Aktuelt

Hver femte bolig skal være billig

Det rødgrønne styret i Oslo har boligplanene klare de neste fire årene.

BOLIGER: Byrådet vil legge til rette for flere tusen nye boliger i Oslo hvert år, og ser Smestad som ett av flere viktige byutviklingsområder. Illustrasjonsfoto: Plan- og bygningsetaten
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Tirsdag la Ap, MDG og SV frem sin politiske plattform frem mot 2023. På boligsiden vil de at minst 20 prosent av boligene i Oslo skal være rimelige.

– Å legge til rette for god og variert boligbygging er en sentral oppgave. Byen skal vokse innenfra-og-ut og langs banenettet, heter det blant annet i ærklæringen.

LES OGSÅ: Vil bygge boliger ved T-banestasjoner

Byrådet hevder de vil legge til rette for flere tusen nye boliger i Oslo hvert år, hovedsakling  innenfor de store tidligere næringsarealene.

– I utviklingsområder skal helhetlig planlegging i kommunal regi være hovedregelen og kommunen skal være en pådriver for å utvikle nye boligområder, heter det.

De vil ha sterk offentlig styring av byutviklingen, noe som også betyr å revidere småhusplanen for bedre ta vare på byens småhusområder og hager, samtidig som de vil bygge høyere på egnede steder. Dessuten får parkeringsmulighetene kjørt seg i en ny parkeringsnorm.

LES OGSÅ: Ingen i salen var mot utvikling av tomta, likevel returnerte politikerne saken.

– Minstenormen for bilparkering i bolig- og næringsprosjekter fjernes, maksnormen strammes inn, og normen skal stedstilpasses. Alle nye parkerings- plasser skal være ladeklare, og det skal stilles krav om parkering for sykler og lastesykler, skriver de.

Raymond Johansen & Co vil blant annet at:

• Takten i regulering av nye boliger skal være i tråd med befolkningsveksten, og boligbygging skal skje med varierte boligtyper over hele byen.
• Utrede etablering av et boligselskap “Oslobolig” i samarbeid med private aktører, som skal operere non-profit med målsetning om å realisere flere rimelige boliger.
• Jobbe for flere boliger tilpasset nye og alternative boformer, som kompaktboliger, kollektiv- og generasjonsboliger, selvbygging og byøkologiske prosjekter.
• Legge til rette for at flere private aktører utvikler og skalerer opp innovative konsepter med rimelige boliger, som OBOS´ Bostart-konsept.
• Øke antallet studentboliger.

LES OGSÅ: Vil rive butikksenteret å bygge boliger

Oslo skal også stille opp for dem som ikke klarer å skaffe seg egen bolig.

– De kommunale boligene skal ha god standard og være spredt over hele byen. Byrådet vil vurdere å tildele kommunal bolig utenfor egen bydel og i nærområdet, og gjennomgå de ulike personrettede støtteordningene med mål om å av- vikle gjengs leie. Målet er at flere skal få en tryggere økonomi og klare å få inntektsgivende arbeid, samtidig som vi sikrer at kommunen er i stand til å sikre tilstrekkelig vedlikehold av boligene, heter det.

• Byrådet vil bygge og kjøpe flere bygårder og spre kommunale boliger over hele byen.
• Åpne for lengre leiekontrakter for barnefamilier.
• Gjennomføre forsøk som lar beboere i kommunal boliger få kjøpe boligen gjennom leie-til-eie eller lignende.
• Styrke tilsynet for å hindre ulovlig fremleie i kommunale boliger.

Dessuten vil byrådet stoppe veiprosjekter som E18 Vestkorridoren og E6 Oslo Øst. Og de vil arbeide for at NRK blir i Oslo.

Ny utleiesjef i Höegh Eiendom
Karriere
Reitan stakk av med Energiprisen
Tech
Bonum tilkjent erstatning etter smell i luksusprosjekt (+)
Analyse
– Svært overrasket over PBEs negative holdning (+)
Utvikling
Markedet for næringseiendom: – Det er gasspedalen gjennom gulvet
Analyse
Ikke gå glipp av noe! Meld deg på nyhetsbrev her!
Skogluft vil revolusjonere kontoret
Play
Utleiers ABC – del 23 – Fraflytting
Juss
Endelig økte eiendomsverdier for Thon
Aktuelt
Veidekke bruker stadig mer kapital (+)
Analyse

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.