RETT VEI: Men vi må vente til 20. juni før vi får nye rentesignaler fra Ida Wolden Bache og Norges Bank.

Betydelig innenlandsk prisvekst: Handelsbanken tror rentekutt drøyer

Årsveksten i mai var klart lavere enn det Norges Bank ventet, men kjerneinflasjonen holder seg høy.

Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert med kommentarer fra Handelsbanken.

Tall fra SSB mandag morgen viser en prisvekst i mai på -0,1 prosent. Det seneste året har prisene steget med 3,0 prosent. Den underliggende prisveksten i perioden er på 4,1 prosent.

En del av den lavere lavere årsvekst kan forklares med baseefekter: Prisveksten i mai i fjor var svært sterk. Dermed faller årsveksten nå i mai.

– Prisveksten faller for femte måned på rad. Siden desember i fjor har tolvmånedersveksten i KPI gått fra 4,8 prosent til 3,0 prosent i mai. Den siste måneden er det spesielt strømprisene som trekker prisveksten ned, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB i en pressemelding.

Sjeføkonomer uenige

Sjeføkonomene Kjersti Haugland i DNB og Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken er uenige om dette er bra for rentekutt. Haugland peker overfor E24 på at inflasjonen er der Norges Bank ventet. Hov sier kjerneinflasjonen falt en del mindre enn ventet.

– Tallene viser tydelig at den høye lønnsveksten slår inn i prisdannelsen. med et dyrere lønnsoppgjør enn ventet av Norges Bank, vil dette trekke opp, sier Hov til Estate Nyheter.

I en kort kommentar skriver Handelsbanken at de tror et rentekutt i Norge drøyes helt til neste år. Det kommer blant annet av at inflasjonspresset på mellomlang sikt. Slik Handelsbankens eksperter ser det, er presset sterkere enn det Norges Bank har lagt til grunn. 

Lønnsrammen i år er på 5,2 prosent. Det er høyere enn prognosen til Norges Bank. I tillegg sliter Norge med en flat produktivitetsvekst. Det holder kostnadspresset og dermed prispresset oppe på mellomlang sikt.

Negativt strømsjokk

En stor del av den lavere prisveksten skyldes altså strøm.  De falt 15,7 prosent den siste måneden. Det er et betydelig kraftigere fall enn på samme tid i fjor. 

Dermed var strømprisene hele 23,9 prosent lavere i mai 2024 sammenlignet med mai 2023. Strømprisene teller ikke med i kjerneinflasjonen, som var på 0,5 prosent i mai. Det er bare marginalt lavere enn i mai 2023 (0,5 prosent). Til sammenlikning har den totale månedveksten falt fra 0,5 prosent til -0,1 prosent.

Matvareprisene var opp med 1,1 prosent i mai og trekker prisveksten dermed opp. Inkludert alkoholfrie drikkevarer var oppgangen på 0,9 prosent. Prisene på hotell. og restauranttjenester var opp 0,8 prosent.

Norske varer utenom energi er opp 4,7 prosent fra mai 2023. I samme perioden har importerte varer steget med 2,8 prosent. Forskjellen på om lag 2 prosentpoeng holder seg. 

Sterkt innenlandsk prispress

Tjenester er siden mai i fjor i gjennomsnitt blitt 5 prosent dyrere. Det viser det innenlandske prispresset. Husleie er i perioden gått opp med 4,5 prosent. SSB måler husleie som en kombinasjon av betalt og beregnet husleie. Trekker vi fra husleie, har prisene på tjenester gått opp med hele 5,3 prosent det seneste året.

DNB Markets spådde en total årsvekst i mai på 2,9 prosent og en kjerneinflasjon på 3,9 prosent. Det var lavere enn Norges Banks anslag. Sentralbanken så for seg henholdsvis 3,3 prosent og 4,2 prosent.

Handelsbanken ventet også en lavere underliggende prisvekst enn Norges Bank. Men på mellomlang sikt kan den bli sterkere enn det sentralbanken så for seg. Slår det til, kan de planlagte rentekuttene drøye ut i tid.

Powered by Labrador CMS