Utvikling

Får erstatning etter byggenekt

Bærum kommune dekker advokatutgiftene som Andenæs Eiendom har pådratt seg i en byggesak på Stabekk.

BYGGESTRID: Planutvalget i Bærum trakk tilbake rammetillatelsen til dette Andenæs-prosjektet, men omgjorde senere vedtaket.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

I oktober slo planutvalget i Bærum full retrett, etter at de en måned tidligere trakk tilbake rammetillatelsen for et leilighetsprosjekt i regi av Andenæsgruppen på Stabekk i Bærum. Det var i juni i år at Andenæsgruppen fikk grønt lys i form av rammetillatelse for å starte ombygging av Gamle Drammensvei 48 på Stabekk. Kontorbygget skal gjenoppstå i form av 29 leiligheter.

LES OGSÅ: Fikk ja, deretter nei – har nå fått rammetillatelsen tilbake

Prosjektet har vært omstridt og Vestre Stabekk vel har i lang tid arbeidet for å begrense planene. Velforeningen klaget på rammetillatelsen som ble gitt i juni. I klagen ble det særlig vektlagt at prosjektet vil endre siktlinjen fra øvre Stabekk mot sjøen.

I sin behandling av klagen skrev rådmannen at klagen «ikke inneholder anførsler eller vesentlige nye opplysninger som bør føre til omgjøring av vedtaket». Rådmannen konkluderte med at rammetillatelsen var i samsvar med vedtatt reguleringsplan og at det ikke var grunn til omgjøring av bygningssjefens vedtak i juni i år.

LES OGSÅ: Full stopp for dette leilighetsprosjektet i Bærum

Planutvalget valgte å overkjøre rådmannen – men i oktober ble altså rammetillatelsen opprettholdt.

Prosjektet ble stanset i perioden hvor rammetillatelsen ble trukket tilbake. Det har heller ikke skjedd stort på byggetomten etter dette, og det har vært spekulasjoner hvorvidt Andenæsgruppen ville kreve erstatning for planutvalgets vingling.

Nå er det klart at Andenæsgruppen får erstattet kostnader forbundet med advokat i forbindelse med at rammetillatelsen ble trukket tilbake. I et brev datert 31. oktober krever Kluge-advokat Tarjei Pedersen at Bærum kommune dekker advokatbistand som Andenæsgruppen har pådratt seg.

Pedersen viser til at det ville bli stans i byggearbeidene som følge av at rammetillatelsen ble opphevet og trukket tilbake, og at «Tiltakshaver så derfor ikke noen annen mulighet enn å søke juridisk bistand for å få vurdert kommunens saksbehandling og hjemmelsbruk».

Kostnadene er i brevet dokumentert med fakturaer adressert til Andenæs Eiendom, og beløper seg samlet til kr. 35.005,13.

– Nødvendige og vesentlige

Avdelingsleder Sigurd Fahlstrøm i planavdelingen i Bærum skriver i sitt tilsvar av 13. november at vilkårene for dekning av sakskostnader er oppfylt i sin helhet, og at det derfor gis dekning.

– Etter kommunens vurdering har de kostnadene som kreves både vært vesentlige og nødvendige for å få endret vedtaket. Planutvalgets omgjøring er i tråd med klagers ønsker, og bygger i stor grad på de anførsler som fremgår av klagen. Videre anser kommunen også de utgifter klager har hatt i forbindelse med møter med kommunen for å være nødvendige og vesentlige.

Det er ikke kjent om Andenæsgruppen vil kreve erstatning for andre utgifter eller tap som selskapet har pådratt seg i forbindelse med at prosjektet ble stanset.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Blir sjef i Fritzøe Eiendom
Karriere
Opptil to års saksbehandlingstid på eiendomsskatteklager i Oslo
Juss
Boliger for 10 milliarder kroner ga rekord
Aktuelt
Sosiale medier tar over boligsalget
Tech
Ringnes vil kjøpe Tryvannstårnet
Aktuelt
Se alle Pluss-saker
Storkjøp for nesten en halv milliard (+)
Transaksjoner
Flere boligblokker på Bekkestua
Bolig
Har hentet 1,6 milliarder til eiendomskjøp
Aktuelt
Slipper å bruke hele eiendommen til barnehage – vil bygge 130 boliger (+)
Bolig