Nyheter

Her vil Thon bygge boliger

Thongård AS ønsker å rive bebyggelsen i Youngs gate 2-4 og oppføre ny med utadrettet virksomhet og 20 boliger. Men planene møter motbør.

Thongård mener det ikke bærekraftig å opprettholde bruken av eksisterende bebyggelse. (Foto: Google Street View)
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Olav Thon-selskapet Thongård AS mener at eksisterende bebyggelse på eiendommen er i svært dårlig teknisk stand og uhensiktsmessig utformet. Den er derfor lite egnet til å tilfredsstille dagens tekniske krav og behov.

Ifølge selskapet vil det være utfordrende å oppgradere eiendommene innenfor begrensingene av dagens bygningsmasse, og dette vurderes som ikke hensiktsmessig.

– Det er ikke bærekraftig å opprettholde bruken av eksisterende bebyggelse. Denne ønskes derfor revet i sin helhet for å kunne tilrettelegge for ny, funksjonell bebyggelse med en utforming og størrelse som er tilpasset omgivelsene og dagens behov, uttaler forslagsstiller i planforslaget som er lagt ut på høring.

Ettersom tomtene har en meget sentral beliggenhet ved Youngstorget, mener selskapet de har «et stort potensial til å bidra til en positiv utvikling av Oslos bykjerne i et område hvor det er ønskelig med en generell oppgradering og økt funksjonsmangfold».

Den nye bebyggelsen foreslås i 5- 7 etasjer med 20 boenheter. Første etasje forbeholdes utadrettet virksomhet.

Byantikvaren fremmer et eget alternativ der hovedhensikten er å bevare Youngs gate 4 i sin helhet samt å bevare fasade på Youngs gate 2.

Plan- og bygningsetaten (PBE) støtter ikke forslaget til Byantikvaren. Etaten ser det som lite hensiktsmessig å bevare eksisterende bebyggelse «da den synes vanskelig å benytte til boligbebyggelse og transformere til ny bruk».

– Youngs gate 4 er avsatt på gul liste, mens Youngs gate 2 anses som bevaringsverdig av Byantikvaren. Begge volum har ombyggede fasader i flere omganger og fremstår av den grunn som lite bevaringsverdige, uttaler PBE i planforslaget til offentlig ettersyn.

PBE er i utgangspunktet positiv til kombinasjonen av boliger og utadrettet virksomhet, slik Thongård foreslår, men mener bebyggelsen må være lavere og «i henhold til kommuneplanens høydebestemmelser».

Etaten vil ta endelig stilling til høydene etter offentlig ettersyn.

Mener NRK vil spare stort på å flytte til Lillestrøm
Utvikling
Newsec-eier casher inn på proptech-salg
Tech
Forventer 300 mill for næringseiendommer (+)
Aktuelt
Bare 2013 er dårligere enn i år
Bolig
Forlanger 100 mill for gammel bygård (+)
Transaksjoner
Skjer'a? Få med deg alt. Bli abonnent her!
Vil være med på veksten
Aktuelt
Satser millioner på godt boområde (+)
Bolig
Nytt sviende tap for boligutvikler (+)
Analyse
Utleiers ABC – Del 27 – Særlige bestemmelser
Juss

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.