SKRÅNENDE TOMT: Ifølge Birk & Co egner ikke småhusplanen seg som verktøy for en skrånende tomt, som Lachmanns vei 2 D.
SKRÅNENDE TOMT: Ifølge Birk & Co egner ikke småhusplanen seg som verktøy for en skrånende tomt, som Lachmanns vei 2 D.

Plan- og bygg sier nei – Birk & Co vil ha Byrådets vurdering

– Vi vil heller gjennomføre et innovativt og miljøvennlig prosjekt enn å bygge ordinære luksusleiligheter, sier Olav Birkenes i Birk & Co. Selskapet ber nå om at Byrådet vurderer planforslaget.

Publisert

I april skrev Estate Nyheter at Birk & Co, i samarbeid med Daimyo Eiendom, ønsker å oppføre to boligbygg i Lachmanns vei 2 D på Grefsen i Oslo. I tillegg til 19 boliger rommer forslaget delemeter (arealer man deler med andre) som gjesterom, treningsrom og badstue med spektakulær utsikt over byen. Taket har også mulighet for felles terrasse.

Selskapene har ambisjoner om å oppføre dette som et FutureBuilt 2.0-prosjekt.

Ill: LPO Arkitekter
Ill: LPO Arkitekter

Plan- og bygningsetaten (PBE) har vendt tommelen ned for prosjektet. Etatens tilbakemelding er at området er regulert i henhold til småhusplanen, og at dette må legges til grunn for nybygg. I så fall vil det bety et vesentlig kutt i volumet.

Utbyggerne ønsker imidlertid ikke å følge PBE sine føringer fra område- og prosessavklaringen.

– Foreslått høyde og utnyttelse må beholdes for å kunne gjennomføre de grepene som er foreslått i innsendt planinitiativ. Initiativet viser noen innovative løsninger, som lavt masseuttak på krevende tomt og bruk av massivtre. Et hovedpoeng er at man i svært stor grad bygger oppå bakken fremfor å ta store masseuttak og bygge seg innover i fjellskrenten, uttalte forslagsstillerne i oppstartsmøtet.

Dette gir et høyere fotavtrykk over bakken, men man sparer mange tusen kubikkmeter med fjelluttak, ifølge Birk & Co. Av referatet fremkommer det også at prosjektet ikke vil kunne forsvares økonomisk uten foreslåtte høyder og utnyttelse.

Forslagsstillerne ønsker å fremme planinitiativet for Oslo kommunes politikere, og har forståelse for at PBE ikke har mandat til å godkjenne oppstart av det tegnede prosjektet, dersom småhusplanens bestemmelser må legges til grunn.

– For å unngå unødvendig tidsbruk og arbeid med større utredninger der partene forholder seg til to helt ulike scenarier, ble det foreslått å fremlegge prosjektet for Byrådet, heter det i møtereferatet.


Olav Birkenes, daglig leder i Birk & Co, sier til Estate Nyheter at småhusplanen ikke egner seg som verktøy for en skrånende tomt, som Lachmanns vei 2 D.

– Tomten har 28 meters høydeforskjell fra topp til tå, og vi ønsker at byggene skal stå delvis på pilarer og delvis på fjell. På denne måten kan vi også bevare trær som vanligvis ryker med i ordinære byggeprosesser. I tillegg kan vi la vegetasjon vokse under bygningskroppene, slik at overvann håndteres på naturlig vis, sier han.

Ifølge Birkenes er alternativet å ta ut enorme fjellmasser, og bygge store firkantede klosser i henhold til småhusplanens bestemmelser.

– Dette vil bli en dårligere løsning for både for planeten og for nærmiljøet. I tillegg ville alle delemeter forsvinne i et slikt prosjekt, sier han.

Hvordan blir økonomien for dere med de to ulike alternativene?

– Det er vanskelig å være bastant, men det er ingen tvil om at det er dyrere å bygge miljøvennlig. Vi har svært høye ambisjoner for innovasjon, byggeri og bærekraft. Ett av målene er å bygge moduler i pustende massivtre, som løftes rett på fundamentene. Tilsvarende boligprosjekt er ikke utført i Norge tidligere, og vil kreve at vi må tenke nytt på flere områder, der både teknisk forskrift og småhusplanen må utfordres.

– Vi kunne selvsagt ha bygget ordinære luksusleiligheter innenfor småhusplanen, og trolig fått den samme økonomien, men vi synes det er kjedelig, lite fremtidsrettet og veldig lite klimavennlig. Det er på tide at noen tar ansvar og skaper gode pilotprosjekter i en bransje som står for 40 prosent av verdens klimagassutslipp. Det håper jeg at politikerne ser verdien av, sier han.

Birkenes påpeker at småhusplanen skal revideres, men at dette vil ta flere år. Det har de ikke tid til å vente på. Han viser også til at bebyggelsen i nærområdet er svært sammensatt med både eneboliger, rekkehus og blokker.