Nyheter

Skeptisk til storprosjekt på Ensjø

Plan- og bygningsetaten vil ha mindre dominerende bebyggelse for Ferd Eiendoms boligplaner i Ensjøveien 3-5.

Ferd Eiendom vil bygge 198 boliger i Ensjøveien 3-5, mens PBE vil ha 145 boliger.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Ferd Eiendom er i full gang med å regulere et boligprosjekt i Ensjøveien 3-5. Målet er å bygge rundt 200 leiligheter på tomten, som nå er regulert til industri. Ferd Eiendoms forslag innebærer boligbygg på fra fire til ti etasjer. Den foreslåtte utnyttelsen er 16 700 kvadratmeter.

Det nye prosjektet blir naboen til Tiedemannsbyen, der Ferd Eiendom er i gang med byggingen av 1400 boliger. I Ensjøveien 3-5 vil Ferd bygge mer enn planprogrammet tillater. Plan- og bygningsetaten (PBE) er ikke begeistret for planene. PBE anbefaler ikke planforslaget fordi «foreslått bebyggelse blir for dominerende og ikke bidrar til ønsket bymessighet på Ensjø». Etaten fremmer alternativ med lavere høyder og bebyggelsesstruktur i tråd med overordnede føringer for området.

PBEs forslag

Plan- og bygningsetaten foreslår at det utvikles 12 180 kvadratmeter boareal. Det gir 145 boenheter. Plan- og bygningsetatens forslag følger ifølge PBE opp overordnede planer vedrørende høyde, utnyttelse og plassering av bebyggelsen. «Bebyggelsen er plassert ut mot Ensjøveien med næring i 1. etasje og bygger opp under Ensjøveien som hovedgate gjennom området med bymessige kvaliteter. Høyder er tilpasset omkringliggende bebyggelse og tar hensyn til bevaringsverdiene ved Tøyen trafo og Kampen park. Torget ved Ensjøveien er utformet som et tydelig byrom, og ivaretar Søndre Tverrforbindelse som allment tilgjengelig. Plasseringen av torget i tilknytning til Turvei D2 styrker sammenhengen i de offentlige forbindelsene i området», skriver etaten om sitt forslag.

Mener NRK vil spare stort på å flytte til Lillestrøm
Utvikling
Newsec-eier casher inn på proptech-salg
Tech
Forventer 300 mill for næringseiendommer (+)
Aktuelt
Bare 2013 er dårligere enn i år
Bolig
Forlanger 100 mill for gammel bygård (+)
Transaksjoner
Skjer'a? Få med deg alt. Bli abonnent her!
Vil være med på veksten
Aktuelt
Satser millioner på godt boområde (+)
Bolig
Nytt sviende tap for boligutvikler (+)
Analyse
Utleiers ABC – Del 27 – Særlige bestemmelser
Juss

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.