Aktuelt

Rogfast og Hordfast er viktig for næringslivet

Sju av ti tror at Hordfast vil være positivt for næringslivet i Rogaland, ifølge en ny undersøkelse.

FERJEFRITT: Sånn kan ei flytebru over Bjørnafjorden sjå ut. Ill.: Vegvesenet
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

– Dette viser at bedriftene har stor tro på potensialet i næringslivsaksen mellom Stavanger og Bergen og effekten av å redusere reisetiden mellom to av landets største byområder, sier administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Undersøkelsen er gjennomført av dem og Næringsforeningen Haugalandet, med rundt 2.500 medlemsbedrifter. I underkant av 1.000 har svart og resultatet for spesielt Rogfast skal være svært entydig. Ni av ti bedrifter mener ferjefri forbindelse fåren positiv effekt for næringslivet både nord og sør for Boknafjorden. Sju av ti tror det blir enklere å rekruttere arbeidskraft, åtte av ti tror det blir økt konkurranse, og sju av ti tror det vil få konsekvenser for bosettingen. Rundt to prosent tror forbindelsen gir negativ effekt for næringslivet.

– Dette bekrefter det de fleste eksperter har sagt i mange år; Rogfast er et av landets mest lønnsomme prosjekter. Det vil samle et av Norges største fylker og bringe tettere sammen to sterke næringsregioner, påpeker Minge.

LES OGSÅ: Vil ha hotellet i havgapet klart til Rogfast

Næringslivet på Haugalandet tror ifølge undersøkelsen at Rogfast vil bety enda mer for dem, enn hva som er tilfellet blant kollegaene i Stavanger-regionen. Det samme gjelder på vegne av egen virksomhet, samtidig tror flere på Haugalandet enn i Stavanger-regionen at Rogfast blir negativt.

– Det er naturlig at en mindre byregion med store ambisjoner ser en enda større oppside med å bli knyttet tett sammen med en større byregion, men også en større usikkerhet. Men forskjellene her er ikke dramatiske, og totalbildet er overveldende positivt både i sørfylket og i nordfylket, påpeker Minge.

– Hordfast må bygges

Ifølge den samme undersøkelsen tror altså sju av ti at også Hordfast blir positivt for næringslivet i regionen. Fem av ti forventer en positiv effekt for egen virksomhet. Kun 2,2 prosent mener det blir negativt for egen virksomhet at Hordfast bygges. Blant dem som er positive til Hordfast, er økt markedsgrunnlag og reduserte kostnader som en følge av kortere reisetid det viktigste.

– Også her ser vi at næringslivet nord for Boknafjorden er enda mer positive enn i sør. Byggingen av Rogfast er i gang og står ferdig om rundt åtte år. Hordfast er fortsatt ikke vedtatt. Undersøkelsen vår bekrefter viktigheten av at den ferjefrie kyststamveien fortsetter helt til Bergen. Vi snakker om landets tettest befolkede område utenfor Oslo med rundt en million innbyggere, og landets industrielle tyngdepunkt med nesten 40 prosent av landets eksportinntekter – selv om vi holder salg av olje og gass utenfor. Det sier seg selv at en ferjefri vegforbindelse vil bety enormt mye for den videre utviklingen, påpeker Minge.

Fakta

Rogfast er et pågående veiprosjekt på E39 som vil gi ferjefri veiforbindelse mellom nord og sør i Rogaland under Boknafjorden.
Hoveddelen av Rogfast er den 26,7 kilometer lange Boknafjordtunnelen.
I tillegg kommer Kvitsøytunnelen som gir Kvitsøy fastlandsforbindelse.
Hele prosjektet skal etter planen stå ferdig ved årsskiftet 2025–2026.

Hordfast er en foreslått ferjefri forbindelse på E39 mellom Stord og Os i Hordaland.
I dag går E39 mellom Os og Stord via ferjesambandet Halhjem–Sandvikvåg.
Hordfast er en del av prosjektet Ferjefri E39 med mål om å gjøre hele stamveien på Vestlandet ferjefri.
Anleggskostnadene ble i 2013 anslått til 19 milliarder, mens kostnadene i 2016 ble anslått til 43 milliarder kroner.

Har tatt ut 70 millioner i utbytte (+)
Pluss
Newsec Basale kjøper Tjuvholmen Drift
Transaksjoner
Tre nye til Insenti
Karriere
Dagbøter kostet flesk for garantist (+)
Juss
Klart for neste trinn på brygga
Bolig
Estate PLUSS er
eiendomsbransjens hukommelse
Mer enn 23.600 artikler tilbake til 1996
Lag ditt personlige arkiv i dag,
bestill Estate PLUSS her
Kjøper konkurrent og to eiendommer
Transaksjoner
Fearnley-syndikat solgte kombieiendom (+)
Transaksjoner
Ugyldig eiendomsskatt, men greit med skjerming
Juss
Satser på enda mer næring i Drammen
Utvikling