Juss:

SUKSESS MED BISMAK: Mannen hadde gått fra null til over hundre utleieboliger på kort tid. De neste tre årene må han tilbringe i fengsel, etter MVA-fusk og lånebedragerier (bildet er sladdet av Estate Nyheter). Skjermdump: VG

Stod frem som vellykket boligutleier – svindlet både Husbanken og sin lokale bank

Forfalsket lånepapirer og fikk utbetalt over 20 millioner kroner. Nå er han dømt til tre og ni måneders fengsel.

Publisert

– Utleie er i liten grad påvirket av konjunkturene. Folk må ha bolig. Derfor er det trygt å satse på utleie.

Slik formulerte den nå bedrageridømte mannen i 30-årene fra Innlandet seg til VG i en større artikkel om boligutleie i 2017. På dette tidspunktet hadde investoren på «kort tid slått seg opp som konge på utleie», blant annet fordi «han var lei av å se andre tjene penger». I reportasjen ble det forklart at han eide 100 utleieboliger og hadde 20 nye under oppføring.

I tillegg, ble lagt til, hadde han fått gode avtaler med Husbanken og kommunen. Partene hadde en langsiktig avtale som gikk ut på at han fikk låne penger av Husbanken til lav rente, med ekstra høy låneandel og ekstra lang nedbetalingstid.

Dømt og dømt igjen

Seks år frem i tid, i midten av september i år, skal Eidsivating lagmannsrett behandle en anke over en dom mot mannen i Østre Innlandet tingrett. I tingretten ble mannen dømt til tre år og ni måneders fengsel.

I henhold til tiltalen har han forfalsket et vedtak fra kommunen som ga tillatelse til å rive eksisterende bolig og oppføring av nytt leilighetsbygg med 20 leiligheter. Samtidig forfalsket han et dokument hvor det fremgikk at Husbanken innvilget et lån pålydende 25.326.529 kroner til selskapet sitt, til oppføring av de 20 leilighetene. Dette dokumentet la han frem for Toten Sparebank for å få innvilget et byggelån på 21,8 millioner kroner. Banken utbetalte byggelånet.

På samme tid var han eier av et entreprenørfirma, som han nylig hadde kjøpt. Da likviditeten i entreprenørfirmaet ble dårlig, instruerte han økonomisjefen til å utstede og bokføre kreditnotaer på til sammen 11,6 millioner kroner. Kreditnotaene ble aldri sendt til mottagerne. Dermed fikk selskapet tilbake 2,3 millioner kroner fra Skatteetaten i mva-oppgjør.

I tillegg var han tiltalt for å ha belastet kostnadene til en Grand Rib 850 båt på entreprenørvirksomheten, selv om han hadde kjøpt denne privat. Entreprenørfirmaet gikk senere konkurs.

Lagmannsretten finner i likhet med tingretten at det ikke var realitet i krediteringene, og poengterer at overtredelsene gjelder betydelige beløp. 

Når det gjelder forfalskningene av lånedokumentene, konstaterer lagdommerne at dette bedrageriet utgjør det mest alvorlige forholdet. Mannen betalte tilbake hele beløpet til banken da bedrageriet ble avslørt. Om dette skriver lagmannsretten:

- Retten mener at det var en heldig omstendighet at tiltalte kunne gjøre opp for seg, og at det var tilfeldig at den risikoen for tap som oppstod for banken, ikke materialiserte seg. Tiltalte gjorde opp for seg etter at bedrageriet ble oppdaget, og tapsfaren for banken var reell og for et ikke-ubetydelig tidsintervall.

Påtalemyndigheten har anført at den samlede straffen for forholdene mannen skulle domfelles for er i overkant av 4,5 år. Aktor har imidlertid vist til at mannens tilståelse burde kunne gi en reduksjon i straffen på 20 prosent. Lagmannsretten er ikke helt enig i det, da tiltaltes erkjennelse først «kom etter at det hadde blitt lagt ned betydelige ressurser og etter at han først hadde tatt til motmæle». Mannens forsvarer ba om at deler av dommen ble gjort betinget, men dette ble blankt avvist av lagdommerne.

Eidsivating lagmannsrett lander likevel på at straffen settes til tre år og ni måneders fengsel i tråd med aktors påstand, med bakgrunn i at det har tatt noe tid fra saken var påtaleavgjort til den ble avgjort i tingretten og lagmannsretten.

Mannen må også dekke sakskostnadene for tingretten og lagmannsretten, med til sammen 125.000 kroner.

Powered by Labrador CMS