Utvikling

Plan- og bygg positiv til 15 000 kvm

Det nye Tåsenhjemmet i Oslo får plass til ca. 130 beboere og dagsenter.

ERSTATTES: Nybygget i Pastor Fangens vei 26-28 skal erstatte eksisterende Tåsen sykehjem. Ill: Arkitema Architects
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

– Forslaget balanserer hensynene til bokvalitet inne, og dermed et større bygningsvolum, med det å ta vare på viktige kvaliteter i området, slik som sykehjemmets hage, skriver Plan- og bygningsetaten i planforslaget til offentlig ettersyn.

Forslaget til Omsorgsbygg Oslo KF legger til rette for et nybygg med større fotavtrykk og høyder enn tidligere sykehjem på tomten. Nybygget får samme etasjeantall som tidligere sykehjem på tomten, men blir likevel høyere for å tilfredsstille nye tekniske krav. Det skisseres et maksimalt tillatt bruksareal på 14 475 kvadratmeter, hvorav 12 875 kvadratmeter er over terreng.

– Behovet for sykehjemsplasser øker i takt med den demografiske utviklingen, samtidig som mange av dagens sykehjem er i teknisk dårlig stand. Det er derfor behov for å rehabilitere og/eller bygge nye sykehjem som imøtekommer dagens krav til bostandard og bokvalitet, skriver fagkyndig Arkitema Architects i planforslaget.

Les også: OBOS-prosjekt med eksepsjonelle kvaliteter

Det er tidligere utarbeidet et forprosjekt for det nye sykehjemmet i Pastor Fangens vei 26-28 som ble gitt rammetillatelse. Denne ble imidlertid klaget inn til Fylkesmannen, som opphevet vedtaket på bakgrunn av at omfanget av dispensasjoner var for stort.

– Med bakgrunn i fylkesmannens vedtak ønsker forslagsstiller nå å omregulere tomten, slik at det tilrettelegges for et nytt og moderne sykehjem, heter det i planforslaget.

Bygget foreslås i 3-4 etasjer over terreng med fasader i tre og glass. Det er sikret minimum 35 kvadratmeter uteoppholdsareal per beboer. Mesteparten av eksisterende grøntarealer mot øst videreføres, og det sikres at en snarvei videreføres over tomten. Parkeringsarealene blir primært under terreng.

 

– Omsetningen falt etter bilfritt byliv
Aktuelt
Boligprosjekt falt i fisk for Alf-Inge Håland (+)
Analyse
Vil bygge boliglåve med 19 enheter
Bolig
Aberdeen kjøpte sentrumseiendom (+)
Transaksjoner
Gleder seg til reforhandling av leieavtaler (+)
Analyse
Ikke gå glipp av noe! Meld deg på nyhetsbrev her!
Tollefsen kjøper mer utviklingseiendom i Asker
Transaksjoner
Starter med produktdesign for ombruk
Aktuelt
Gir vekk eiendom til en verdi av 400 millioner (+)
Analyse
Krefting reagerer på slakt av R8
Aktuelt

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.