Aktuelt

Vil ha gondolstasjon ved Munchmuseet

En mulighetsstudie skisserer fire alternativer for hvor en gondolstasjon i Bjørvika kan lokaliseres. Administrerende direktør Ina Johannesen i Ekebergparken mener alternativet rett ved Munchmuseet er klart best.

Ina Johannesen i Ekebergparken/C. Ludens Ringnes Stiftelse mener det er på tide at gondolbanen realiseres. Foto:Ekebergparken/©Ivar Kvaal
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

– Vi håper sterkt at den prosessen som nå er igangsatt av kommunen, vil kunne lede frem til et endelig planvedtak som innebærer at gondolbanen kan realiseres, skriver administrerende direktør Ina Johannesen i Ekebergparken/C. Ludens Ringnes Stiftelse i et brev til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Spektakulært utsyn

Bakgrunnen er en mulighetsstudie for gondolbane fra Bjørvika til Ekeberg. Studien er utført av Asplan Viak på oppdrag for PBE.

– Banen vil tilby et spektakulært utsyn over byen, og bli en attraksjon både for tilreisende til Oslo og for byens egne borgere. Banen vil tilføre byen en ny dimensjon hva gjelder mulighet til opplevelse, forståelse og lesbarhet for byens utvikling med Akershus festning, middelalderbyen og de moderne kvartalene i Barcode og Bjørvika, skriver Johannesen, og fortsetter:

«Innvirkningen en gondolbane vil ha på eksisterende siktlinjer i Bjørvika, må ansees som beskjeden og uansett måtte vurderes opp mot den 360 graders utsikten som vil kunne oppleves i en etablert gondolbane over Bjørvika. Hensynet til siktlinjer var dessuten gjenstand for vurdering allerede da Bjørvikaplanen ble vedtatt i 2004 med en inntegnet og regulert gondolbane.»

Stort fotavtrykk

Ett av hovedspørsmålene i rapporten fra Asplan Viak, er hvor gondolstasjonen kan plasseres i Bjørvika. Rådgivningselskapet skisserer fire alternativer: Rett ved Munchmuseet, på Sukkerbiten, på Festningsallmenningen sør for Havnelageret og Groschparken ved Oslo Børs.

– Så langt vi kan se av de vurderte alternativene, må det i realiteten foretas et valg mellom Munchmuseet og Sukkerbiten. Å velge ett av de andre alternativene, innebærer også at det vil måtte bygges en såkalt 2S-bane til Ekeberg. Dette vil kreve stasjoner med mer enn et dobbelt så stort fotavtrykk, ca. 800 kvadratmeter til hver, enn de ca. 350 kvadratmeterne som vil bli fotavtrykket for monobanestasjonene, skriver Johannesen i uttalelsen.

Knytter kulturopplevelser sammen

En 2S-stasjon vil heller ikke kunne etableres innenfor gjeldende regulering på Ekeberg, slik at det også der vil bli behov for en særlig prosess knyttet til en eventuell gondolbane.

– I avveiningen mellom Munchmuseet og Sukkerbiten vil vi fremheve at selv om begge alternativer vil fungere, må alternativet ved Munchmuseet vurderes temmelig klart å være å foretrekke. Begge alternativer forholder seg godt til kulturinstitusjonene i Bjørvika, med Operaen og Munchmuseet som nære naboer. Det nye Deichmann blir også en del av det samme nabolaget, og mulighetene for å knytte kulturopplevelsene i Bjørvika til kultur- og skulpturparken på Ekeberg er dermed meget gode med begge disse alternativene. Det er imidlertid en kjensgjerning at en stasjon ved Sukkerbiten vil innebære en noe lengre gangavstand fra Dronning Eufemias gate og kollektivtilbudene, skriver Johannesen.

En del av kollektivtilbudet

Hun mener at et valg av Sukkerbiten dermed vil kunne representere en viss svekkelse av attraktiviteten for banen i en slik kulturklyngesammenheng.

– Det er vel så viktig, og kanskje enda mer sentralt, at Sukkerbiten i mindre grad enn Munchmuseet åpner for en nærmere integrasjon av gondolbanen i byens kollektivtilbud. I dag vurderes det i rapporten ikke som særlig sannsynlig at gondolbanen vil utgjøre en del av det mer alminnelige kollektivtilbudet fra åpningsdagen. Etter vårt syn vil det imidlertid være uheldig om dagens valg av stasjonsplassering skulle vanskeliggjøre mulighetene for en slik nærmere integrasjon på et senere tidspunkt, påpeker sjefen i C. Ludens Ringnes Stiftelse, som ble etablert av Christian Ringnes i 2003.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

  1. Det beste vil være at gondolbanen blir plassert ved sukkerbiten. Da vil man kunne fordele trafikken på et større areal. Det å legge en slik stasjon rett ved inngangen til Munch musset vil forringe Munchs plass som et fellesareal. I stedet for et samlingspunkt for sosial nærhet, vil det blir et oppsamlingspunkt for trafikk. I tillegg vil banen komme tett opp til bebyggelsen noe som vil kreve store utredninger knyttet til blant annet støy.

    Bevar Munchs plass som en sosial arena og ikke ett sted hvor det blir opphopning av kø og trafikk.

    Det er små arealer i Bjørvika, så bevar de få plassene som er.

  2. Håper dette prosjektet skrinlegges så fort som mulig. Det er ingen logikk i å bygge / bruke penger på et kollektiv / transport tilbud hvis eneste etterspørrer er
    skulpturparken.

    Det grenser også mot uvitenhet om nærområdet når talspersonen kun uttaler seg om siktlinjer og ikke konsekvenser for de etterhvert mange tusen beboerne i området som kan få det siste (håper jeg) innfallet til Christian Ringnes over hus og terrasser et par ganger i timen.

Blir sjef i Fritzøe Eiendom
Karriere
Opptil to års saksbehandlingstid på eiendomsskatteklager i Oslo
Juss
Sosiale medier tar over boligsalget
Tech
Storkjøp for nesten en halv milliard (+)
Transaksjoner
Flere boligblokker på Bekkestua
Bolig
Se alle Pluss-saker
Slipper å bruke hele eiendommen til barnehage – vil bygge 130 boliger (+)
Bolig
Påbygg kan gi 40 nye leiligheter på vestkanten (+)
Bolig
Ny dom om strandeiers utfyllingsrett
Juss
Lillebroren er som et fluepapir
Bolig