BEVARES: Eksisterende bygningsmasse bevares. I tillegg kommer et mindre tilbygg og en gangbro. Foto: Google
BEVARES: Eksisterende bygningsmasse bevares. I tillegg kommer et mindre tilbygg og en gangbro. Foto: Google

Bygger om til skole ved Akerselva

Myren Eiendom AS vil tilrettelegge med 7 000 kvadratmeter for Den tyske skolen i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

På vegne av Myren Eiendom AS har Derlick Arkitekter bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Sandakerveien 24 D m. fl. Planområdet er på 8 dekar og beliggende i tidligere Myrens verksted. Det gamle industribygget i Sandakerveien 24 D er rehabilitert og huser nå kontorer.

– Hensikten med prosjektet er å tilrettelegge for barnehage og skole for Den tyske skolen i Oslo. Den tyske skolen er i dag fordelt på lokaler i Sporveisgata 20 og Pilestredet 74 C. Leiekontraktene for lokalene går ut i 2020 og 2022, og Den tyske skolen trenger en god og langsiktig løsning for videre drift, skriver Derlick Arkitekter i til PBE.

For å sikre videre drift har skolen behov for å øke antallet barn/elever, slik at et visst antall avgangselever sikres. Det er planlagt for et samlet elevantall på ca. 420 elever, 100 barnehagebarn og 78 ansatte. I tillegg er det 18 barnehagebarn som går i friluftsavdeling og som har sin base på Berg.

– Innflytting og utvikling av skolen er planlagt i to trinn av hensyn til faktisk mulig gjennomføring av bygningstiltakene, samt utløp av leiekontrakter, heter det i henvendelsen til PBE.

Les også: Frykter forslumming på Lambertseter

Eksisterende bygningsmasse bevares, med et mindre tilbygg mellom den eldre bygningsmassen og det nyere bygget nærmest Bentsebrugata. I tillegg kommer en gangbro fra den eksisterende bebyggelsen til bybebyggelse sørvest på området. I tillegg kommer innvendige endringer for å tilpasse lokalene til barnehagen og skolens behov.

Ny og eksisterende bebyggelse får et samlet bruksareal på ca. 7 000 kvadratmeter.

– Den nye bebyggelsen vil utformes i stor grad slik det er presentert i planforslag i forkant av gjeldende regulering, med en L-formet bebyggelse hvor brorparten av bygningskroppen langs elven løftes opp slik at elvebredden tilgjengeliggjøres fra parksiden. Høyden for deler av bygningen ønskes hevet for å løfte seg høyere over terrenget etter innspill fra PBE, samt for bedret etasjehøyde internt i bygget, skriver arkitektselskapet.

Uteoppholdsareal for skolen vil være åpent for allmenheten. Barnehagens uteområde avgrenses med gjerde, men vil være tilgjengelig for allmenheten utenom åpningstid.