ÅPNES OPP: Det eksisterende bygget skal åpnes opp for publikum, men boligtårnene blir det ikke noe av.
ÅPNES OPP: Det eksisterende bygget skal åpnes opp for publikum, men boligtårnene blir det ikke noe av.

Bystyret vraket boliger i Nydalen-prosjekt

Avantor ønsker 3 boligtårn med 60 boenheter, men sånn blir det ikke.

Publisert

– For hvert prosjekt bystyret fjerner boliger, er det uheldig for boligutviklingen i Oslo. Når det er sagt, har vi en ambisjon om å få til et flott prosjekt, sier administrerende direktør Øystein Thorup i Avantor.

Avantor foreslår å omregulere Nydalsveien 32B fra spesialområde – bevaring (kontor, industri og lager) til bevaring med kombinerte formål med blant annet bolig, næring og industri. Forslaget omfatter 3 boligtårn plassert innenfor fasadene til eksisterende bebyggelse, med høyder opptil 31 meter som utgjør ca. 60 boenheter.

Dagens parkeringsareal og kjørevei omgjøres til gatetun, som i større grad prioriterer gående og syklende.

Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler ikke planforslaget og fremmer et alternativ som i stor grad er likt alternativ 1, men som også sikrer oppgradering av sykkelløsning i Maridalsveien, at torg reguleres offentlig i sin helhet og kortere lengde på bygg B (alternativ 2).

Byantikvaren (BYA) fremmer et alternativ med hensikt om å bevare eksisterende bebyggelse i sin nåværende form, men som tilrettelegger for at bygningen kan gis en ny bruk (alternativ 3).

Byrådet har kommet til en annen konklusjon enn PBE, og anbefaler et nytt alternativ 4. Dette er likt BYAs forslag, men med endringer i reguleringsbestemmelsene som skal sikre at det blir vegetasjon på torg og turvei.

Det var alternativ 4 som ble vedtatt i Oslo bystyre onsdag ettermiddag.

– Det var ikke dette vi primært ønsket, men nå har vi i alle fall fått en ny regulering, og vi skal åpne opp bygget for publikum, sier Thorup.

Powered by Labrador CMS