviklingen av de urbane områdene, med langt mer fokus på grønne områder.

SMITTEVERN: Det var fokus på smittevern og avstander under Oslo Urban Arena.
SMITTEVERN: Det var fokus på smittevern og avstander under Oslo Urban Arena.

En annen foredragsholder på Oslo Urban Arena var Carlos Moreno. Han er Associate Professor ved Panthéon Sorbonne University-IAE i Paris. Han var enda tydeligere enn Tegnell på at det må store forandringer til i folks livsstil etter Covid-19.

– Bilkøer, forurensning, overfylt kollektivtransport og shoppingsentre. Vi har ikke bygd byene etter FNs bærekraftsmål. Vi må ha en ny modell for byer for å beskytte miljø og den økonomiske utviklingen med fokus på sosial innvirkning, suer Moreno.

Han tar til orde for flere grønne gater, mobilitet med sykkel og gange, shopping nærmere hjemmet og at alle har nær tilgang til ulike offentlige tjenester.

– Det er et problem at folk reiser langt fra forstadene inn til sentrum for å jobbe. Vi må utvikle 15-minuttersbyen, hvor alt skal være tilgjengelig bare 15 minutter unna, sier Moreno.

Det betyr at det må utvikles langt mer der hvor folk bor, blant annet handel, tjenester og arbeidsplasser.

– Dette er en stor mulighet for å endre vår livsstil radikalt, avsluttet Moreno.