NY REKYL: Obos-prisene steg kraftig i mai etter en nedgang i april.

Kraftig økning i Obos-prisene:
– Overraskende mye

Oppgangen for brukte Obos-leiligheter i mai var sterkere enn vanlig.

Publisert Sist oppdatert

Ferske tall fra Obos viser at prisene på brukte boliger i mai steg med 1,8 prosent. Oslo opplevde den samme prisoppgangen.

– Obos-prisene fortsetter trenden oppover. Prisene har steget hver måned i år med unntak av i april. Prisoppgangen i mai i år er godt over snittet for de ti siste årene. Obos-prisene har pleid å stige mye de første månedene av året, og hittil i år er oppgangen i hovedstaden på 8,9 prosent. 

–  Det er overraskende mye - gitt de mange rentehoppene vi har hatt, sier sjeføkonom Sissel Monsvold.

Stemningsskifte

Monsvold peker på  stemningsskiftet som kom etter at Norges Bank signaliserte at rentetoppen mest sannsynlig var nådd. Flere tror at rentene skal ned. Samtidig opplever menge en stor grad av jobbtrygghet. Et lavt tilbud av nye boliger kan ha bidratt til økt etterspørsel i bruktmarkedet.

I snitt har prisene i Oslo i mai økt med 0,9 prosent de siste ti årene. I samme periode har prisveksten fra desember til mai i snitt vært på 8,4 prosent i hovedstaden. De tolv seneste månedene har prisene i Oslo økt med 3,1 prosent. På landsbasis er prisoppgangen på 3 prosent. Det er under den generelle prisveksten i Norge.

Kvadratmeterprisen i mai for brukte Obos-boliger var 81.076 kroner i Oslo og 70.023 kroner på landsbasis. Omsetningen øker.  Det ble solgt 15 prosent flere Obos-boliger i Oslo i mai i år enn i mai i fjor. Vi må tilbake til mai 2019 for å finne flere salg i Oslo.

Skal videre opp

Monsvold mener flere forhold taler for at boligprisene vil ta seg videre opp de kommende årene. Det ligger an til noe lavere lånerenter. I tillegg er det ventet god reallønnsvekst.

– Høy befolkningsvekst kombinert med svært lite boligbygging vil bidra til å presse prisene opp, særlig fra 2025. I år venter vi at prisene vil flate noe ut i sommermånedene. Jokeren er hvor mange bruktboliger som kommer ut i markedet. 

Bruktboligtilbudet ser ut til å øke. Det kan bremse prisveksten noe de kommende månedene. 

Faller til høsten

– Utover høsten tror vi prisene faller midlertidig i tråd med vanlig sesongmønster. Men ligger det fortsatt an til rentekutt på slutten av året eller i starten av 2025, tror vi prisnedgangen kan bli litt mindre enn vanlig, sier Monsvold.

Det er fortsatt et lavt nyboligsalg, selv om det har tatt seg noe opp. Flere tror på økte boligpriser. Det kan øke interessen for nyboligkjøp. På den annen side er det høye, og økende byggekostnader. Med dyre byggelånsrenter blir det krevende å få lønnsomhet i nye boligprosjekter. 

– Økt etterspørsel etter boliger i kombinasjon med at det vil komme langt færre nye boliger i markedet de kommende årene, kan føre til prispress, sier Monsvold.

Første måned med fall

I april falt Obos-prisene med 0,5 prosent. April var den første måneden i 2024 med et fall i Obos-prisene.  OBOS dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

Eiendom Norge legger onsdag 5. juni kl 11 frem statistikken for mai. Det er ventet en oppgang på snaue 1 prosent. I så fall tyder det på en sesongjustert økning på 0,4-0,5 prosent.

Powered by Labrador CMS