Utvikling

Vurderer å stoppe NPRO-plan

Plan- og bygningsetaten krever vesentlig reduksjon av høyder og bebyggelse hvis storprosjektet ved Aker Brygge skal behandles videre.

BOLIGER: Ifølge PBE skal planområdets egnethet/mulighet for boligutvikling utredes. Ill: White Arkitekter
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Norwegian Property ønsker å oppføre et hotell- og kongressenter med ca. 500 hotellrom og et auditorium for 3 000 personer på «Trekanttomten» og «Bryggeporten» ved Aker Brygge.

Plan- og bygningsetaten (PBE) legger imidlertid en rekke føringer for prosjektet. Hvis disse ikke følges, vil etaten stoppe planinitiativet.

– Forslaget må ivareta bylandskapet, Akershus festning, Rådhuset med Rådhusplassen og Nasjonalmuseet. Dette må gjøres gjennom vesentlig reduksjon av høyder og utforming av bebyggelsen vist i planinitiativet, da dette er vesentlig i strid med overordnede føringer og planer for området, skriver PBE i område- og prosessavklaring til oppstartsmøte.

Les også: Kamp om Oslos beste næringstomt

Andre viktige temaer er vurdering av mulighet for boliger, viktige forbindelser og akser, samt tilliggende verneverdig bebyggelse i planområde.

– Planområdets egnethet/mulighet for boligutvikling skal utredes. Det skal undersøkes en andel på minst 20 prosent boligformål, skriver PBE og påpeker at utearealnormens kategori 1 kan brukes her med uteareal på tak.

Videre må behovet for konferansehotell vurderes i forhold til omkringliggende tilsvarende formål.

– Planinitiativet beskriver formål som konferanser, konserter og idrettsarrangementer. Hva formålene krever med tanke på trafikk og logistikk, må avklares tidlig i plansaken. Er denne plasseringen i byen egnet? Ved de beskrevne formål vil det kunne kreves store leveranser på kort tid med store biler. Konsekvensene av dette må utredes i plansaken, heter det i område- og prosessavklaringen.

Etaten viser til at planinitiativet har varemottak under terreng, men at utkjøringen er løst ut gjennom Støperigata på Aker brygge. Ifølge PBE er denne løsningen er svært uheldig og kan ikke anbefales.

Malling med digital storsatsing
Tech
– Gjeninnfør momsfritaket på offentlig infrastruktur
Aktuelt
Har registrert feil i eiendomsskatten i Oslo
Bolig
UtviklingsABC – Del 3 – Innledende om kjøp av utviklingseiendom
Juss
– Vi kommer ikke langt med 150 millioner (+)
Utvikling
Skjer'a? Få med deg alt. Bli abonnent her!
Her blir det 12.000 kvadratmeter lager
Utvikling
Kostbar feide mellom samarbeidspartnere (+)
Analyse
Omstridt prosjekt banket gjennom i Oslo bystyre
Utvikling
Kommunen kjøper for 180 mill. (+)
Transaksjoner

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.