NYTT TAP: En kvinnelig eiendomsinvestor har gått på et nytt tap mot en av sine samarbeidspartnere, denne gang en rådgivende ingeniør i Bærum.
NYTT TAP: En kvinnelig eiendomsinvestor har gått på et nytt tap mot en av sine samarbeidspartnere, denne gang en rådgivende ingeniør i Bærum.

Omstridt eiendomsinvestor på nytt tap i retten. – Alt var bare surr og kaos

Krevde pengene tilbake fra rådgiver etter eiendomsprosjekt. - Må selv bære risikoen at arbeidet ikke ble ferdigstilt, kvitterer tingretten.

Publisert Sist oppdatert

- Retten kan ikke se at hun har noe grunnlag for å kreve betalt tilbake deler av beløpet.

Slik avslutter Ringerike, Asker og Bærum tingrett en fersk dom, hvor en kvinnelig eiendomsinvestor i Oslo har stevnet en rådgivende ingeniør. Kvinnen hadde i 2020 engasjert rådgiverselskapet til å utføre prosjekteringsarbeid i forbindelse med oppføring av en ny bolig.

Partene inngikk en avtale om fast pris for arbeidet på 150.000 kroner eks mva. Tilleggs- og endringsarbeider skulle faktureres etter timer.

Gjenganger i domstolene

Estate Nyheter har tidligere omtalt flere av rettssakene som kvinnen har havnet i. En av tvistene dreide seg om entreprisearbeider i forbindelse med et byggeprosjekt i Holmenkollen. Her krevde kvinnen i 60-årene 7,5 millioner i erstatning av entreprenøren, men endte med å bli dømt til å betale sakskostnadene til entreprenøren med 400.000 kroner.

I en annen rettstvist ble kvinnen dømt til å betale fem millioner kroner til to andre eiendomsinvestorer, etter at et svingdørsalg havarerte.

I juli i år var hun i rettssak i Oslo tingrett, etter at hun hadde nektet å gjøre opp for utførte arkitekttjenester. Denne rettssaken endte med at kvinnen ble dømt til å gjøre opp for seg, i tillegg til at hun måtte dekke arkitektkontorets sakskostnader.

Blant transaksjonene som kvinnen er kjent for, er et salg av eiendom på Haslum i Bærum for 40 millioner kroner. Her har hun tidligere anført at hun at hun tapte flere millioner kroner fordi eiendommen ble hastesolgt for å innfri andre krav.

Blokkerte rådgiveren på e-post og telefon

I den siste saken fra Ringerike, Asker og Bærum tingrett, fremgår det at samarbeidet mellom kvinnen og den rådgivende ingeniøren ble avsluttet i desember 2021. Etter kvinnens forklaring var det i 2021 «bare surr og kaos». Hun har anklaget rådgivingsselskapet for ikke å ha levert det som var avtalt, og har på bakgrunn av dette krevd tilbakebetalt 150.000 kroner. Kravet er senere redusert til rundt 70.000 kroner.

Den rådgivende ingeniøren har på sin side vist til at samarbeidet med kvinnen var vanskelig, herunder med stadige utskiftninger av arkitekter, ingeniører og ansvarlig søkere, og til slutt oppsigelsen av avtalen fra kvinnens side.

Av rettsdokumentene fremgår det også at kvinnen blokkerte den rådgivende ingeniøren på e-post og telefon. Når hun ikke har mottatt dokumenter fra rådgiveren, har hun i ettertid pekt på at ikke noe var til hinder for «å sende ordinær post».

Stilte i retten uten advokat

Eiendomsinvestoren prosederte selv i rettssaken, mens rådgiverens prosessfullmektig var advokat Glenn Ulrik Halvorsen.

I en relativt kortfattet dom har tingretten kommet til at rådgiveren frifinnes for betalingskravet fra kvinnen. Tingrettsdommer Kathrine Berggrav Løken skriver i dommen at kvinnen selv må bære risikoen for at rådgiveren ikke fikk ferdigstilt arbeidet.

Basert på parts- og vitneforklaringer og den dokumentasjonen som foreligger, anser retten også at rådgiverens totale arbeid i saken «mest sannsynlig overstiger det selskapet har fått betalt for etter fastprisavtalen og tilleggsfakturaer».

Kvinnen ble dømt til å betale motpartens sakskostnader.

Powered by Labrador CMS