Eiendommen er beliggende i et område som skal bygges ut kraftig de nærmeste årene.
Eiendommen er beliggende i et område som skal bygges ut kraftig de nærmeste årene.

Vil bygge stort på Hasle

Stor-Oslo Eiendom håper å få bygge inntil 24.000 kvadratmeter på Bavaria-tomten.

Publisert

I november skrev Estate Nyheter at Stor-Oslo Eiendom har kjøpt Økernveien 97-99 for å konvertere bileiendommen til bolig. Nå har Arcasa Arkitekter anmodet Plan- og bygningsetaten (PBE) om en forhåndskonferanse for eiendommen. I henvendelsen skriver arkitektselskapet at den ønskes omregulert til sentrumsformål med overvekt bolig.

Ifølge veiledende plan for det offentlige rom (VPOR) defineres felt H2 som en del av det stasjonsnære området ved Hasle T-banestasjon. Arkitektselskapet ønsker å drøfte med PBE om dette bør tilsi at utnyttelsen kan økes fra 250 til 320 prosent, og at byggehøyder bør angis med 6-8 etasjer – med mulighet for 8-12 etasjer.

Ettersom tomten har et areal på 7.500 kvadratmeter, tilsvarer en eventuell utnyttelse på 320 prosent et bebygd areal på 24.000 kvadratmeter.

– Det planlegges fasadeutforming og byggelinjer langs Økernveien som vil styrke den fremtidige bygatens urbane preg, skriver Arcasa, som foreslår oppbrutte fasader med et forbilde fra Bogstadveien.

– Samtidig er bygningshøydene her holdt på et lavere nivå enn øvrig bebyggelse. Spørsmålet er i hvilken grad føringene i VPOR med hensyn til bygningsutforming- og høyde er styrende, skriver arkitektselskapet.

Planområdet ligger i periferien mellom indre og ytre by, i overgangen mellom boligbebyggelsen i sentrum og nærings- og industriområdet i Groruddalen. Selv om området grenser til ytre by, er det kort vei til sentrum – enten med offentlig kommunikasjon, sykkel eller til fots.

Les også: Her kan det komme 3.200 nye boliger

– Økernveien 97- 99 har en sentral beliggenhet innenfor utviklingsområdet for Økern Senter. Tomten har nærhet til rekreasjon og idrettsanlegg med Valle Hovin sør for planområdet. Det finnes i dag et godt kollektivtilbud med gangavstand til både Hasle og Økern T-banestasjoner, skriver Arcasa Arkitekter i byformanalysen.

 

Powered by Labrador CMS