Utvikling

– Åpen for å diskutere høyde

Avantor er åpen for å diskutere maksimal høyde på det høyeste bygget i Nydalsveien 32B, men påpeker at et alternativ med 9 etasjer og veksthus ikke er realiserbart.

VIDEREUTVIKLET: Vinnerprosjektet fra konkurransen, som ble laget av SAAHA, Lala Tøyen, Degree og Freedom og Gether, er siden blitt videreutviklet.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Våren 2016 ble det gjennomført en begrenset plan- og designkonkurranse for videre utvikling av Nydalsveien 32B hvor hensikten var «å belyse hvordan det historiske industribygget kan bevares og nye klimavennlige boliger og utadrettet virksomhet kan føyes til». Vinnerprosjektet fra konkurransen, som ble laget av SAAHA, Lala Tøyen, Degree og Freedom og Gether, er siden blitt videreutviklet og ligger til grunn for forslaget til detaljregulering.

Det foreslås 3 nye boligbygg på henholdsvis 7, 8 og 13 etasjer som påbygg over eksisterende bygning Det høyeste bygget er på 42 meter.

Avantor ønsker å etablere et felles veksthus på toppen av bygg A, med glasstak som er trukket til side i sommerhalvåret, men som lukkes for å skape en klimatisert sone i vinterhalvåret. På denne måten etableres et fellesareal som vil være attraktivt for beboerne året rundt. Veksthuset kan benyttes som drivhus for beboernes parsellhager samt andre fellesfunksjoner.

Les også: Vurderer å stoppe NPRO-plan

Plan- og bygningsetaten (PBE) mener at 42 meter er for høyt, og vil utarbeide et eget alternativ. I en uttalelse til etaen skriver Avantor at byggehøyde på inntil 42 meter bør aksepteres på denne tomten «da dette er i tråd med Oslo kommunes høyhusstrategi og i samsvar med kommuneplanens målsetting om bymessig utvikling med høy utnyttelse rundt kollektivknutepunkter».

– 42 meter tilsvarer høyden på eksisterende 13-etasjes bygning i Nydalsveien 28A, rett sør for planområdet. Bygningen vil samtidig klart underordne seg det 22 meter høyere signalbygget som er foreslått på nabotomten Gullhaug torg 2A, heter det i uttalelsen.

Avantor er likevel åpen for å diskutere maksimal høyde på det høyeste bygget, men påpeker at et alternativ med 9 etasjer og veksthus ikke er realiserbart. Et nybygg på 42 meter «er en forutsetning for å kunne etablere et felles veksthus som foreslått i Avantors alternativ 1. Dersom byggehøyden reduseres til 30 meter, vil dette veksthuset utgå.

– Dette vil være svært uheldig da veksthuset i tillegg til å være et møtested for beboerne er tiltenkt en viktig funksjon i prosjektets innovative miljøambisjoner. Konsekvensen kan bli at Kvalitetsprogrammet som ligger i FutureBuilt-avtalen kan bli vanskelig å innfri, skriver Avantor.

Estate avslører: Så lett er det å svindle et aksjeselskap
Aktuelt
– Fristen for å inngå justeringsavtale er uendret
Juss
Höegh Eiendom selger til Pareto
Transaksjoner
Satser på pop-ups i kjøpesentrene
Tech
Blir høyest i fylket (+)
Bolig
Skjer'a? Få med deg alt. Bli abonnent her!
Blar opp 1,9 milliarder i Kongens by
Transaksjoner
Petter Eiken skal lede styret i Conceptor Bolig
Karriere
Mediesky telekom-arving går all inn i eiendom (+)
Analyse
Kan korte prosjekteringstiden med 30 prosent
Play

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.