Nyheter

Her vil Thon bygge boliger

Thongård AS ønsker å rive bebyggelsen i Youngs gate 2-4 og oppføre ny med utadrettet virksomhet og 20 boliger. Men planene møter motbør.

Thongård mener det ikke bærekraftig å opprettholde bruken av eksisterende bebyggelse. (Foto: Google Street View)
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Olav Thon-selskapet Thongård AS mener at eksisterende bebyggelse på eiendommen er i svært dårlig teknisk stand og uhensiktsmessig utformet. Den er derfor lite egnet til å tilfredsstille dagens tekniske krav og behov.

Ifølge selskapet vil det være utfordrende å oppgradere eiendommene innenfor begrensingene av dagens bygningsmasse, og dette vurderes som ikke hensiktsmessig.

– Det er ikke bærekraftig å opprettholde bruken av eksisterende bebyggelse. Denne ønskes derfor revet i sin helhet for å kunne tilrettelegge for ny, funksjonell bebyggelse med en utforming og størrelse som er tilpasset omgivelsene og dagens behov, uttaler forslagsstiller i planforslaget som er lagt ut på høring.

Ettersom tomtene har en meget sentral beliggenhet ved Youngstorget, mener selskapet de har «et stort potensial til å bidra til en positiv utvikling av Oslos bykjerne i et område hvor det er ønskelig med en generell oppgradering og økt funksjonsmangfold».

Den nye bebyggelsen foreslås i 5- 7 etasjer med 20 boenheter. Første etasje forbeholdes utadrettet virksomhet.

Byantikvaren fremmer et eget alternativ der hovedhensikten er å bevare Youngs gate 4 i sin helhet samt å bevare fasade på Youngs gate 2.

Plan- og bygningsetaten (PBE) støtter ikke forslaget til Byantikvaren. Etaten ser det som lite hensiktsmessig å bevare eksisterende bebyggelse «da den synes vanskelig å benytte til boligbebyggelse og transformere til ny bruk».

– Youngs gate 4 er avsatt på gul liste, mens Youngs gate 2 anses som bevaringsverdig av Byantikvaren. Begge volum har ombyggede fasader i flere omganger og fremstår av den grunn som lite bevaringsverdige, uttaler PBE i planforslaget til offentlig ettersyn.

PBE er i utgangspunktet positiv til kombinasjonen av boliger og utadrettet virksomhet, slik Thongård foreslår, men mener bebyggelsen må være lavere og «i henhold til kommuneplanens høydebestemmelser».

Etaten vil ta endelig stilling til høydene etter offentlig ettersyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Unge som tenker nytt: Fra storkjøp til brukeropplevelser (+)
Karriere
KLP Eiendom kjøper stort i København
Transaksjoner
Selvaag Eiendom styrker utviklingsavdelingen
Karriere
Passerer milliarden i sommer
Bolig
Slipper 161 nye leiligheter i markedet
Bolig
Estate PLUSS er
eiendomsbransjens hukommelse
Mer enn 23.600 artikler tilbake til 1996
Lag ditt personlige arkiv i dag,
bestill Estate PLUSS her
Hyttekapper i kolonihage frikjent i Oslo tingrett
Juss
Braathen øker stort i kontor som service
Transaksjoner
Kommunen selger 82 mål til 700 boliger (+)
Transaksjoner
Ny sjef i Veidekke
Karriere