Nyheter

Skuffet over Plan- og bygg – etaten beklager «forhastet konklusjon»

Logene i Oslo trodde Plan- og bygningsetaten støttet forslaget om å bygge på tre etasjer i bakgården til Odd Fellow gården.

A/S Stortingsgaten 28 er «svært overrasket over vendingen til PBE» . (Illustrasjon: Dark Arkitekter)
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

I desember 2015 bestilte Dark Arkitekter oppstartsmøte for Odd Fellow gården ved Nationaltheatret. Bestillingen ble gjort på vegne av A/S Stortingsgaten 28, som eies av ordenens loger i Oslo.

I juni 2016 ble det fattet vedtak om offentlig ettersyn. Forslaget omfatter bygging av seks etasjer (tre etasjer høyere enn dagens) på eksisterende bakgårdsbebyggelse, samt å tilbakeføre bygget til opprinnelig arkitektonisk uttrykk og karakter.

Les også: Pecunia og Continental kritisk til høyder hos nabo

Av referatet fra et nylig avholdt dialogmøte mellom Plan- og bygningsetaten (PBE), A/S Stortingsgaten 28 og Dark Arkitekter, fremgår det at forslagsstiller er skuffet over prosessen, og mener PBE ikke har kommunisert godt nok at de ikke ville stille seg bak alternativet som ble fremmet.

– Det har aldri fremkommet gjennom dialogfasens møter noen tilbakemelding fra PBE om at etaten ikke ville støtte planforslaget, som nå har ligget ute til offentlig ettersyn. Forslagsstiller er derfor svært overrasket over denne vendingen. Forslagsstiller har nå bedt om møte for å diskutere opplevelsen av prosessen med detaljregulering, da de opplever at tilbakemeldingene gjennom offentlig ettersyn strider med tidligere tilbakemeldinger, fremgår det av referatet.

PBE beklaget i møtet at «saksbehandler har formidlet en forhastet konklusjon over telefon angående PBE sin vurdering av planforslaget». PBE presiserte videre at etatens endelige konklusjon og vurdering av planforslaget først foreligger etter vurdering av det endelige og komplette innsendte materialet. PBE støttet her Byantikvarens alternativ «på bakgrunn av en total vurdering av konsekvenser for omkringliggende bebyggelse og byrom».

Forslagsstiller understreket sin misnøye med at PBEs endelige innstilling kom så sent, og formidlet at de var av den oppfatning av at PBE ville anbefale planforslaget etter den bearbeidelse som var gjort frem mot offentlig ettersyn.

I møtet redegjorde forslagstiller for at de av økonomiske grunner må vurdere i hvilken grad de vil gå videre med utbyggingsplanene, samt vurdere om de ønsker å fremme sitt planforslag til politisk behandling – uavhengig av Byantikvarens og PBEs anbefaling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Gigantprosjektet som skal forandre bransjen
Play
Lyspunkter i retailsektoren
Play
Forsøk på forsikringssvindel ga fire år i fengsel
Juss
Kontrakt for LINK arkitektur
Aktuelt
Forvandler den 130 år gamle bygården til topp kontorer
Aktuelt
Estate PLUSS gir deg tilgang til vår nye
Estate Magasin DIGITAL med egen APP
Estate Magasin på telefon,
tablet eller laptop?
Bestill Estate PLUSS her
Mva-kompensasjon – frem krav om nettoprinsipp
Juss
Stor-Oslo Eiendom styrker ledergruppen
Karriere
Oslo Tennisklubb skal bygge leiligheter (+)
Bolig
Kirken vil bygge boliger på St. Hanshaugen (+)
Bolig