GJENGANGER I DOMSTOLENE: Den kvinnelige eiendomsinvestoren fra Oslo har vært innblandet i mange tvister det siste året. I den siste rettssaken i Oslo tingrett handlet det om ubetalte regninger til et arkitektkontor.

Rettssak i Oslo tingrett: - Oppdraget ble så belastende at han ikke orket å stå i det lenger

Først skal eiendomsinvestoren ha skjelt ut arkitekten, for deretter å nekte å betale for utført arbeid.

Publisert Sist oppdatert

Estate Nyheter har tidligere omtalt flere av rettssakene som en kvinnelig eiendomsinvestor i Oslo har havnet i. En av tvistene dreide seg om entreprisearbeider i forbindelse med et byggeprosjekt i Holmenkollen. Her krevde kvinnen i 60-årene 7,5 millioner i erstatning av entreprenøren, men endte med å bli dømt til å betale sakskostnadene til entreprenøren med 400.000 kroner.

I en annen rettstvist ble kvinnen dømt til å betale fem millioner kroner til to andre eiendomsinvestorer, etter at et svingdørsalg havarerte.

Nå har hun vært gjennom en ny rettssak. Denne gang mot arkitektkontoret som stod bak det tidligere nevnte byggeprosjektet i Holmenkollen. Arkitektkontoret valgte å trekke kvinnen for retten etter at hun ikke gjorde opp for utførte arkitekttjenester.

Rettspapirene viser at kvinnen tidligere har benyttet to andre arkitektkontorer i prosjektet, som av ulike grunner hadde avsluttet sine oppdrag. Da arkitektkontor nummer tre tok på seg oppdraget, skal det ha blitt utfordringer i kommunikasjonen med kvinnen allerede fra starten av oppdraget i mars 2021. Samarbeidsklimaet forverret seg de neste månedene, og til slutt ble det så vanskelig at den ansvarlige arkitekten i firmaet krevde å bli trukket fra oppdraget.

I en dom som kom denne uken, beskrives arkitekten som en erfaren arkitekt og partner ved arkitektkontoret. Årsaken til at han ville bli tatt av oppdraget var at han fikk store mengder telefoner og meldinger fra kvinnen.

Ufin dialog

«Telefonene og meldingene kom døgnet rundt, også i helger. Han måtte skrive notater fra samtalene for å holde orden på beskjedene, som ofte var motstridende. I begynnelsen av mai ble dialogen i tillegg ufin, ved at han ble skjelt ut. Oppdraget ble så belastende at han ikke orket å stå i det lenger», heter det i dommen fra Oslo tingrett.

Arkitektkontoret vurderte å trekke seg fra oppdraget, men valgte å fortsette. De ønsket ikke å sette kvinnen og hele byggeprosessen i en vanskelig situasjon. Daglig leder i arkitektkontoret tok derfor over som prosjektansvarlig. Han krevde at all kontakt med oppdragsgiver skulle gå via han, og at dialogen skulle være skriftlig. Han krevde også skriftlige avklaringer på ulike spørsmål i byggeprosjektet.

Det ble snart vanskeligheter i kommunikasjonen igjen. En e-posttråd fra én konkret dag i mai viser at det gikk en rekke e-poster frem og tilbake mellom den daglige lederen på arkitektkontoret og kvinnen. I e-postene står det at det var rundt 40 meldinger mellom dem. Den daglige lederen etterspurte gjentatte ganger informasjon han trengte for å komme videre i arbeidet, mens kvinnen viste til at hun hadde svart på dette før og at han heller skulle spørre tidligere prosjektleder. Hun svarte slik flere ganger, til tross for at den daglige lederen gjorde det klart at han samarbeidet med prosjektlederen, og at prosjektlederen ikke visste svarene.

Styret satte foten ned

Arkitektkontoret fortsatte med prosjektet i underkant av to uker til, frem til selskapets styre besluttet at de skulle trekke seg i slutten av mai. I e-post samme kveld gjorde arkitektkontoret rede for hvorfor de hadde kommet frem til denne beslutningen. Her vises det til store utfordringer i samarbeidet og i dialogen. Det er vist til at den første prosjektansvarlige arkitekten ba om å bli tatt av prosjektet, og det fremgår at de også tidligere har anbefalt henne å finne ny arkitekt. E-posten viser videre til den påkjenningen prosjektet har vært for arkitektkontoret, blant annet fordi det har vært vanskelig å få klare beskjeder og at beskjeder blir motsagt eller dementert kort tid etterpå.

Kvinnen ønsket likevel at arkitektkontoret skulle fortsette arbeidet, og partene inngikk ny midlertidig avtale 1. juni. Oppdraget var å fortsette på prosjektet frem til utløpet av august. Det skulle gi kvinnen mulighet til å områ seg og engasjere nye arkitekter.

Ville ikke betale

Ifølge den daglige lederen ble ikke kommunikasjonen bedre etter dette, og det var lite fremdrift i prosjektet også i juni. Arkitektfirmaet fikk et par nødvendige avklaringer av ansvarlig prosjekterende på prosjektet, slik at de fikk gjort noe arbeid. I slutten av juni ble alt arbeidet lagt ned etter at kvinnen uttrykte at hun ikke ville betale fakturen for mai.

Fakturaen for juni ble heller ikke betalt, og arkitektkontoret tok deretter saken til forliksrådet, som dømte kvinnen til å betale utestående på 92.469 kroner. Kvinnen tok deretter saken inn for Oslo tingrett, med krav om frifinnelse.

I retten anførte kvinnen at det er gjort feil i arbeidet fra arkitektkontoret som de brukte tid på å rette opp i, og at det i tillegg må ha gått med mye tid til intern overføring av kunnskap da det ble bytte av prosjektleder hos arkitektkontoret.

- Har krav på oppgjør

Retten mener det ikke er holdepunkter for at arkitektkontoret gjorde feil i sitt arbeid. Det samme gjelder påstanden om at arkitektkontoret har fakturert for intern kunnskapsoverføring ved bytte av prosjektleder.

Oslo tingrett bemerker videre at det gikk med mye tid til korrespondanse.

Videre poengterer domstolen at kvinnen ikke gjorde noen endringer i sin kommunikasjonsform opp mot arkitektkontoret, utover at den ble skriftlig da daglig leder ved arkitektkontoret krevde det. Det til tross for at arkitektkontoret klart og tydelig signaliserte «at det var nødvendig at hun svarte på spørsmålene som ble stilt og at kommunikasjonsformen hennes var et problem».

Oslo tingrett har derfor kommet til at arkitektkontoret har krav på betaling fullt ut, slik det er fakturert. Dermed må kvinnen betale 92.469 kroner med tillegg av forsinkelsesrenter til arkitektkontoret, i tillegg til 1345 kroner i sakskostnader for forliksrådet. Til slutt ble kvinnen dømt til å betale arkitektkontorets sakskostnader for tingretten med 18.494 kroner.

Prosessfullmektig for kvinnen var advokat Kjetil Raaness. Prosessfullmektig for arkitektkontoret var advokat Glenn Ulrik Halvorsen.

Dommen er ikke rettskraftig.

Powered by Labrador CMS