ØKENDE TREND: - Selv om eiendomsutvikling av natur er forbundet med myndighetsrisiko, ser vi stadig flere som søker bistand og er oppmerksomme på rammene for offentlig myndighetsutøvelse, sier eiendomsadvokat Ditlef Thaulow i Advokatfirmaet Schjødt AS.

– Godt og stabilt transaksjonsmarked

- 2019 hadde et godt og stabilt transaksjonsmarked, preget av eiendomssyndikatene, strategiske grep rundt tomtebanker og mange børsrelaterte oppdrag, sier Schjødt-advokat Ditlef Thaulow.

Publisert Sist oppdatert

2019 er over. I innspurten mot jul ble det brukt Flåklypa-effekter for å beskrive et godt og stabilt transaksjonsmarked. Transaksjonsvolumet for 2019 ble sammenliknet med tallene fra 2018, noe som vitner om god flyt og stabilitet i markedet.

– God fart inn mot jul– Vi kan bekrefte at det var veldig god fart inn mot jul, sier Ditlef Thaulow i eiendomsavdelingen til Schjødt.

– Siste kvartal var meget sterkt. Det var full fart og hardt arbeid, sier han og legger til:

– I sommer var det en del spenning rundt effekten av Finanstilsynets nye retningslinjer for syndikatene. Basert på aktiviteten til syndikatene i 2019, ser det imidlertid ut til at mange har funnet en vei gjennom de nye reglene.

– Kan dere oppsummere noen trender fra 2019?

– Ja, vi kan trekke frem tre forhold som hadde økt fokus i 2019, sier Schjødt-advokaten.

– For det første så vi flere store tomtebanker som var gjenstand for strategiske grep. Blant annet valgte noen av de store eiendomsutviklerne å selge sine tomtebanker, som Selvaag Boligs salg til Urban Property og Kruse Smith Eiendoms salg til Solon Eiendom. I denne kategorien kan også nevnes salgsprosessen rundt NRK-tomten, samt NCCs salg av Valle Wood og Valle View til UNION Real Estate Fund II Holding. Veidekke har på sin side varslet at selskapet vurderer strategiske grep rundt sin tomtebank. Samlet representerer de nevnte prosjektene meget store verdier.

I desember rapporterte vi blant annet at Veidekke rigger for en børsnotering av selskapets tomtebank.

Ved årsskiftet kom også nyheten om at Fredensborg Bolig ønsker å gjøre “betydelige” tomtekjøp i 2020.

– Vi kan for det andre trekke frem at vår eiendomsavdeling var involvert i mange prosjekter hvor én av partene var børsnotert, sier Ditlef Thaulow.

– Dette er prosjekter som stiller flere tilleggskrav til rådgivningen. Blant annet er det viktig å kjenne det regulatoriske rammeverket for børsnoterte selskaper. I tillegg må det sikres gode rutiner for informasjonshåndtering. Det norske markedet for børsnotert eiendom omfatter relativt få aktører, hvor de involverte partene håndterer meget store verdier.

– Det er avgjørende at markedet har tillit til prosessene, og at de involverte rådgiverne har erfaring og nødvendige rutiner. Vi har derfor løpende fokus på vedlikehold av børsrutiner og opplæring av samarbeidsparter. Dette gjelder også de nye og skjerpede reglene for håndtering av innsideinformasjon som er varslet innført første kvartal 2020.

– For det tredje har vi i 2019 sett en fortsatt økende trend på området vi kan kalle myndighetsrisiko. Selv om eiendomsutvikling av natur er forbundet med myndighetsrisiko, ser vi stadig flere som søker bistand og er oppmerksomme på rammene for offentlig myndighetsutøvelse. Det er ofte store verdier som er gjenstand for offentlige tillatelser, og det er viktig for eiendomsutviklere å håndtere prosessene på best mulig måte. Aktørene trenger både å motta de riktige tillatelsene, samt å sikre seg gode og klare rammebetingelser for eiendomsprosjektet.

Ditlef Thaulow nevner også at Schjødt har sett en økning i aktører som ser på muligheten til å prøve lovligheten av offentlige vedtak. I 2019 kom også flere interessante rettsavgjørelser på dette området.

Ser positivt på 2020

– Hva tenker dere om året som kommer?

– Det er alltid vanskelig å si. I det store bildet går det mot valgkamp i USA, og det er mulig å se for seg at amerikanske myndigheter ønsker en fortsatt økonomisk vekst, som igjen kan få positive ringvirkninger på resten av verden. Her hjemme har transaksjonsmarkedet for næringseiendom vært svært godt og relativt stabilt de siste to årene. Vår eiendomsavdeling har også flere store saker som løper inn i 2020. For egen del har vi derfor en positiv holdning til perioden vi går inn i.

Thaulow nevner også at Schjødt ved inngangen til 2020 forsterket eiendomsavdelingen med ytterligere syv eiendomsadvokater. I tillegg håper Schjødt å signere noen flere talenter til avdelingen i løpet av 2020.

– Dette gjør oss i stand til å håndtere en økt oppdragsmengde som har bygd seg opp, avslutter Ditlef Thaulow.

Powered by Labrador CMS