Juss:

SKROTER TINGRETTSDOM: Borgarting lagmannsrett skroter en avgjørelse i Oslo tingrett (bildet), etter at tingretten satte erstatningsutmålingen høyere enn hva som var utgangspunktet i saken.
SKROTER TINGRETTSDOM: Borgarting lagmannsrett skroter en avgjørelse i Oslo tingrett (bildet), etter at tingretten satte erstatningsutmålingen høyere enn hva som var utgangspunktet i saken.

Oslo tingrett får pepper etter avgjørelse i boligtvist

Lagmannsretten opphever dom etter at tingretten satte erstatningen høyere enn hva som var kravet.

Publisert

Uenighet ved boligkjøp, med påfølgende tvister i rettsapparatet, er ikke spesielt uvanlig. Men det er uvanlig at domstolene setter erstatningen høyere enn hva som kreves av partene. Det var imidlertid akkurat det som skjedde i april 2021, da Oslo tingrett behandlet en boligtvist mellom to parter etter at en Frogner-leilighet hadde byttet eier.

Rotter i tak og vegger

Den aktuelle leiligheten ligger i Camilla Collett vei, hvor en rekke av bygårdene ble oppført i perioden før århundreskiftet. Fireromsleiligheten skiftet eier for 7,1 millioner kroner i 2019. En tid etter overtakelsen ble det oppdaget lukt i leiligheten, som viste seg å stamme fra rotteaktivitet.

Det ble også oppdaget lyder fra rotteaktivitet i tak og vegger. På bakgrunn av dette ble det reklamert overfor selger. Selger har opplyst at de ikke var kjent med at det var et rotteproblem i leiligheten/ bygården og opplyste at de heller ikke har hatt problemer med lukt.

Selskaper med erfaring med skadedyr påviste hull i kjellergulvet og utettheter i røråpninger i kloakkummer i fellesarealet, som sameiet sørget for å tette igjen. Det ble utført andre utbedringer i og rundt leiligheten, men rotteproblemet ga seg ikke. Det ble også anbefalt å rive badet.

I tillegg ble det reklamert over at leiligheten var lytt og at det var feil med sluk på bad. Til slutt har kjøper stilt spørsmål ved lovligheten av soverom i kjeller til vanlig opphold.

Krevde 500.000, fikk 650.000

Kjøperen videresolgte boligen for 6.775.000 i februar 2021, og stevnet senere selgeren med et erstatningskrav på 502.500 kroner. Oslo tingrett ga kjøperen medhold i kravet, men oppjusterte erstatningen til 650.000 kroner.

Dette fikk selgerens advokat til å steile. Sammen med klienten og eierskifteselskapet ble det bestemt å anke saken til lagmannsretten. Borgarting lagmannsrett har nå behandlet saken, og i tråd med påstanden har domstolen valgt å nullstille tingrettens dom.

- Etter lagmannsrettens syn er det klart (…) at tingretten ved å tilkjenne kroner 650.000 i prisavslag har gått utover beløpet i ankemotpartens påstand (…). Kravet var fastsatt til kroner 502.500, basert på en spesifikk beregning. Dette utgjør en differanse mellom dom og påstand på nærmere kroner 150.000. I saker der partene har fri rådighet, som i denne saken, har ikke retten anledning til å gå utenfor partenes påstander, selv om man skulle mene at de burde vært annerledes utformet, heter det i lagmannsrettens dom.

Oppsummert mener lagmannsretten at tingretten har fraveket påstandens ramme, og at det også foreligger manglende kontradiksjon.

- Rettsanvendelsen er fri, men må som nevnt skje innenfor rammen av partenes krav, påstander og påstandsgrunnlag, fortsetter lagdommerne og konkluderer med at «tingrettens dom oppheves og hjemvises til ny behandling».

Det er ikke kjent når saken på ny skal behandles av Oslo tingrett.

Powered by Labrador CMS