Juss:

DD: En forutgående due diligence bidrar til å avklare om det kommersielle grunnlaget som ble lagt til grunn ved inngåelsen av budaksepten, fortsatt er gjeldende mellom partene etter at kjøper har fått gjennomgått transaksjonsobjektet nærmere.
DD: En forutgående due diligence bidrar til å avklare om det kommersielle grunnlaget som ble lagt til grunn ved inngåelsen av budaksepten, fortsatt er gjeldende mellom partene etter at kjøper har fått gjennomgått transaksjonsobjektet nærmere.

TransaksjonsABC – Del 5 – Formålet med due diligence (+)

I budaksepten er det normalt inntatt et forbehold om en for kjøper tilfredsstillende undersøkelse av transaksjonsobjektet (due diligence). I denne del 5 av TransaksjonsABC går vi nærmere inn på formålet med due diligence, due diligence som del av kjøpers undersøkelsesplikt og omfanget av due diligence-undersøkelsen.

Publisert

I takt med eiendomsbransjens økte profesjonalisering har due diligence-undersøkelsen utviklet seg til å bli et av kjøpers viktigste verktøy for å skaffe seg nødvendig informasjon om transaksjonsobjektet i eiendomstransaksjoner.

En forutgående due diligence bidrar i praksis til å avklare om det kommersielle grunnlaget som ble lagt til grunn ved inngåelsen av budaksepten fortsatt er gjeldende mellom partene etter at kjøper har fått gjennomgått transaksjonsobjektet nærmere. Dersom selger tilbyr garantier som ikke er objektive, bør kjøper være bevisst på at manglende due diligence kan resultere i at garantien ikke kan gjøres gjeldende for enkelte forhold.

Formålet med due diligence

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 449,- pr mnd.
Faktureres kun årlig.

Bestill her

2 brukere*
NOK 798,- pr mnd. / 399 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

3 brukere*
NOK 1 047,- pr mnd. / 349 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

Ønsker dere flere enn 3 brukere?Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.