NYTT FENOMEN: Investorenes interesse for offentlige eiendommer er et relativt nytt fenomen, men Max Barclay i Newsec mener segmentet har styrket seg under koronakrisen.
NYTT FENOMEN: Investorenes interesse for offentlige eiendommer er et relativt nytt fenomen, men Max Barclay i Newsec mener segmentet har styrket seg under koronakrisen.

Slik påvirker Covid-19 eiendomsbransjen

Koronapandemien har forsterket og fremskyndet flere tendenser som påvirker eiendomsaktørene.

Publisert

Det er i Newsec Property Outlook at eiendomsrådgiveren ser nærmere på hvordan Covid-19 har påvirket eiendomsbransjen.

– Koronapandemien har fungert som en akselerator. Vi ser tydelig at den utviklingen som pågikk i samfunnet tidligere har blitt styrket og akselerert. Dette påvirker også eiendomsbransjen, sier Max Barclay, nordisk sjef for Newsecs rådgivende virksomhet.

Newsec-rapporten fokuserer på fem trender:

· Offentlige eiendommer er blant topp tre segment over hele Norden

· Økt fleksibilitet

· Revitalisering av regionale byer

· Sammenslåing av logistikk og eksterne handelsområder

· Mangel på alternativer til eiendomsinvesteringer

– Det er klart at vi har spolet frem flere år inn i fremtiden når det gjelder disse trendene, og det vil derfor være en viktig suksessfaktor for eiendomseiere og investorer å holde tritt med utviklingen for å forbli relevant, sier Max Barclay.

I 2000 utgjorde offentlige eiendommer bare 1 prosent av det totale transaksjonsvolumet. Til sammenligning utgjorde kontor 53 prosent. Men i fjor utgjorde offentlige eiendommer 14 prosent av det totale transaksjonsvolumet i Norden.

Samtidig venter Newsec at andelen vil utgjøre 20 prosent i 2020.

– Offentlige eiendommer er et relativt nytt fenomen som har styrket seg under pandemien. Disse eiendommene er kjernen i det nordiske eiendomsmarkedet i 2020, sier Max Barclay.

Samtidig fortsetter kapitalen å strømme inn i det nordiske eiendomsmarkedet.

– I lang tid har eiendom vært det sikre langsiktige investeringsalternativet for kapital som søker avkastning, og koronapandemien har ytterligere demonstrert dette. Samtidig som aksjemarkedet har vært svært ustabilt i løpet av våren, har investeringene i eiendom holdt seg stabile, sier Max Barclay.

I første halvår var transaksjonsvolumet i det nordiske og baltiske eiendomsmarkedet 15,9 milliarder euro, noe som er 10 prosent svakere enn det historiske gjennomsnittet.