Utvikling

Sammen om miljøvennlig byutvikling

Universitetet i Oslo fikk sist uke støtte til å opprette et nytt forskningssenter for miljøvennlig og inkluderende byutvikling. Blant samarbeidspartnerne er arkitektene i A-lab.

BYUTVIKLING: Universitetet i Oslo har invitert med blant andre arkitektene i A-lab til et stort forskningsprosjekt om mer bærekraftig byutvikling både sosialt og miljømessig. Ill.: A-lab.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

– UiO er modige og tenker nytt når de inviterer en så stor bredde av kompetansemiljøer og ulike interessenter til å jobbe sammen for å bygge ny kunnskap. Vi tror det er helt nødvendig for å finne nye verktøy til å skape byer som er mer bærekraftige både miljømessig og sosialt, sier partner og strategisk leder Julie Sjøwall Oftedal i A-lab i en pressemelding.

LES OGSÅ: Har visjoner om havna

Forskningssenteret er døpt Include og målet er å utvikle kunnskap og løsninger som trengs for å realisere et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn. Senteret har en flerfaglig forskningsgruppe med representanter fra UiO (vert), CICERO, FNI, Norges arktiske universitet (UiT), NIBR/OsloMet, TØI og Durham University.

– Include gir oss en unik mulighet til å styrke samfunnsforskningen på energiområdet. At vi har fått med oss så mange partnere blant kommuner, fylkeskommuner, organisasjoner og private aktører er utrolig inspirerende. Det viser at de sosiale aspektene også er viktig for dem – og disse gruppene er sentrale når det gjelder å utforme løsninger, sier professor Tanja Winther som skal lede senteret.

LES OGSÅ: Ser for seg kolonihager på taket

UiO har fått med seg 23 brukerpartnere, deriblant utbygger Aspelin Ramm, arkitektene i A-lab, kommuner, offentlige instanser som Miljødirektoratet, miljøorganisasjoner og ulike tunge forskningsmiljøer innen bærekraft. De vil, med sin fagkompetanse, bidra til at senterets forskning blir relevant og at kunnskapen tas i bruk. Senteret organiseres rundt en samskapningsmodell, hvor ulike fag og aktører kommer sammen for å produsere kunnskap og utarbeide forslag til løsninger og deretter teste ut virkningen av enkelte tiltak.

– Vi har masse å lære og gleder oss også til å kunne bidra fra vårt ståsted som arkitekter og byutviklere. Dette samarbeidet vil gjøre oss bedre i stand til å lage sosiale bærekraftstrategier og være i front når det gjelder hvordan fremtidens byer skal utformes, sier A-labs samfunnsgeograf Pål Erik Olsen.

Fakta:
Dette er UiOs brukerpartnere ved det nye forskningssenteret:

Akershus og Troms fylkeskommuner, Kommunenes Sentralforbund, Filago/Aktivhus, Miljødirektoratet, TreFokus, Istad Nett, Norsk solenergiforening, Forbrukerrådet, Solenergiklyngen, Asker, Bærum, Hurdal, Skedsmo, Ullensaker, Tromsø og Oslo kommuner, Norges vassdrags- og energidirektorat, SPIRE, Framtiden i våre hender, Kongsberg kommunale eiendom og Aspelin Ramm Eiendom.

Ny partner på skatt i Ræder
Karriere
Har doblet eiendomsverdiene på et par år (+)
Analyse
Fallende eiendomsverdier gir resultatfall (+)
Analyse
Dette salget gir J. B. Ugland 295 mill i gevinst (+)
Analyse
Fearnley kjøpte portefølje fra Søylen (+)
Transaksjoner
Les alle PLUSS-sakene ett sted Klikk her!
En sensasjon på Stovner
Play
Lisa Fredriksen Wold til SEB
Karriere
Råsterke tall fra Anders Opsahl (+)
Analyse
81 leiligheter skal bringe nytt liv langs elven
Bolig