Nyheter

Fritak for eiendomsskatt på produksjonsutstyr («verk og bruk») fra 2019

I dag kan kommunen ilegge eiendomsskatt på arbeidsmaskiner og tilbehør integrert i næringseiendom kategorisert som "Verk og Bruk". Nå er det vedtatt en lovendring som innebærer at slikt produksjonsutstyr ikke skal være en del av grunnlaget for eiendomsskatt.

Jørgen Lindboe er partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS og er tilknyttet firmaets eiendomsteam. Christian Svensen er senioradvokat i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS og er tilknyttet firmaets fagområde for skatterett.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Artikkelforfattere er Christian Svensen og Jørgen Lindboe i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS.

Arbeidsmaskiner og tilbehør i næringseiendom som i dag er klassifisert som “verk og bruk” for eiendomsskatteformål inngår i eiendomsskattegrunnlaget dersom de er tilstrekkelig integrert i anlegget. Vurderingen av hva slags produksjonsutstyr som skal eiendomsbeskattes og hva slags utstyr som ikke anses tilstrekkelig integrert i anlegget reiser vanskelige spørsmål og reglene praktiseres til dels forskjellig fra kommune til kommune.

Stortinget vedtok i desember 2017 en lovendring som innebærer at produksjonsutstyr mv. fra og med 2019 ikke lenger skal være en del av eiendomsskattegrunnlaget. Dette skjer ved at kategorien “verk og bruk” fjernes som grunnlag for å være eiendomsskattepliktig, og at anlegg som per i dag faller inn under denne kategorien i stedet omfattes av de generelle reglene for “næringseiendom”. Vannkraftanlegg, anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum og vindkraftanlegg omfattes ikke av fritaket.

Fabrikker, industrieiendommer, gruver, steinbrudd, skipsverft mv., er eksempler på næringseiendommer som faller inn under klassifiseringen “verk og bruk” og som vil nyte godt av lovendringen dersom de har produksjonsutstyr som har vært eiendomsbeskattet.

Eiendomsskatten på verk og bruk kommer til fradrag ved beregning av alminnelig selskapsskatt/virksomhetsskatt. De samlede virkningen av lovendringene reduseres dermed noe.

Overgangsregel:

Lovendringen kan gi ikke ubetydelig inntektsbortfall for en rekke kommuner, og anlegg som berøres av lovendringen må retakseres. Det er gitt en overgangsregel som innebærer at de nye reglene fases inn over 7 år. Dette skjer ved at differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget for 2018 og 2019, dvs. verdien av produksjonsutstyr mv, medtas i perioden 2019-2024 men med en stadig mindre andel (6/7 i 2019, 5/7 i 2020 osv). Fra og med 2025 vil dermed de nye reglene være fullt faset inn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fikk over 200 mill. for 270 p-plasser på Sørenga (+)
Transaksjoner
Hva bør selger gjøre om kjøper trekker seg fra en bindende avtale?
Juss
Wiederstrøm styrker staben
Karriere
Passerer snart 20 milliarder
Aktuelt
Økte byggekostnader i boligmarkedet
Play
Se alle Pluss-saker
Vant Cityprisen 2019
Aktuelt
Nejra Macic vant pris for de unge og lovende
Karriere
Fortsetter krangelen om bilfritt byliv
Aktuelt
Fikk kontrakt på 368 millioner kroner
Aktuelt