Aktuelt

Vil ikke flytte fra hus ved rundkjøring

Fordi veiarealene ved rundkjøringen skal utvides, ber eierne om at Oslo kommunen flytter huset til motsatt side av eiendommen.

Eiendommen er foreslått omgjort til fotgjengerfelt, rundkjøring og grøntstruktur. (Foto: Google)
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

– Grunneierne ønsker primært at boligen skal bli stående som i dag. De erkjenner imidlertid at dette ikke vil være forenelig med den foreslåtte utvidelsen av veiarealene, skriver Advokatfirmaet DSA i et brev til Bymiljøetaten i Oslo.

I juni ble det holdt informasjonsmøte mellom Oslo kommune og beboerne i huset, som er beliggende ved en rundkjøring på Bryn. I møtet fikk beboerne presentert reguleringsplanen og den videre prosessen mot et eventuelt grunnerverv. Eiendommen er foreslått omgjort til fotgjengerfelt, rundkjøring og grøntstruktur, og bolighuset er forutsatt revet. Eiendommen er videre foreslått benyttet som riggplass under anleggsarbeidene.

Eiendommen er et boligsameie med 852 kvadratmeter selveiet tomt og et bolighus med fire seksjoner. Bolighuset ble oppført i 1932. Ifølge brevet som advokatfirmaet har sendt til Bymiljøetaten, har grunneierne brukt betydelige midler de senere år på å vedlikeholde og renovere bygningen. To av grunneierne bebor eiendommen, mens to leier ut sine seksjoner.

Ettersom alt tyder på at boligen ikke blir stående, ønsker beboerne at huset blir flyttet.

– Beboerne ser ikke behovet for at resten av eiendommen skal omreguleres til grøntområde. Som alternativ til at eiendommen omreguleres til grøntstruktur, foreslår beboerne at de nødvendige arealer reguleres til fortau/rundkjøring, men at den resterende del av eiendommen reguleres til boligformål. Huset vil da antakelig kunne flyttes til motsatt side av eiendommen, skriver Advokatfirmaet DSA i et brev til Bymiljøetaten.

Ved å velge denne løsningen «sikres beboerne at de kan fortsette å bo og eie eiendommen som i dag».

– Beboerne er sterkt knyttet til stedet, og ser ikke at det er noe samfunnsmessig behov for at eiendommen omreguleres til grøntstruktur, skriver advokatfirmaet.

Grunneierne ønsker ikke at eiendommen skal benyttes som riggplass.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Blir sjef i Fritzøe Eiendom
Karriere
Opptil to års saksbehandlingstid på eiendomsskatteklager i Oslo
Juss
Sosiale medier tar over boligsalget
Tech
Storkjøp for nesten en halv milliard (+)
Transaksjoner
Flere boligblokker på Bekkestua
Bolig
Se alle Pluss-saker
Slipper å bruke hele eiendommen til barnehage – vil bygge 130 boliger (+)
Bolig
Påbygg kan gi 40 nye leiligheter på vestkanten (+)
Bolig
Ny dom om strandeiers utfyllingsrett
Juss
Lillebroren er som et fluepapir
Bolig